Facultade de Dirección e Xestión Pública

Equipo de goberno

Decano/a

Enrique José Varela Álvarez

Secretario/a de Facultade

Óscar Briones Gamarra

Vicedecano/a

Sara María Torres Outón
Xosé María Mahou Lago

Localización

Campus A Xunqueira, s/n
CP: 36005
Pontevedra

Código do centro

207