Análise e intervención psicosocioeducativa

Equipo de goberno

Director/a

José María Failde Garrido

Secretario/a

Yolanda Rodríguez Castro

Localización

Fac. Ciencias da Educación Campus As Lagoas
CP: 32005
Ourense

Código do departamento

D00x01

Antropoloxía social

Metodoloxía de ccas. do comportamento

Personalidade,eval.e trat. psicolóxicos

Psicobioloxía

Psicoloxía básica

Psicoloxía social

Teoría e historia da educación

Traballo social e servicios sociais