Mónica Siota Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 74
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 10
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 41
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 70
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 52
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 13
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 31
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 82
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 0.0
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 4
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 0.0
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 0.0
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 45
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 33
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 51
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 44
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 0.0
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 0.0
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 8
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 0.0
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 26
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 43
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 53
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 12
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 31
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 31
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 35
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 43
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 39
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 26
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 38
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 90
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 35
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 0.0
V08M129V01 M129201 Dereito Tributario de Empresa OB 5
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 16
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 10
104210V01 104210201 Dereito turístico TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 56
104011V01 104011202 Dereito tributario TR 0.0
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 55
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 35
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 42
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 26
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 40
104210V01 104210201 Dereito turístico TR 0.0
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 25
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 46
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 48
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 16
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 15
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010402 Dereito financeiro e tributario I TR 90
104011V01 104011202 Dereito tributario TR 0.0
104210V01 104210201 Dereito turístico TR 0.0
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 25
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 59
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 2
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 6
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 0.0
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
104011V01 104011202 Dereito tributario TR 0.0
104210V01 104210201 Dereito turístico TR 0.0
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 0.0
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 6

2019/2020

Deportistas profesionais e IRPF: algúns aspectos problemáticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
O imposto catalán sobre bebidas azucradas envasadas: un novo exemplo de tributo extrafiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A afectación dun vehículo á actividade económica: repercusións tributarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A fiscalidade das vivendas de uso turístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As fiscalidade das vendas entre particulares a través de plataformas dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tributación das retribucións en especie procedentes dos rendementos de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A fiscalidade das criptomonedas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A fiscalidade das parellas de feito - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A obriga de información tributaria sobre inmobles sitos no estranxeiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A transmisión sucesoria da empresa familiar no ordenamento tributario de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Os tributos estatais e autonómicos sobre o xogo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Problemas tributarios entre o socio avogado e a sociedade profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O IVE na asistencia xurídica gratuita - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A fiscalidade da separación e o divorcio: pensións e atribución de vivienda habitual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiscalidade dos dereitos de imaxe dos deportistas profesionais: aspectos internos e internacionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Confesións relixiosas e impostos locais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O intercambio automático de información tributaria na Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Réxime xurídico dos bens afectos a actividades económicas no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os puntos de conexión no Imposto sobre Sucesións e Donacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inversión do suxeito pasivo no IVE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tributación dos deportistas no IRPF e no IRNR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O deber de colaborar fronte ao dereito a non se autoinculpar nos procedementos tributarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A obligación de informar sobre os bens e dereitos situados no estranxeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Membros designados polo Claustro (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 04/07/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Desde 29/06/2018 )