Roberto Ignacio Fernández López

Catedrático/a de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 70
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 41
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 76

2019/2020

Os axustes extracontables no Imposto sobre Sociedades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A progresividade no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os fins extrafiscais do Canon Eólico de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O controvertido canon sobre a produción de enerxía hidroeléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A condonación da débeda tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As fronteiras entre a comprobación limitada e o procedemento inspector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Consecuencias tributarias das formas de financiación da empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
O usufructo dende a perspectiva da imposición directa das persoas físicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

a responsabilidade por infraccións tributarias no exercico da abogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O devengo do IVE no exercicio da avogacía por persoa física. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O poder tributario das entidades locais ante a protección do medio ambiente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A tramitación de liquidacións tributarias ante indicios de delito contra a Facenda Pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As especialidades tributarias do dereito civil de Galicia en materia sucesoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As obrigas informativas tributarias e antiblanqueo para os profesionais da avogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O acceso ao domicilio das persoas xurídicas por a Inspección dos Tributos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consecuencias tributarias da amnistía fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A sucesión dos procedementos de verificación de datos e comprobación limitada sobre un mesmo contribuínte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A iniciación do procedemento de inspección tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Consecuencias tributarias do incumprimento sustancial de obrigacións contables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O segredo profesional como límite á información tributaria de terceiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A retroactividade no Dereito tributario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007