Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE)

Equipo de goberno

Delegado/a

Fidel Castro Rodríguez

Localización

Avda. Madrid, 60
CP: 36204
Vigo

Código do centro

355

Tipo de centro

Centro adscrito de carácter privado. A matrícula nas titulacións deste centro non se rexe polo sistema de prezos públicos. Visita a súa web para ter máis información