Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Coordinación do título

Carlos Hervés Beloso

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Manuel Carlos da Cunha Nogueira

  Nome: Os rankings internacionais son bos predictores do crecemento económico?
  Data de lectura:
  Directores:

  Mara Teresa Madaleno Silva

 • Manuel Ángel Meijide Vecino

  Nome: Factores que determinan a supervivencia da empresa galega
  Data de lectura:
  Directores:

  Antonio Vaamonde Liste

 • Rodrigo Cerviño Rodríguez

  Nome: IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NA XESTIÓN ECONÓMICA NAS ORGANIZACIÓNS PÚBLICAS
  Data de lectura:
  Directores:

  José María Martín Moreno

 • Fabián Xavier Martínez Ortiz

  Nome: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS PEQUENAS EMPRESAS CON ENFOQUE DE CAPITAL INTELECTUAL
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez, Francisco Javier Martínez Cobas

 • Brais Suárez Eiroa

  Nome: Integración da economía circular no marco do desenvolvemento sostible: Marco teórico e implementación práctica
  Data de lectura:
  Directores:

  Emilio Manuel Fernández Suárez, Gonzalo Benito Méndez Martínez

 • Carina Cristiana Ribeiro da Silva

  Nome: Unha aproximación cognitiva á ambidexteridade internacional e o seu impacto na velocidade da internacionalización: unha aplicación para pemes nunha rexión periférica de Europa
  Data de lectura:
  Directores:

  Miguel González Loureiro, Vitor Braga

 • Nadin Ozcelik

  Nome: Eficiencia e sustentabilidade no sector alimentario: avaliación crítica dos indicadores de liderado da economía circular para o desenvolvemento de políticas de auga
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Enrique Rodríguez Méndez, Antonio Sartal Rodríguez

 • Hugo Baltasar del Valle-Inclán Cruces

  Nome: Cuestións sobre a medición da desigualdade de oportunidades
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Carlos Manuel Gradín Lago, Carlos Hervés Beloso

 • Marta Rodríguez de la Fuente

  Nome: Cadea de valor global do sector do automóbil: Multinacionais, empresas domésticas e xeografía da actividade produtiva
  Data de lectura:
  Directores:

  Jesús Fernando Lampón Caride

 • Mariana Toussaint Robles

  Nome: Sostibilidade social na cadea de valor alimentaria
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Cabanelas Lorenzo

 • Agostinho Campos Ferreira

  Nome: As Orixes de MasterCard
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Hervés Beloso, Rafael Vallejo Pousada

 • Edgardo Efrén de Vera Jovero

  Nome: Ensaios en Finanzas Internacional nunha perspectiva Novo-Keynesiana
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jaime Alonso Carrera, , Alicia Pérez Alonso

 • Amândio Francisco Caridade da Silva

  Nome: The Impact of the Intellectual Capital in Portuguese and Galician (Spanish) Companies in Timber and Related Industries
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez

 • Elói Manuel Dias Jorge

  Nome: Tres ensaios sobre a importancia do control das actitudes e comportamentos dos consumidores para implementar estratexias de produción sostibles no sector vitivinícola
  Data de lectura:
  Directores:

  Ernesto López-Valeiras Sampedro, María Beatriz González Sánchez

 • Jennifer González Blanco

  Nome: Explorando a interacción de diferentes axencias públicas de promoción da innovación nun sistema de gobernanza multinivel e a relación entre diferentes tipos de innovación: tres ensaios sobre economía da innovación desde o enfoque de complementariedade
  Data de lectura:
  Directores:

  Encarnación González Vázquez, Manuel Guisado González

 • Anna Bykova

  Nome: INVESTIMENTOS EXTRANXEIROS COMA CONDUCTOR DO DESEMPEÑO DE EMPRESAS EN MERCADOS EMERXENTES
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez

 • Jorge Ferreira Dias de Figueiredo

  Nome: Personalización de contidos de marketing web como promotor de relación e fidelización
  Data de lectura:
  Directores:

