Nora María Martínez Yáñez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 7
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 0.0
V08G211V01 G211302 Dereito do traballo I OB 13
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 87
V08M104V01 M104102 Dereito do Traballo e Crise da Empresa OB 1
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 13
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 71
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104217 Medidas de Solución de Conflitos OP 1
V08M104V01 M104218 Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo OP 1
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104102 Dereito do Traballo e Crise da Empresa OB 1
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 13
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 96
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G211V01 G211912 Igualdade e mercado de traballo OP 2
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M104V01 M104217 Medidas de Solución de Conflitos OP 1
V08M104V01 M104218 Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo OP 1
V08M104V01 M104102 Dereito do Traballo e Crise da Empresa OB 1
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 36
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 45
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 53
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 47
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 47
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 45
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 0.0
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 47
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 27
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 0.0
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 10
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 58
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.0
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 0.0
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 48
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 71
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 9
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M129V01 M129105 Contratación Laboral e Negociación Colectiva OB 8
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 106
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 85
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 9
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 37
V08M129V01 M129105 Contratación Laboral e Negociación Colectiva OB 8
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 6
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 0.0
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 66
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 41

2019/2020

A fenda salarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación de traballo nas plataformas de repartición a domicilio. Problemas e desafíos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A regulación xurídica da videovixilancia no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A prestación de servizos nas Forzas Armadas. Cuestións de actualidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cómputo do tempo de traballo e rexistro da xornada laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión da Diversidade na Empresa en Materia de PRL: A Protección dos Traballadores con Discapacidade Física - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Conciliación familiar e laboral e riscos psicosociais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Acoso sexual e por razón de sexo no ámbito do traballo: xestión preventiva e boas prácticas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
o tempo de traballo efectivo e o rexistro da xornada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mulleres traballadoras do sector primario marítimo-pesqueiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Singularidades da extinción da relación laboral especial dos deportistas profesionais.Especial consideración ás cláusulas de rescisión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Xestión da paga igual por motivos de xénero no campo laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A proba dixital no proceso laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A excedencia voluntaria. Réxime xurídico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A protección procesual dos dereitos de conciliación da vida laboral e familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A falta de ocupación efectiva na relación laboral especial dos deportistas profesionais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Robotización, novas tecnoloxías dixitais e prevención de riscos laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Protección de datos persoais e videovixilancia no ámbito laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Requisitos físicos para acceder ao emprego e discriminación por razón de sexo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acoso sexual e por razón de sexo no ámbito do traballo: xestión preventiva e boas prácticas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A xestión dos riscos de traballo dende a perspectiva de xénero. Os riscos na lactancia natural. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Prevención de riscos laborais no embarazo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Contrato de obra ou servizo determinado. Problemas actuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A prevención dos riscos laborais dos traballadores menores de idade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A incidencia das redes sociais no despido dos traballadores: especial referencia a Facebook e WhatsApp - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Xestión e prevención do estrés laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Prevención de riscos de traballo con perspectiva de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A inclusión da perspestiva de xénero na prevención de riscos laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O uso do contrato a tempo parcial na actualidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os riscos psicosociais derivados da Precariedade laboral: xestión e prevención - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A crise do traballo asalariado na era da economía dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prestación por cese de actividade dos traballadores autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Análise do contrato de traballo de apoio aos emprendedores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O dereito a vacacións retribuidas no marco internacional: OIT e Unión Europea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Accidente de traballo in itinere: novas orientacións xurisprudenciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O recargo de prestacións por falta de medidas de seguridade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Flexibilidade da xornada de traballo a tempo parcial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

... - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dos contratos de traballo para o fomento do emprego xuvenil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Excedencia: Tipoloxía e Réxime Xurídico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Novas orientacións da prestación por risco durante a lactancia natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007