Susana María Reboreda Morillo

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M187V01 M187102 Prospección OB 0.0
O02M187V01 M187103 Paleoambiente e arqueoloxía OB 0.0
O02M187V01 M187104 Procesado e xestión da evidencia arqueolóxica OB 0.0
O02M187V01 M187105 Iniciación á investigación en arqueoloxía e ciencias da Antigüidade OB 0.0
O02M187V01 M187106 Patrimonio arqueolóxico e sociedade OB 0.0
O02M187V01 M187108 Arqueoloxía da paisaxe OP 0.0
O02M187V01 M187111 Arqueobotánica OP 0.0
O02M187V01 M187112 A romanización en Occidente OP 0.0
O02M187V01 M187113 Historia das relixións antigas OP 0.0
O02M187V01 M187114 Historia antropolóxica do mundo antigo OP 0.0
O02M187V01 M187115 Fontes literarias para a historia do mundo clásico OP 13
O02M187V01 M187201 Legislación e xestión da actividade arqueolóxica OB 0.0
O02M187V01 M187202 Prácticum OB 0.0
O02M187V01 M187205 Tecnoloxías xeoespaciais na arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187206 Cultura material medieval e moderna OP 0.0
O02M187V01 M187207 Arqueoloxía de Mesopotamia OP 0.0
O02M187V01 M187208 Necrópolis e restos humáns OP 0.0
O02M187V01 M187209 Técnicas instrumentais e cronolóxicas na arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187210 Zooarqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187211 Epigrafía latina OP 0.0
O02M187V01 M187212 Historia da arte grega OP 0.0
O02M187V01 M187213 Formas políticas da Antigüidade grecorromana OP 0.0
O02M187V01 M187214 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 50
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M144V01 M144101 Prospección Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144103 Procesado e Xestión da Evidencia Arquelóxica OB 0.0
O02M144V01 M144104 Identificación e Estudo de Materiais Arqueolóxicos OB 0.0
O02M144V01 M144105 Paleoambiente e Arqueoloxía OB 0.0
O02M144V01 M144106 Lexislación e Xestión da Actividade Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144107 Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade OB 0.0
O02M144V01 M144108 Arqueoloxía Teórica OP 0.0
O02M144V01 M144109 Metodoloxía da Historia das Relixións Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144110 Introdución á Historia Antropolóxica do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144203 Modelado de Información en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144204 Teoría Arqueolóxica OP 0.0
O02M144V01 M144206 Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144209 A Romanización en Occidente: as Transformacións dos Pobos Indíxenas OP 0.0
O02M144V01 M144210 Epigrafía Clásica e Historia da Moeda OP 0.0
O02M144V01 M144211 Metodoloxía da Historia das Relixións: Prehistoria e Antigüidade OP 0.0
O02M144V01 M144212 Modelos Antropolóxicos para o Estudo das Sociedades Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144213 Fontes Literarias para a Historia do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 0.0
O02M144V01 M144215 Prácticas Externas OP 0.0
O02M144V01 M144216 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02M144V01 M144217 Arqueoloxía de Mesopotamia OP 0.0
O02M144V01 M144218 Técnicas Instrumentais e Cronolóxicas en Arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187102 Prospección OB 0.0
O02M187V01 M187103 Paleoambiente e arqueoloxía OB 0.0
O02M187V01 M187104 Procesado e xestión da evidencia arqueolóxica OB 0.0
O02M187V01 M187105 Iniciación á investigación en arqueoloxía e ciencias da Antigüidade OB 0.0
O02M187V01 M187106 Patrimonio arqueolóxico e sociedade OB 0.0
O02M187V01 M187108 Arqueoloxía da paisaxe OP 0.0
O02M187V01 M187111 Arqueobotánica OP 0.0
O02M187V01 M187112 A romanización en Occidente OP 0.0
O02M187V01 M187113 Historia das relixións antigas OP 0.0
O02M187V01 M187114 Historia antropolóxica do mundo antigo OP 0.0
O02M187V01 M187115 Fontes literarias para a historia do mundo clásico OP 13
O02M187V01 M187201 Legislación e xestión da actividade arqueolóxica OB 0.0
O02M187V01 M187202 Prácticum OB 0.0
O02M187V01 M187205 Tecnoloxías xeoespaciais na arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187206 Cultura material medieval e moderna OP 0.0
O02M187V01 M187207 Arqueoloxía de Mesopotamia OP 0.0
O02M187V01 M187208 Necrópolis e restos humáns OP 0.0
O02M187V01 M187209 Técnicas instrumentais e cronolóxicas na arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187210 Zooarqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187211 Epigrafía latina OP 0.0
O02M187V01 M187212 Historia da arte grega OP 0.0
O02M187V01 M187213 Formas políticas da Antigüidade grecorromana OP 0.0
O02M187V01 M187214 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 35
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M144V01 M144215 Prácticas Externas OP 0.0
O02M144V01 M144216 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02M144V01 M144217 Arqueoloxía de Mesopotamia OP 0.0
O02M144V01 M144218 Técnicas Instrumentais e Cronolóxicas en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144101 Prospección Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144103 Procesado e Xestión da Evidencia Arquelóxica OB 0.0
O02M144V01 M144105 Paleoambiente e Arqueoloxía OB 0.0
O02M144V01 M144106 Lexislación e Xestión da Actividade Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144107 Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade OB 0.0
O02M144V01 M144108 Arqueoloxía Teórica OP 0.0
O02M144V01 M144109 Metodoloxía da Historia das Relixións Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144110 Introdución á Historia Antropolóxica do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144203 Modelado de Información en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144204 Teoría Arqueolóxica OP 0.0
O02M144V01 M144205 Etnoarqueoloxía e Arqueoloxía Experimental OP 0.0
O02M144V01 M144206 Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144209 A Romanización en Occidente: as Transformacións dos Pobos Indíxenas OP 0.0
O02M144V01 M144210 Epigrafía Clásica e Historia da Moeda OP 0.0
O02M144V01 M144211 Metodoloxía da Historia das Relixións: Prehistoria e Antigüidade OP 0.0
O02M144V01 M144212 Modelos Antropolóxicos para o Estudo das Sociedades Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144213 Fontes Literarias para a Historia do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 50
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 30
O02G251V01 G251501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G251V01 G251905 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
O02G250V01 G250902 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G251V01 G251501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G251V01 G251905 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
O02G251V01 G251302 Historia: Fontes de información en humanidades FB 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 30
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
O02G250V01 G250902 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 0.0
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 50
O02G251V01 G251501 Historia antiga da Península Ibérica OB 10
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 0.0
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 10
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 50
102411V01 102411803 Curso monográfico de historia antiga OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
102411V01 102411803 Curso monográfico de historia antiga OP 0.0
102411V01 102411811 Historia das relixións da antigüidade OP 0.0
102411V01 102411422 Introdución ao estudo de fontes epigráficas e numismáticas OB 0.0
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 50
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 65
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13

