Bolsas Fundación SEPI – Iniciación na empresa

UVigo - Emprego 20/03/2019

A Fundación SEPI desenvolve o «Programa de Bolsas Iniciación na Empresa» para ofrecerlles un período de formación práctica no ámbito empresarial a xoves sen experiencia profesional.

Duración e lugar

A duración das bolsas é de 6 meses e inícianse en maio de 2019. A formación práctica poderá desenvolverse en calquera centro de traballo das empresas que colaboran neste programa.

Inscricións

Ata o 31 de marzo de 2019

Máis información aquí.