Trámites e xestións

 Estudantes consultando trámites

 

Preinscrición e matrícula

Facer a matrícula

Bolsas, axudas e outras convocatorias

Ir ás bolsas

 

Consulta de expediente académico

Consultar

 

Normativa

 

Doutoramento - Formularios asociados

 • TC-03. Solicitude de recoñecemento de equivalencia de título estranxeiro
 • TC-05. Convocatoria de probas de suficiencia investigadora. Programas RD 778/98
 • TC-07. Programa de materias cursadas para homologacións no estranxeiro de doutoramentos R.D. 778/98
 • TC-30. Solicitude de traslado entre programas da Universidade de Vigo

 • TC-24. Solicitude de admisión a trámite para a lectura de tese. Programas RD 99/2011
 • TC-25. Proposta de Tribunal da tese de doutoramento (Este formulario debe ir acompañado dos TC-32 correspondentes a cada membro do tribunal proposto)
 • TC-31. Valoración da concesión de mención cum laude
 • TC-32. Datos personais e académicos dos membros tribunal / Directoras/es de tese
 • TC-40. Baixa de proxecto de tese
 • TC-41. Informe de valoración da tese posterior á lectura
 • TC-44. Solicitude de baixa definitiva nun programa de doutoramento

 

Máis información:

Escola Internacional de Doutoramento (Eido)
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 442
eido@uvigo.gal

2021-06-15 Convenio de cotutela en doutoramento con traduccion a ingles.pdf224.9 KB

Convenio de cotutela versión castelán-inglés

2021-06-15 Convenio de cotutela en doutoramento con traduccion a ingles_0.pdf224.9 KB

Convenio de cotutela versión castellano-inglés

2021-06-15 Convenio de cotutela en doutoramento con traduccion a ingles_1.pdf224.9 KB