Facultade de CC. Sociais e da Comunicación

Equipo de goberno

Decano/a

Xosé Manuel Baamonde Silva

Secretario/a de Facultade

María Isabel Míguez González

Vicedecano/a

Jose Pita Castelo
Constantino Cordal Rodríguez
Paulino Emilio Pérez Feijoo
Diana Ramahí García

Localización

Campus A Xunqueira, s/n
CP: 36005
Pontevedra

Código do centro

204