Rubén González Rodríguez

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 10
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 34
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 8
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 40
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 30
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 45
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 60
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 60
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 30
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 0.0
O05G220V01 G220605 Xestión de organizacións de benestar social OB 15
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 45
O05G220V01 G220104 Fundamentos dos servizos sociais OB 0.0
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 0.0

Día de la semana
Martes
Fecha de inicio
2020-01-27
Fecha de fin
2020-07-31
Rango de horas
10:00 - 14:00
Lugar
2-2-3, Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día de la semana
Martes
Fecha de inicio
2019-09-02
Fecha de fin
2020-01-26
Rango de horas
10:00 - 14:00
Lugar
2-2-3, Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día de la semana
Martes
Fecha de inicio
2019-09-02
Fecha de fin
2020-01-26
Rango de horas
16:00 - 18:00
Lugar
2-2-3, Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día de la semana
Martes
Fecha de inicio
2020-01-27
Fecha de fin
2020-07-31
Rango de horas
16:00 - 18:00
Lugar
2-2-3, Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

Aspectos éticos e formativos da asistencia persoal en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A realidade da soidade das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sobrecarga, depresión e ansiedade nas persoas coidadoras informais de persoas en situación de dependencia que acoden a centros de día da provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Centros e programas para a atención da infancia. Atención á diversidade nos programas de acollemento residencial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención Social con Familias, Infancia e Adolescencia: Estudo comparativo dos diferentes instrumentos para a valoración da gravidade das situacións de desprotección na infancia e adolescencia existentes no Estado español - Traballo Fin de Máster...
Estereotipos e prexuízos cara persoas con discapacidade. Progresos e retrocesos na súa inclusión social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cansancio emocional e autoestima en estudantes de Traballo Social e Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Violencia de xénero: Efectos na saúde das mulleres. Análise e atención profesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto dun diagnóstico de TEA nas familias: repercusión na súa calidade de vida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pelizaeus-Merzbacher estudo de caso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A sobrecarga dos/das coidadores/as informais das persoas enfermas de alzhéimer e outras demencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A síndrome de burnout en profesionais que prestan atención a persoas con dependencia institucionalizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relacións sociais do maior institucionalizado. Análise do centro: DomusVi Chantada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Custodia Compartida de mutuo acordo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Persoas con diversidade funcional mental: Están os seus dereitos sexuais garantidos? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

"Sobrecarga e outros determinantes asociados o coidado" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo social e terapia asistida con cabalos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre os dispositivos de saúde mental na provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A IMAXE SOCIAL DA DISCAPACIDADE: Análise da percepción da discapacidade dos usuarios e traballadores da Asociación Aixiña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

"Un paso máis cara a autoxestión dixital" Proxecto para a autonomía e a inclusión das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estigma en Saúde Mental no alumnado do Grao en Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007