María Inés Álvarez Fernández

Profesor/a contratado/a doutor/a

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G041V01 G041202 Física: Ampliación de física FB 70
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 43
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G041V01 G041202 Física: Ampliación de física FB 41
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 100
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 93
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 54.00
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 170
O01G041V01 G041202 Física: Ampliación de física FB 48.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G041V01 G041202 Física: Ampliación de física FB 48.00
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 168.00
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 49.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V10M153V01 M153CF101 Oceanografía Física OP 8
V10M153V01 M153207 Interacción Atmosfera-Océano OP 4
O01G260V01 G260702 Cambio climático OB 7
O01G260V01 G260902 Oceanografía OP 14
O01G041V01 G041202 Física: Ampliación de física FB 40
O01G040V01 G040201 Física: Ampliación de física FB 0.0
101611V01 101611521 Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
101611V01 101611403 Electrónica dixital TR 0.0
101611V01 101611521 Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) OB 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V10M078V01 M078204 Análise Sísmicosecuencial OP 2
101611V01 101611521 Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) OB 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
101611V01 101611521 Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) OB 14
O01M056V01 M056209 O Clima de Galicia OP 0.0
O01M056V01 M056101 Análise de Datos Climáticos OB 17
O01M056V01 M056201 Cambios Climáticos Observados na Atmosfera OP 0.0
O01M056V01 M056202 Cambios Climáticos Observados no Océano OP 0.0
O01M056V01 M056203 Proxeccións de Cambio Climático en Diversos Escenarios OP 20
O01M056V01 M056207 Impacto do Cambio Climático na Zona Costeira OP 0.0
V10M136V01 M136105 Modelización Numérica de Dispersión de Contaminantes OP 4
O01G260V01 G260912 Análise e calidade do aire OP 25
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M056V01 M056208 Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo OP 0.0
O01M056V01 M056209 O Clima de Galicia OP 0.0
O01M056V01 M056210 Dinámica do Clima en Rexións Tropicais OP 0.0
O01M056V01 M056211 Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-Americanos OP 0.0
O01M056V01 M056212 Climatoloxía de Sudamérica OP 0.0
O01M056V01 M056213 Variabilidade Climática en Sudamérica e o Papel das Teleconexións OP 0.0
O01M056V01 M056214 Modelización Rexional do Clima: Aplicacións na Península Ibérica e Sudamérica OP 0.0
O01M032V01 M032108 Modelización e Simulación OP 15
O01M056V01 M056101 Análise de Datos Climáticos OB 17
O01M056V01 M056201 Cambios Climáticos Observados na Atmosfera OP 0.0
O01M056V01 M056202 Cambios Climáticos Observados no Océano OP 0.0
O01M056V01 M056203 Proxeccións de Cambio Climático en Diversos Escenarios OP 20
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 0.0
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 0.0
O01M056V01 M056206 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Pesqueiros OP 0.0
O01M056V01 M056207 Impacto do Cambio Climático na Zona Costeira OP 0.0
101611V01 101611402 Electrónica analóxica TR 20
101611V01 101611403 Electrónica dixital TR 60
101611V01 101611621 Ampliación de física de materiais OP 0.0
101611V01 101611624 Física de materiais OP 0.0
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 15
V10M011V01 M011215 Física Oceanográfica OP 20
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M032V01 M032108 Modelización e Simulación OP 15
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 0.0
O01M056V01 M056206 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Pesqueiros OP 0.0
O01M056V01 M056207 Impacto do Cambio Climático na Zona Costeira OP 0.0
O01M056V01 M056208 Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo OP 0.0
O01M056V01 M056209 O Clima de Galicia OP 0.0
O01M056V01 M056210 Dinámica do Clima en Rexións Tropicais OP 0.0
O01M056V01 M056211 Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-Americanos OP 0.0
