Programas de doutoramento

A oferta formativa da Eido consta de diferentes programas de doutoramento agrupados nos seguintes ámbitos de coñecemento: Campus de excelencia internacional DO*MAR, Campus CREA, Campus da Auga, artes e humanidades, científico/ciencias da saúde, tecnolóxico, xurídico-social.

Programas de doutoramento - Ver todos

 

Actividades formativas

Actividades clasificadas por programa de doutoramento