  Tutorías presenciales concertadas

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 1º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

  2020/2021

  A sociedade na Antiga Grecia: Atenas y Esparta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os Xogos Olímpicos na Antiga Grecia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Hades a partir da Fontes Clásicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O concepto de polis e a cidadanía na Antiga Grecia: O exemplo de Atenas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Análise iconográfico dos signos zodiacales actuais no Mediterráneo antigo: un estudo comparativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Divinidades indíxenas e romanización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Afrodita: unha deusa singular do panteón grego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A causalidade da Guerra do Peloponeso segundo Tucídides - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A relixión na Polis: Atenea a través das fontes antigas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  A morte na Ilíada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Apolo: orde e caos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mitoloxía comparada: Semellanzas e Diferenzas entre divinidades Gregas e Exipcias. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O ciclo vital da muller na Antiga Grecia a través da iconografía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Un monopolio femenino: as vestais en Roma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Guerras Médicas: análise da visión de Heródoto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  As Mulleres na Antiguedade. O exemplo de Roma - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparación Mitolóxica: Grecia e a India - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A muller na Antiga Grecia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Administración e Facenda romanas na Hispania imperial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  A muller segundo a mitoloxía grega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A morte e o Máis Alén na Península Itálica durante a República Romana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Concepto de Polis e cidadania na Grecia antiga. O exemplo do Ática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  "O exército no antigo Exipto" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os lugares de culto na antiga Grecia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Decano/a en Facultade de Historia ( Desde 15/01/2021 )

  Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 04/07/2018 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Desde 29/06/2018 )

  Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 12/12/2016 )