Oposición estatal ao Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

UVigo - Emprego 02/04/2019

O Estado convoca un proceso selectivo para cubrir 80 prazas de ingreso libre ao Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información. O proceso realizarase por oposición e concluirá coa superación dun curso selectivo para os/as aspirantes que superen esta fase.

Requisitos

Posuír o título de Grao, Licenciatura, Enxeñaría ou Arquitectura ou estar en condicións de obtelo como máximo no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Prazo de inscrición

Ata o 30 de abril.

Máis información no BOE 30 de marzo 2019.