O01M056V01 M056101 Análise de Datos Climáticos OB 17
O01M056V01 M056201 Cambios Climáticos Observados na Atmosfera OP 0.0
O01M056V01 M056202 Cambios Climáticos Observados no Océano OP 0.0
O01M056V01 M056203 Proxeccións de Cambio Climático en Diversos Escenarios OP 20
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 0.0
O01M056V01 M056212 Climatoloxía de Sudamérica OP 0.0
O01M056V01 M056213 Variabilidade Climática en Sudamérica e o Papel das Teleconexións OP 0.0
O01M056V01 M056214 Modelización Rexional do Clima: Aplicacións na Península Ibérica e Sudamérica OP 0.0
101611V01 101611402 Electrónica analóxica TR 20
101611V01 101611403 Electrónica dixital TR 60
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 15
V10M011V01 M011215 Física Oceanográfica OP 20
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M056V01 M056201 Cambios Climáticos Observados na Atmosfera OP 0.0
O01M056V01 M056202 Cambios Climáticos Observados no Océano OP 0.0
O01M056V01 M056203 Proxeccións de Cambio Climático en Diversos Escenarios OP 20
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 0.0
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 0.0
O01M056V01 M056206 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Pesqueiros OP 0.0
O01M056V01 M056207 Impacto do Cambio Climático na Zona Costeira OP 0.0
O01M056V01 M056208 Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo OP 0.0
O01M056V01 M056209 O Clima de Galicia OP 0.0
O01M056V01 M056210 Dinámica do Clima en Rexións Tropicais OP 0.0
O01M056V01 M056211 Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-Americanos OP 0.0
O01M056V01 M056212 Climatoloxía de Sudamérica OP 0.0
O01M056V01 M056213 Variabilidade Climática en Sudamérica e o Papel das Teleconexións OP 0.0
O01M056V01 M056214 Modelización Rexional do Clima: Aplicacións na Península Ibérica e Sudamérica OP 0.0
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 15
101611V01 101611402 Electrónica analóxica TR 0.0
101611V01 101611403 Electrónica dixital TR 60
101611V01 101611521 Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) OB 15
O01M032V01 M032108 Modelización e Simulación OP 15
O01M056V01 M056101 Análise de Datos Climáticos OB 17
V10M011V01 M011215 Física Oceanográfica OP 20
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M056V01 M056214 Modelización Rexional do Clima: Aplicacións na Península Ibérica e Sudamérica OP 0.0
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 15
V10M011V01 M011215 Física Oceanográfica OP 20
O01M056V01 M056101 Análise de Datos Climáticos OB 17
O01M056V01 M056201 Cambios Climáticos Observados na Atmosfera OP 0.0
O01M056V01 M056202 Cambios Climáticos Observados no Océano OP 0.0
O01M056V01 M056203 Proxeccións de Cambio Climático en Diversos Escenarios OP 20
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 0.0
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 0.0
O01M056V01 M056206 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Pesqueiros OP 0.0
O01M056V01 M056207 Impacto do Cambio Climático na Zona Costeira OP 0.0
O01M056V01 M056208 Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo OP 0.0
O01M056V01 M056209 O Clima de Galicia OP 0.0
O01M056V01 M056210 Dinámica do Clima en Rexións Tropicais OP 0.0
O01M056V01 M056211 Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-Americanos OP 0.0
O01M056V01 M056212 Climatoloxía de Sudamérica OP 0.0
O01M056V01 M056213 Variabilidade Climática en Sudamérica e o Papel das Teleconexións OP 0.0
101611V01 101611521 Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) OB 0.0
101611V01 101611621 Ampliación de física de materiais OP 0.0
101611V01 101611624 Física de materiais OP 0.0

Tutorías no presenciales concertadas

El docente tiene una oferta de tutorías no presenciales en horario concertado durante el periodo 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

2017/2018

Caracterización da Circulación Meridional Atlántica en 26.5°N - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Avaliación do potencial eólico da conca do Mediterráneo baixo os escenarios RCP4.5 y RCP8.5 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxeccións climáticas de índices extremos para o periodo 2021-2050 na España peninsular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007