Carteis para descargar

Sinalización COVID-19

UVigo - Comunicación 15/05/2020

Debido aos cambios xerados pola covid-19 e co obxectivo de ofrecerlle á comunidade universitaria solucións inmediatas, desde a Área de Imaxe, en colaboración co Servizo de Prevención de Riscos Laborais, deseñamos unha serie de produtos destinados a manter a distancia entre as persoas e a seguir as recomendacións de hixiene para evitar os contaxios.

Velaquí unha serie de produtos para descargar e imprimir que iremos actualizando permanentemente:
 

 1. Ascensores

 2. Capacidade máxima

 3. Capacidade máxima (formulario)

 4. Prohibido o paso

 5. Distancia de seguridade

 6. Espazos de traballo

 7. Xel hidroalcólico (frechas 1)

 8. Xel hidroalcólico (frechas 2)

 9. Xel hidroalcólico (frechas 3)

 10. Luvas (A3)

 11. Uso de vehículos

 12. Hixiene do posto

 13. Hixiene xeral

 14. Mostras de laboratorio

 15. Hixiene de mans (con auga e con xabón)

 16. Hixiene de mans (con xel hidroalcólico)

 17. Máscaras

 18. Acceso prohibido

 19. Síntomas

 20. Protocolo de seguridade do centro QR

 21. Sala de antención covid-19

 22. Uso individual do ascensor

 23. Uso individual do baño

 24. Risco de irradiación

 25. Risco de contaminación

 26. Risco de irradiación e de contaminación

 27. Prohibido fumar

 28. Desinfección de mans

 29. Circulación pola dereita

 30. Escaleiras

 31. Atención con cita

 32. Uso obrigatorio da máscara

 33. Fontes de auga

 

Seguimos coidando a identidade corporativa da nosa universidade a través do teletraballo e atenderemos as vosas consultas por correo electrónico no enderezo imaxe@uvigo.gal