Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Bioloxía

Coordinación do título

Carmen Sieiro Vázquez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Antía Verde Rodríguez

  Nome: Presenza de melatonina en froitos da dieta e bebidas fermentadas. Contribución ao potencial antioxidante e implicacións fisiolóxicas no crecemento e maduración da mazá como modelo de estudo.
  Data de lectura:
  Directores:

  Mercedes Gallardo Medina, Jesús Manuel Míguez Miramontes

 • Pablo Estévez Bastos

  Nome: Desenvolvemento e optimización de LC-MS para a identificación e confirmación de ciguatoxinas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ana Gago Martínez

 • Pascual García Pérez

  Nome: Valorización fitoquímica de plantas medicinais de "Bryophyllum" spp. mediante a combinación de ferramentas biotecnolóxicas e de aprendizaxe automática
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas

 • Manuel Ayuso Vilaboa

  Nome: Cultivo "in vitro" de "Eryngium viviparum": Unha planta en perigo de extinción con potencial fitoquímico terapéutico
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

 • Noelia González Ballesteros

  Nome: De macroalgas a nanopartículas de ouro e prata. Biosíntese, caracterización e aplicacións biolóxicas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Carmen Rodríguez Arguelles

 • Elena López Alvar

  Nome: MODELO PREDICTIVO DE PERIIMPLANTITIS EN PACIENTES CON HISTORIA DE ENFERMEDADE PERIODONTAL
  Data de lectura:
  Directores:

  Diana Valverde Pérez

 • Liliana Raquel Lemos da Silva

  Nome: Bioactividade de derivados de Quinoxalina-1,4-Dióxido en celulas Tumorais Radioresistentes submetidas a Radioterapia
  Data de lectura:
  Directores:

  Mónica Almeida Vieira, Pedro Miguel Vieira Coelho

 • Joana Filipa Correia de Almeida

  Nome: OBESIDADE E CANCER DO CEREBRO: DESVELANDO MECANISMOS MOLECULARES DE VÍAS INFLAMATORIAS E ANGIOGÉNICAS EN GLIOMA
  Data de lectura:
  Directores:

  Maria Cristina Prudêncio Pereira Soares, Rúben Miguel Pereira Fernandes

 • Olivia Estévez Martínez

  Nome: Biomarcadores inmunolóxicos e transcriptómicos candidatos para a identificación de distintas etapas da Tuberculose
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María África González Fernández

 • Radhia Hameg

  Nome: Ferramentas informáticas para o deseño de medios de cultivo in vitro de plantas
  Data de lectura:
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

 • Vanesa Redondo Fernández

  Nome: ENFERMIDADES DE MADEIRA DE VIDE: IDENTIFICACIÓN, PATOXENICIDADE E CONTROL BIOLÓXICO DOS FUNGOS CAUSANTES DO DECAEMENTO POR BOTRYOSPHAERIA
  Data de lectura:
  Directores:

  J. Pedro Mansilla Vázquez

 • Jesús Eugenio González Puelles de Antonio

  Nome: Xerminación, micropropagación e microinxerto de distintas especies de kiwi
  Data de lectura:
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

 • Esmaeil Nezami Alanagh

  Nome: Diseño de un medio de cultivo adecuado para portainjertos de pistacho mediante herramientas informaticas
  Data de lectura:
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas, Ghasem ali Garoosi

 • Sabela García Oro

  Nome: Utilidade da luz polarizada no laboratorio de reproducción asistida.
  Data de lectura:
  Directores:

  Diana Valverde Pérez

 • Paolo Roberto Saraceni

  Nome: O peixe - cebra (Danio rerio) como modelo de infección para estudar a patoxénese da bacteria Aeromonas hydrophila.

  Data de lectura:
  Directores:

  Beatriz Novoa García, Antonio Figueras Huerta, Alejandro Romero Jódar

 • Jacobo López Seijas

  Nome: Biodiversidade de bacterias ácido lácticas asociada á variedade Albariño (Vitis vinifera L.) cultivada no Val do Salnés. Estudio das súas aplicacións.
  Data de lectura:
  Directores:

  Carmen Sieiro Vázquez

Descrición

O programa de doutoramento inteuniversitario (UVIGO-UDC) de Biotecnoloxía Avanzada ten como finalidade formar profesionais investigadores en diferentes ámbitos da investigación biotecnolóxica e constituir una oferta de estudos de doutoramento competitiva, homoxénea, ben estructurada e de calidade. O obxetivo é preparar ós estudantes para que sexan capaces de completar una formación teórica, metodolóxica e investigadora no campo multidisciplinar da Biotecnoloxía, que se materialice na elaboración e defensa pública dunha Teisis Doctoral complexa, orixinal e innovadora. A Comisión Académica Interuniversitaria do programa de doutoramento (CAPD) será a responsable da coordinación docente entre as universidades participantes para alcanzar o obxetivo proposto.
Os estudantes deberon cursar una titulación e un máster afíns, de forma que a súa formación de doutoramento basarase en seminarios especializados, participación en congresos científicos e estancias de investigación no extranxeiro, admáis de nunha intensa formación investigadora dirixida á Tese de Doutoramento. Ademáis de nos grupos de investigación adscritos ó programa de doutoramento, poderanse realizar Teses en grupos de prestixio externos á UVIGO e a UDC ou en Centros de Investigación asociados, previa autorización da Comisión Académica.

Preténdese, por tanto, formar profesionais altamente cualificados preparados para cubrir a demanda do crecente número de empresas biotecnolóxicas e que sexan capaces de realizar una tarea investigadora de calidade, de proxección internacional e que lideren no futuro os grupos de investigación e os departamento de I+D+i de centros públicos e empresas privadas nacinais e internacionais.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Tratamentos e biotransformación de efluentes industriais (auga, gases) en bioprodutos
 • Xestión e tratamento de residuos orgánicos, compostaxe, minimización de residuos e tecnoloxías limpas
 • Biobancos
 • Busca, expresión, produción e enxeñaría de proteínas con aplicacións biotecnolóxicas
 • Mecanismos fisiolóxicos da resistencia a enfermidades e o desenvolvemento das plantas
 • Estudo de compostos nutracéuticos en cultivos hortícolas
 • Bioloxia de sistemas
 • Investigación interdisciplinaria relacionada co control de calidade e avaliación de características fisicoquímicas de combustibles e lubricantes
 • Desenvolvemento e emprego de marcadores moleculares e estudos cromosómicos para análise de poboacións
 • Reconstrución de xenealoxías e filogenias
 • Biotecnoloxía Microbiana
 • Biotecnoloxía vexetal
 • Biotecnoloxía sanitaria
 • Bioprocesos aplicados á química verde e ao medio
 • Ferramentas analíticas para a análise e confirmación de compostos químicos de interese biotecnolóxico
 • Bioelectroanálise: electrodos modificados, bionanotecnoloxía e aplicacións
 • Obtención de novos compostos e nanomateriais con aplicación a nivel biolóxico
 • Tratamento Biotecnolóxico de residuos industriais
 • Aplicación da Xestión da calidade total e a prevención de riscos a distintos ámbitos

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.