  ANTÓNIO JOAQUIM MAGALHÃES CARDOSO

 • Petr Parshakov

  Nome: A economía de eports: elementos que afectan o rendemento.
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso, Dennis Coates

 • Luis Carlos Sánchez Martínez

  Nome: Influencia da propiedade na xestión de equipos de fútbol europeos
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso, Patricio Sánchez Fernández

 • Marina Zavertiaeva

  Nome: CARACTERÍSTICAS PERSOAIS DOS DIRECTIVOS E POLÍTICA FINANCEIRA DAS EMPRESAS
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso, Felix Javier López Iturriaga

 • Luís António Gomes de Almeida

  Nome: ENSAYOS EN FINANZAS
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Hervés Beloso

 • Marko Crnogorac

  Nome: Fiscal issues in former Yugoslavian countries
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Santiago Lago Peñas

 • Carlos Groba Presa

  Nome: Ensaios en optimización loxística: Algoritmos e Teoría de Xogos para resolver o Problema do viaxeiro en escenarios dinámicos
  Data de lectura:
  Directores:

  Xosé Henrique Vázquez Vicente, Antonio Sartal Rodríguez

 • Cristina del Castillo Feito

  Nome: Relacións entre lexitimidade, reputación e imaxe na Universidade Pública
  Data de lectura:
  Directores:

  Encarnación González Vázquez, Alicia Cándida Blanco González

 • Fernando António de Oliveira Tavares

  Nome: Albergues e hoteis boutique. Análise de factores de selección na cidade de Oporto
  Data de lectura:
  Directores:

  José Antonio Fraiz Brea

 • Bozidar Vlacic

  Nome: O papel do razoamento cognitivo do directivo na toma de decisións sobre internacionalización de pequenas empresas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel González Loureiro

 • Elena Shakina

  Nome: ESTRATEXIA DAS EMPRESAS RESPECTO O INVESTIMENTO EN INTANXIBLES
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso

Descrición

O Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial, regulado polo R.D. 99/2011, integra a investigadores das distintas áreas de Economía e de Empresa das Facultades de Ciencias Económicas e Empresariais das Universidades de Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, que realizan investigación de calidade contrastada polas súas publicacións en revistas científicas de prestixio internacional.
O obxectivo do Programa é formar investigadores que poidan utilizar con rigor modelos económicos de manexar datos empíricos con técnicas econométricas contrastadas que permitan abordar problemas teóricos ou prácticos e publicar as súas conclusións en revistas académicas de relevancia internacional.
O Programa conta con investigadores con experiencia contrastada en distintos campos da economía e das ciencias empresariais como son, por exemplo: economía medioambiental e dos recursos naturais, comportamiento estratéxico e teoría de xogos, economía industrial e da información, economía da saúde e análise das políticas económicas, análise macroeconómico, métodos cuantitativos, análise económico financeiro, innovación, xestión de operacións, recursos humanos, organización e estratexia da empresa, comercialización e investigación de mercados, turismo, economía espacial e rexional, desigualdade y economía de xénero o historia económica.
Os investigadores involucrados neste Programa de Doutoramento están integrados en grupos de investigación de referencia do Sistema Universitario de Galicia ou noutros grupos de investigación que acadan financiamento en distintas convocatorias competitivas nacionales ou europeas.

Ano comezo impartición: 2014
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 18

 • Economía medioambiental e dos recursos naturais
 • Comportamiento estratéxico e teoría de xogos
 • Economía industrial e da información
 • Economía da saúde e da familia
 • Análise das políticas económicas
 • Análise macroeconómico dinámico
 • Métodos cuantitativos
 • Análise económico financeiro
 • Organización e estratexia da empresa
 • Economía espacial, urbana, regional e internacional
 • Desigualdade e economía de xénero
 • Historia económica
 • Comercialización e investigación de mercados

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.