Facultade de Comercio

Equipo de goberno

Decano/a

María Consuelo Currás Valle

Secretario/a de Facultade

María Jesús Barsanti Vigo

Vicedecano/a

Emilio García Rosello
Jacinto González Dacosta
María Carmen Padín Fabeiro

Localización

Torrecedeira, 105
CP: 36208
Vigo

Código do centro

306