Vicerrectorado de Bienestar, Equidad y Diversidad

Maribel Doval Ruiz, vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade

 

Profesora titular de universidade, foi subdirectora xeral de Universidades da Xunta de Galicia durante o goberno de Emilio Pérez Touriño, membro do Comité Técnico da ACSUG e vogal do CONGACODE. Participou como membro da mesa do Claustro da Universidade de Vigo e do Consello de Campus de Ourense e foi directora e secretaria do Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación.

Imparte materias relacionadas coas novas tecnoloxías aplicadas á educación nos graos de Educación Infantil e de Educación Social da Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense e imparte clases no Mestrado de formación do profesorado. Participa como avaliadora de proxectos europeos e foi vicepresidenta no programa H2020. Ten experiencia na organización de feiras interuniversitarias, congresos internacionais sobre TIC e ensino e sobre practicum e prácticas na universidade e na empresa.

Dirixiu varios seminarios e accións formativas sobre igualdade de xénero e inclusión educativa e social. Participou en cinco proxectos nacionais de investigación e noutros tantos europeos e foi profesora visitante en varias universidades europeas, de Kirguistán e en Marrocos. Nos últimos anos está interesada especialmente no estudo e divulgación de métodos e enfoques da investigación participativa.

Actualmente participa nun proxecto Jean Monnet sobre deseño de programas e recursos educativos sobre cultura europea e en dous proxectos (Erasmus+ Capacity Building e Twinning) para a modernización das universidades de Marrocos no seu achegamento ao EEES.

  • Las relativas a la responsabilidad social, servicios sociales y participación.
  • La propuesta y el desarrollo de planes para la integración total de las personas con necesidades educativas específicas en la Universidade de Vigo.
  • La promoción, estímulo y dirección de la gestión de actividades de acción solidaria, voluntariado y cooperación en el ámbito universitario.
  • La definición y la ejecución de la política de acción social.
  • Las referidas a la convocatoria de bolsas propias en el ámbito de las competencias delegadas en los puntos anteriores y sus procedimientos derivados.

 

Agenda

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 302
vic.benestar@uvigo.gal