Roberto Orlando Bustillo Bolado

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 106
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 3
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 32
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 118
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 10
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 26
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 1.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 5
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 160
V04M166V01 M166101 Dereito do Medio Ambiente OB 8.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 116
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 12.00
O03G080V01 G080703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 76
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 46
O03G081V01 G081981 Prácticas externas OP 6.00
O03G081V01 G081991 Traballo de Fin de Grao OB 4
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 36.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 75.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 9.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 30
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB -25
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O01G260V01 G260205 Lexislación ambiental OB 5.00
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010705 Dereito urbanístico OP 0.00
103010V01 103010707 Dereito estatutario OP 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 31.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 46.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 41.00
O03G080V01 G080703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral OB 15.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 6.00
103010V01 103010705 Dereito urbanístico OP 30.00
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G260V01 G260205 Lexislación ambiental OB 50.00
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 6.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 156
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 4.00
103010V01 103010406 Practicum I TR 18
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 1.00
103010V01 103010303 Dereito administrativo I TR 51.00
103010V01 103010707 Dereito estatutario OP 43.00
103010V01 103010406 Practicum I TR 70.00
O01G260V01 G260205 Lexislación ambiental OB 55.00
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 3.00
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB 4.00
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB 4.00
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2.00
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 3.00
103010V01 103010303 Dereito administrativo I TR 0.00
103010V01 103010309 Teoría administrativa I OB 0.00
103010V01 103010406 Practicum I TR 0.00
103010V01 103010407 Teoría administrativa II OB 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 4
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 0.00

Tutorías presenciales concertadas

El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

2020/2021

A responsabilidade civil derivada do accidente de traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo do control xudicial dos reglamentos: especial referencia os efectos da declaración de nulidade das disposicións de carácter xeral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

Competencia Xudicial e criterio de repartición nos Xulgados do Contencioso Administrativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O dominio público hidráulico e os seus usos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Definición e delimitación do dominio público marítimo-terrestre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O prezo xusto expropiatorio: nocións básicas, procedemento e pago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elementos estruturais do réxime xurídico das Forzas e Corpos de Seguridade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Responsabilidade da Administración Penitenciaria por mortes de reclusos en prisión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Responsabilidad patrimonial del estado derivada de las lesiones - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Análise da Ley 37/2003, de 17 de novembro, do Ruido, nos problemas veciñais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial da Administración Pública no ámbito sanitario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O réxime disciplinario no deporte - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O accidente de traballo: Consecuencias legais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aspectos substantivos e procedimentais da reversión expropiatoria: análise da STS de 19 de maio de 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Responsabilidade patrimonial da Administración, ruptura do nexo causal ou concurrencia de culpas: análise do tratamento xudicial do expediente de responsabilidade patrimonial 1851/2012-AG instado contra o ADIF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O uso de bens de dominio público por particulares. Especial atención aos usos privativos da Disposición Transitoria Primeira da Lei de Costas trala Lei 2/2013 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Consecuencias xurídicas derivadas do incendio dunha masa forestal, dende o punto de vista do propietario da mesma. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As causas da extinción das concesións administrativas para uso privado destinadas a regadío - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O secreto profesional do avogado: Dogma xurídico no exercicio da avogacía suxeito a límites na práctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Obras sen licencia ou en contra dos contidos da licencia na Lei 2/2016, de febreiro, do Solo de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Recursos administrativos e impugnación das cualificacións académicas na Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Procedemento de perda de vixencia de autorización para conducir - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Réxime xurídico das augas termais en Galicia e primeiros pasos xurídico-administrativos para o aproveitamento dunha surxencia termal nun predio privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nova lexislación do litoral: cambios no dominio público e privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A reacción do ordeamento xurídico fronte á ilegalidade urbanística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Protección do patrimonio histórico v. Infraestruturas hidráulicas: Qué debe prevalecer en caso de conflito de intereses? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007