DUVI

Diario da Universidade de Vigo

Esta semana activáronse as solicitudes de certificados de participación en proxectos e TFG/TFM/PFC

A UVigo emitiu máis de 3500 certificados dixitais nos últimos 14 meses 

“Isto supón un redución de trámites importante”, sinala o vicerreitor de Planificación

Etiquetas
  • Estudantes
  • Medios
  • PAS
  • PDI
  • Ourense
  • Pontevedra
  • Vigo
  • Democracia
  • Institucional
Mª del Carmen Echevarría DUVI 26/02/2021

A UVigo afianza a súa aposta pola administración electrónica acadando a emisión de 3584 certificados e máis de 22.00 xustificantes dixitais nos últimos 14 meses e activando, esta mesma semana, dúas novas solicitudes, as correspondentes aos certificados de participación en proxectos e TFG/TFM/PCF para o PDI. Desde a súa activación en decembro de 2019 emitíronse 1819 certificados de docencia con código CSV (Código Seguro de Verificación), unha cifra que ascendería a 4477 se se contabilizan os certificados anteriores á implantación do CSV. No caso da folla de servizos, o número de certificacións emitidas ascende a 1561, desde decembro de 2019, ata día de hoxe; mentres que no caso das certificacións de actividades artigo 83, unha relación de proxectos realizados con empresas, administracións ou organismos públicos onde se asinou un contrato, acadáronse as 204.

“Neste momento temos para o PDI cinco certificados con selo da Universidade que recollen os datos automaticamente, traballo que antes tiñan que facer os servizos buscando en varias bases de datos e pasar a sinatura do secretario xeral ou do vicerreitor correspondente. Todo isto supón unha redución dos trámites importantes, dado que estamos buscando mellorar o funcionamento interno eliminando burocracia”, explica José Luis Míguez, vicerreitor de Planificación e Sostibilildade da Universidade de Vigo. 

A maiores destes certificados para o PDI, desde o inicio da pandemia en marzo de 2020 multiplicouse a emisión de xustificantes de mobilidade por mor da covid-19, que no caso do alumnado superaron os 18.200; mentres que no caso do PAS acadaron os 2177 e do PDI sumaron 1731. "Este xustificantes deseñáronse o mesmo día (7/10/2020) que se implantaron as medidas restritivas de mobilidade entre municipios. Ten firma da vicerretoría e data, pero non selo da Universidade, e foi unha resposta moi áxil dos Servizos Informáticos", aclara Míguez. A cifra total de xustificantes de mobilidade sitúase en 22.151.

Novos certificados activados esta semana: participación en proxectos e TFG/TFM/PFC

Aos cinco certificados para PDI que xa están activos, esta semana sumáronse dous máis, os de participación en proxectos e o certificado de TFG/TFM/PFC, un proceso co que se pretende seguir eliminando aqueles documentos de petición masiva e que poden automatizarse. “O gran problema é que en ocasións se pretende buscar unha documentación que non fora gravada e que, polo tanto, non se atopa nas bases de datos”, explica Miguez en relación con posibles futuras activacións de novos certificados. O vicerreitor de Planificación e Sostibilidade aclara que este feito non se pode achacar ao funcionamento interno, senón a que no seu momento eran datos que non se gardaban porque non era necesario. “Por exemplo, automatizar que os colaboradores dun proxecto aparecesen nas bases de datos, cando, durante moito tempo se gardaba unicamente o nome do investigador principal. Non obstante, o bo traballo dos servizos de profesorado e investigación, que desde o ano 2006, aproximadamente, gardaban estes datos en diferentes localizacións e con diferentes denominacións, permitiu cun importante esforzo, enlazar os datos e conseguir o certificado”, detalla Míguez.

Positiva valoración do funcionamento da Sede electrónica 

Logo da súa posta en servizo hai case un ano, a nova Sede electrónica da Universidade de Vigo, un recurso co que o goberno da institución académica busca potenciar a mellora da calidade do servizo ofrecido á comunidade universitaria e á cidadanía en xeral, convertendo a UVigo nun modelo que poida servir de referente para o desenvolvemento da chamada administración electrónica no eido universitario, acada unha positiva. “Estamos contentos co seu funcionamento, principalmente no referente á instancia xenérica que permite presentar documentación sen ter que desprazase ao rexistro físico, o taboleiro de anuncios e pouco a pouco os procedementos que poidan engadirse”, apunta o vicerreitor.

Neste intre se intenta que diferentes procedementos se inclúan na sede, aínda que isto implica en case todas as ocasións variar o procedemento interno e implantar un novo ou modificado. “Isto leva un tempo que nos gustaría que fose máis pequeno”, sinala José Luis Míguez.