EIDO

Coordinación do título

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: -2

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.