Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Manuel Arias Estévez

Campus

Ourense

Código RUCT

5600896
 • Susana Peleteiro Prieto

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • María Tortosa Viqueira

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Noelia Flórez Fernández

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Camila Fraga González

  Data de lectura:
 • Sergio López Doval

  Data de lectura:
 • Ramón Salgado Freiría

  Data de lectura:
 • Luis Alfredo Espinoza Espinoza

  Data de lectura:
 • Carla Daniela Gonçalves Lopes

  Data de lectura:
 • Alicia Pérez Paz

  Data de lectura:
 • Iago Antonio Montoya Rodríguez

  Data de lectura:
 • Iria Rodríguez Vega

  Data de lectura:
 • Marta María Pérez Martínez

  Data de lectura:
 • Lorena Lara Fernández

  Data de lectura:

Descrición

O Progama de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria, con Mención cara á Excelencia do Ministerio de Educación na súa última convocatoria, pretende formar Doutores que desenvolvan a súa actividade de I+D+i nos diversos elos da cadea alimentaria, desde a produción primaria de materias primas aos últimos avances en procesado ou biotecnoloxía, pasando pola calidade e a seguridade alimentaria, garantindo unha formación integral e multidisciplinar que permita aos egresados desenvolver e implementar novas tecnoloxía no sector agroalimentario, así como o desenvolvemento de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado. Ao finalizar o período de formación, o egresado será capaz de liderar e colaborar en actividades de de I+D+i cunha excelente preparación científica e madurez profesional, tanto no sector industrial como no ámbito da investigación.
Por todo iso, o Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria trata de egresar Doutores que lideren actividades e proxectos I+D+i do sector científico-profesional da alimentación:
• Investigación e desenvolvemento de novos procesos e estratexias na produción, elaboración e conservación de alimentos.
• Investigación e desenvolvemento de novas estratexias e procedementos que garantan a calidade e seguridade alimentarias.
• Investigación e desenvolvemento no binomio alimentación-saúde.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 20
Prazas de EEES: 20
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 20

 • Elaboración de predicións sobre o contido de pole e alerxenos no aire
 • Determinación do estado fitosanitario dos cultivos e modelos predictivos de aplicación de tratamentos fitosanitarios
 • Influencia do cambio climático sobre os cultivos e especies autóctonas
 • Caracterización físico-química e organoléptica dos meles
 • Caracterización e identificación da orixe botánico dos meles
 • Refinería de biomasa vexetal
 • Produción e avaliación de antioxidantes naturais
 • Desenvolvemento de novos materiais a partir da biomasa vegetal
 • Obtención e avaliación de novos ingredientes funcionales
 • Valorización de biomasa vegetal
 • Desenvolvemento de novos procesos de extracción
 • Alimentos nutracéuticos
 • Produtos lácteos fermentados/madurados
 • Produtos cárnicos cru-curados
 • Caracterización e tipificación de diferentes Brassica spp. cultivadas en Galicia
 • Distribución de contaminantes químicos orgánicos agrícolas e ambientais na cadea de produción de alimentos
 • Caracterización e mellora da calidade sensorial(composición aromática) e funcional(perfil polifenólico) dos alimentos
 • Estudo da presenza, distribución e movilidad de metais pesados( Cu, Zn, Pb,Hg ) e pesticidas en chans
 • Estudo da calidade do auga e modelización de procesos hidrolóxicos en cuencas forestais
 • Termalismo y Geotermia
 • Revalorización de residuos agroalimentarios
 • Transporte de agroquímicos e elementos traza no sistema planta-auga-solo
 • Agroinformática y viticultura
 • Produción, purificación, caracterización e aplicación de enzimas microbianas de interese alimentario e ambiental
 • Produción e aplicación de bacterias lácticas probióticas e bacteriozinas
 • Aprovechamiento e valorización de materiais residuales e subproductos da industria alimentaria mediante procesos fermentativos
 • Coloides e Interfases
 • Interacción de modelos in vitro de membrana con compostos de interese biolóxico e tecnolóxico
 • Proteómica
 • Chemosensores
 • Seguridad alimentaria
 • Identificación e cuantificación de diversos produtos en diferentes matrices agroalimentarias
 • Seguridade alimentaria