Nora María Martínez Yáñez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M104V01 M104217 Medidas de Solución de Conflitos OP 1
V08M104V01 M104218 Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo OP 1
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104102 Dereito do Traballo e Crise da Empresa OB 1
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 13
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 96
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 71
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 47
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 53
V08M104V01 M104102 Dereito do Traballo e Crise da Empresa OB 1
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 36
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 45
V08G211V01 G211912 Igualdade e mercado de traballo OP 2
V08M104V01 M104217 Medidas de Solución de Conflitos OP 1
V08M104V01 M104218 Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo OP 1
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 47
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 0.0
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 0.0
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 27
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 45
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 0.0
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 47
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 71
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.0
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 0.0
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 48
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 10
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 58
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M129V01 M129105 Contratación Laboral e Negociación Colectiva OB 8
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 5
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 106
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 85
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 9
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M129V01 M129105 Contratación Laboral e Negociación Colectiva OB 8
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 37
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 66
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 41
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104203 Seguridade Social Comunitaria OP 0.0
V08M104V01 M104208 A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos OP 0.0
V08M104V01 M104212 Xestión da Seguridade Social OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 6
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 9
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 8
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 9
204110V01 204110312 Dereito laboral e da seguridade social OP 0.0
204110V01 204110342 Dereito laboral e da seguridade social OP 0.0
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 0.0
308111V01 308111302 Seguridade no traballo e acción social na empresa TR 0.0
308111V01 308111306 Dereito procesual laboral OB 0.0
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 6
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 57
V08G210V01 G210302 Dereito do traballo I OB 33
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 51
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 5
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.0
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 68
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 75
V08M104V01 M104205 Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional OP 0.0
V08M049V01 M049202 Libre Circulación e Políticas Sociais OB 8
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 8
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 7
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 0.0
V04M024V01 M024201 Ámbito Xurídico da Prevención OB 10
308111V01 308111302 Seguridade no traballo e acción social na empresa TR 0.0
308111V01 308111202 Dereito da seguridade social TR 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M049V01 M049202 Libre Circulación e Políticas Sociais OB 8
V08G210V01 G210302 Dereito do traballo I OB 75
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 98
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 30
308111V01 308111302 Seguridade no traballo e acción social na empresa TR 0.0
308111V01 308111201 Dereito do traballo II TR 0.0
308111V01 308111202 Dereito da seguridade social TR 0.0
308111V01 308111306 Dereito procesual laboral OB 0.0
V04M024V01 M024201 Ámbito Xurídico da Prevención OB 10
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M024V01 M024201 Ámbito Xurídico da Prevención OB 10
V08M049V01 M049202 Libre Circulación e Políticas Sociais OB 4
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 10
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 80
308111V01 308111302 Seguridade no traballo e acción social na empresa TR 110
308111V01 308111201 Dereito do traballo II TR 0.0

Día de la semana
Mércores
Fecha de inicio
2020-01-27
Fecha de fin
2020-05-01
Rango de horas
11:30 - 12:55
Lugar
C-201, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Cuatrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

A fenda salarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A prestación de servizos nas Forzas Armadas. Cuestións de actualidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación de traballo nas plataformas de reparto a domicilio. Problemas e desafíos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
o tempo de traballo efectivo e o rexistro da xornada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Prevención de riscos laborais no embarazo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Robotización, novas tecnoloxías dixitais e prevención de riscos laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A falta de ocupación efectiva na relación laboral especial dos deportistas profesionais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Acoso sexual e por razón de sexo no ámbito do traballo: xestión preventiva e boas prácticas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A xestión dos riscos de traballo dende a perspectiva de xénero. Os riscos na lactancia natural. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proba dixital no proceso laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Requisitos físicos para acceder ao emprego e discriminación por razón de sexo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Protección de datos persoais e videovixilancia no ámbito laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A protección procesual dos dereitos de conciliación da vida laboral e familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A excedencia voluntaria. Réxime xurídico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Contrato de obra ou servizo determinado. Problemas actuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A prevención dos riscos laborais dos traballadores menores de idade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A incidencia das redes sociais no despido dos traballadores: especial referencia a Facebook e WhatsApp - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Prevención de riscos de traballo con perspectiva de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Xestión e prevención do estrés laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A inclusión da perspestiva de xénero na prevención de riscos laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prestación por cese de actividade dos traballadores autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O uso do contrato a tempo parcial na actualidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A crise do traballo asalariado na era da economía dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os riscos psicosociais derivados da Precariedade laboral: xestión e prevención - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

O recargo de prestacións por falta de medidas de seguridade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do contrato de traballo de apoio aos emprendedores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Accidente de traballo in itinere: novas orientacións xurisprudenciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Flexibilidade da xornada de traballo a tempo parcial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O dereito a vacacións retribuidas no marco internacional: OIT e Unión Europea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A Excedencia: Tipoloxía e Réxime Xurídico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
... - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Novas orientacións da prestación por risco durante a lactancia natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dos contratos de traballo para o fomento do emprego xuvenil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007