Programa de Doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

José Eugenio López Periago

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

5601318
Ano comezo impartición: 2017
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 25

 • Réxime xurídico da auga
 • Calidade da auga e os seus ecosistemas
 • Investigación e aplicacións das augas e augas termais
 • Turismo, patrimonio cultural e auga
 • Réxime xurídico do medio ambiente e a súa sustentabilidade
 • Produción primaria sostible
 • Xestión sostible
 • O cambio clímático e os recursos hídricos
 • Dereito, TIC ou desenvolvemento
 • Alimentación e desenvolvemento
 • Desenvolvemento turístico asociado ao patrimonio e a saúde

Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos

Innovación e investigación didáctica

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.