María Fernández González

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G281V01 G281928 Xardinaría OP 42
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 56
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 42
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 26
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 14
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 2
O01M142V01 M142210 Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica OP 4
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 8
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 5
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 56
O01G281V01 G281928 Xardinaría OP 42
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 10
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 20
O01G261V01 G261926 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 21
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 37
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 42
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 16
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 22
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 10
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 20
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 56
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 42
O01G041V01 G041913 Viticultura OP 21
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 8
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 32
O01G281V01 G281927 Mellora vexetal OP 14
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 27
O01G261V01 G261926 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 21
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 18
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G281V01 G281927 Mellora vexetal OP 32.00
O01G260V01 G260915 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 21.00
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 66.00
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 5.00
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10.00
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 8.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01G261V01 G261404 Botánica OB 98.00
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 70
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 43
O01G260V01 G260915 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 7
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 8

  2021/2022

  Estudo fenolóxico, aerobiolóxico e de producción de pole de Olea en Moreiras (Toén) 2020 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Concentración de pole e alérxenos de Olea na cidade de Ourense nos anos 2019 e 2020. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudo comparativo da especie de fungo Botrytis cinerea Pers. en viñedos da Ribeira Sacra e o Ribeiro, e a súa relación cos factores climatolóxicos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incidencia de hongos en Cenlle (D.O. Ribeiro) y Hacienda Monasterio (D.O. Ribera del Duero) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fraxinus como fonte de contaminación ambiental na atmosfera da cidade de Ourense (2019-2020). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo aerobiolóxico, fenolóxico e de produción de pole da variedade Treixadura (DO. Ribeiro, 2020) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da incidencia de Botrytis cinerea na vide e a súa relación coas condicións ambientais e a fenoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Aerobioloxía, Fenoloxía e produción polínica da variedade Godello na D.O. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre as concentracións do pole de Platanus e o alérxeno Pla a 1 en Santiago de Compostela (2016-2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación do impacto do cambio climático no pole de Quercus presente no aire - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da produción polínica, fenoloxía e aerobioloxia da variedade Albariño na DO. Ribeiro (campaña 2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comportamento fenolóxico, aerobiolóxico e da produción polínica na DO. do Ribeiro (2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Carga alerxénica de Poaceae en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Carga alérxena real na atmosfera de Ourense: reconto de pole e cuantificación de alérxenos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Determinación da orixe de problemas organolépticos en fibra cítrica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Produción polínica, fenoloxía e aerobioloxía da variedade Godello en Cenlle durante a colleita 2018. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Seguimento Fenolóxico e Aerobiolóxico das variedades Arbequina e Picual nun oliveiral de Toén - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo das variables fenolóxicas, aerobiolóxicas e de produción polínica da variedade Treixadura na DO. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Comportamento fenoclimático de dúas variedades de vide na comarca do Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Polen e Alerxenos de Platanus na cidade de Ourense durante a campaña 2019 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estratexias preventivas para combater a infección de Botrytis cinerea Pers. no cultivo intensivo de Vitis vinifera L. no Ribeiro. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fenoloxía da variedade Loureira na denominación de orixe Ribeiro durante o ano 2018 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Produción polínica e fenoloxía da variedade Treixadura na D.O. Ribeiro 2018 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Aerobioloxía e fenoloxía do cultivo do Olivo para a variedade Arbequina na comarca de Verín. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fenoloxía da variedade Godello na Denominación de Orixen Ribeiro durante os anos 2016 y 2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudio fenolóxico e aerobiolóxico da variedade Loureira na comarca do Ribeiro (2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estimación da producción de pole da variedade Treixadura na DO. Ribeiro (campaña 2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Clasificación de destilados do viño utilizando diferentes aproximacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Monitorización e análise comparativo do fungo P. viticola en dúas subzonas vitivinícolas Galegas (campaña 2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Gramíneas, principal fonte de polinose na ciudade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da produción polínica de Albariño nun viñedo pertencente á comarca do Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da presenza de alérxenos de Platanus na atmósfera de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A oliveira, fenoloxía e aerobioloxía no sudeste da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Fonoloxía e produción polínica da variedade Loureira nun viñedo da DO. Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Pole e alerxenos de Platanus hispanica e a súa relación cos principais parámetros meteorolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Polen e alerxenos de Fraxinus como fonte de polinosis na cidade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Susceptibilidade de seis especies de coníferas ao nematodo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre a meteoroloxía e a concentración de pole e alérxenos de Fraxinus na cidade de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelos de predición de pole e alérxenos de Poaceae na cidade de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Predicción de colleita para a variedade Treixadura na D.O. Ribeiro durante a campaña 2016. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo fenolóxico e aerobiolóxico do Olivo na comarca de Verín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Produción de pole da variedade Treixadura na comarca do Ribeiro (colleita 2016) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio da predición da colleita para a variedade Godello na D.O. (2016). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fraxinus como causa de polinose en áreas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fenoloxía e produción polínica de Albariño e Loureira na D.O. Ribeiro durante a campaña 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Parietaria xudaica, modelos de predición da exposición real ao alérxeno en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Control integrado de fungos fitopatóxenos e a súa relación co incremento da temperatura nun viñedo da D.O. Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Pole e Alerxenos de Fraxinus como Fonte de Contaminación Ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Documento Ambiental Estratéxico do Plan Parcial do Parque Empresarial de Vilamarín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelo de predición de colleita para Godello na D.O. Ribeiro 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fenoloxía e produción das variedades Albariño e Loureira na DO Ribeiro ao longo da campaña 2014. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de impacto ambiental da zona de concentración parcelaria, na parroquia de Poulo, concello de Gomesende - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007