Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

Equipo de goberno

Director/a

Humberto Javier Michinel Álvarez

Secretario/a de Escuela

Maria De Las Nieves Lorenzo Gonzalez

Subdirector/a

Higinio González Jorge
María Begoña Cid Iglesias

Localización

Pavillón Manuel Martínez-Risco, Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código do centro

107