Persoa con un microscopio

Empregabilidade

Somos unha institución orientada á empregabilidade e traballamos co obxectivo de facilitar ás persoas egresadas o afrontar o seu futuro profesional con garantías de éxito

Para promover o acceso ao mercado laboral das persoas tituladas é fundamental a colaboración directa coas administracións, coas empresas e con outras institucións. Neste sentido, as prácticas académicas externas para as que a Universidade de Vigo ten asinados máis de dous mil convenios de cooperación educativa, convertíronse nun elemento básico que favorece a adquisición de competencias e preparan ao alumnado para o exercicio de actividades profesionais, facilitando a súa empregabilidade.

No mesmo ámbito da colaboración con empresas e institucións sitúase a intermediación laboral. Na Universidade de Vigo realizamos este servizo público centralizado a través da Unidade de Emprego e Emprendemento co obxecto de achegar ás persoas tituladas ofertas de emprego e bolsas adecuadas á súa formación académica, así como traballos ocasionais que lles permitan compatibilizar os seus estudos universitarios.

Xa que a busca de emprego resulta un traballo en si mesmo, para optimizar tempos, recursos e esforzos é preciso contar co asesoramento adecuado. A orientación laboral é un servizo individualizado que presta a universidade e que permite aos e ás demandantes de emprego analizar o mercado laboral, definir o seu propio perfil profesional, trazar un itinerario de busca de emprego e avaliar as accións realizadas e os resultados obtidos.

As feiras de emprego son actividades que, en colaboración directa con empresas e institucións, potencian a intermediación e orientación laboral. Nesta liña a Unidade de Emprego e Emprendemento organiza cada ano a Finde.U, un foro de emprego de carácter multidisciplinar e transfronterizo. Como socio do EURES Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal, rede que ten como obxectivo dar resposta ás necesidades de información ligadas á mobilidade fronteiriza de traballadores e empresarios, a Universidade de Vigo coloca á eurorrexión como o seu contexto natural nas políticas de empregabilidade.

Ofrecer novas oportunidades de inserción laboral impulsando a empregabilidade por conta propia dos nosos estudantes e persoas egresadas é outro dos obxectivos da Universidade de Vigo. Para iso, fomentamos a cultura emprendedora como saída profesional e facilitamos ao alumnado interesado na creación de empresas a formación necesaria para que poidan acadar os seus obxectivos. O programa INCUVI é unha iniciativa consolidada que, a través da preincubadora de negocios da Universidade de Vigo, presta apoio nos tres campus a iniciativas empresarias de estudantes e persoas tituladas.

 

Como axudamos o alumnado

 

Máis información:

Unidade de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

Linkedin