Facultade de Comercio

Equipo de goberno

Director/a

María Consuelo Currás Valle

Secretario/a de Escuela

María Jesús Barsanti Vigo

Subdirector/a

María Araceli González Crespan
Emilio García Rosello
Jacinto González Dacosta

Localización

Torrecedeira, 105
CP: 36208
Vigo

Código do centro

306