Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Ezequiel Manuel Vázquez López

Campus

Vigo

Código RUCT

5600702
 • Ana Sousa Castillo

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Andrea Martínez Domínguez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Javier Pérez Piñeiro

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • María del Carmen Costas Lago

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Arantxa Pino Cuevas

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional

Descrición

Formar dende o punto de vista teórico e práctico a estudantes que estean interesados en adquirir as competencias e habilidades necesarias para xerar conocimiento químico en laboratorios de investigación e/o nuha amplia variedade de áreas económico-sociales relacionadas coa Química.
Contribuir á sociedade da información e do coñecemento, contribuindo á creación do mesmo no campo da Química.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 20
Prazas de EEES: 20
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 20

 • Aplicación de estratexias fotoquímicas en Química Analítica
 • Biodisponibilidade
 • Cromatografía de gases, líquidos e electroforese capilar e acoplamento a espectrometría de masas
 • Desenvolvemento de aplicacións analíticas e medioambientais da Foto-SPME
 • Desenvolvemento da metodoloxía analítica para a determinación de metais en medios biolóxicos e ambientais
 • Desenvolvemento de metodoloxía analítica para a determinación de productos naturais, contaminantes persistentes e emerxentes en matrices alimentarias
 • Desenvolvemento de modelos de simulación e optimización off-line para procesos cromatográficos
 • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de contaminantes prioritarios e emerxentes en mostras medioambientais , agroalimentarias e biolóxicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de defenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos,
 • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de ingredientes de cosméticos e de productos de limpeza e cuidado persoal
 • Determinación de elementos traza en medios biolóxicos, alimentarios e most. medioambientais. Esdado da biodisp. de elementos
 • Especiación
 • Espectroscopía-FIA-CMAPRL
 • Estudo do potencial antioxidantes de viños e subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento
 • Investigación dos procesos de degradación de aditivos químicos e contaminantes ambientais. Determinación de subproductos de degradación
 • Investigación en novas técnicas de preparación de mostra para a análise basada na Química Analítica verde: técnicas de microextracción con e sen disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME
 • Preparación de mostras para a análise
 • Quimiometría e deseño experimental
 • Análise cromotagráfico de substancias bioactivas e contaminantes en matrices biolóxicas, medioambientais e alimentarias
 • Optimización da preparación de mostra para a extración multiresiduo selectiva
 • Planificación de experimentos: screening e optimización
 • Dinámica de reaccións químicas mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia e deteción de moléculas individuais
 • Estudo dinámico e estructural de sistemas supramoleculares e coloidais mediante sondas fluorescentes
 • Estudo teórico de interaccións intermoleculares
 • Estudo teórico de mecanismos de reaccións químicas
 • Monocapas
 • Procesos de transferencia protónica fotoinducida
 • Procesos de transferencia protónica: Estudo teórico
 • Química Cuántica: Avaliación de propiedades moleculares e de interacción
 • Química Física do Medio Ambiente
 • Química-física de coloides e interfases
 • Reaccións modelo de procesos enzimáticos
 • Reactividade e catálise
 • Simulación de formación e propiedades de nanoestructuras
 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Química cuántica. Análise da densidade electrónica
 • Reactividade en agregados coloidais. Catálise en presenza de nanopartículas
 • Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos
 • Ciclación de toiosemicarbazonas en presenza de metais
 • Complexos metálicos con ligados dadores de fósforo e azufre
 • Complexos metálicos con ligandos tiolatos
 • Compostos de coordinación polinucleares
 • Compostos de metais con potencial actividade farmacolóxica
 • Interacción de especies metálicas e organometálicas con vitaminas
 • Química bioinorgánica e supramolecular
 • Deseño, síntese e avaliación como antivirais e antineoplásicos de novos caronucleósidos e isoazanucleósicos
 • Metodoloxías QSAR e de avaliación "in silico" para diferentes propiedades en moléculas pequenas e macromoléculas
 • Aillamento, elucidación estructural e síntese de productos naturais
 • Agregación de plaquetas á estructura de piridazinas
 • Biomoléculas, determinación da configuración abosoluta por RMN, productos naturais bioactivos e polímeros biocompostos
 • Catálise homoxénea con complexos metálicos
 • Cálculos computacionais en Química Orgánica
 • Desenvolvementos de novas metodoloxías sintéticas de baixo impacto medioambiental
 • Deseño de fármacos por ordenador
 • Deseño de inhibidores de aspartilproteasas de interese farmacolóxico
 • Deseño e síntese de novos antibióticos e herbicidas basados en inhibición da biosíntese dos aminoácidos aromáticos
 • Deseño e síntese de análogos butirofenónicos como antisipcóticos potenciales
 • Deseño, síntese e estudo de antitumorais intercalantes do ADN
 • Deseño, síntese e avaliación como axentes neuroprotectores de novos peptidomiméticos de prolina
 • Deseño, síntese e estudo de cumarinas con diferentes intereses farmacolóxicas
 • Estudos de indución asimétrica en reacción de aza-Diels Alder
 • A química farmacéutica do SNC: variacións estructurais en butirofenonas como antipsicóticos
 • Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos
 • Metais de transición en síntese orgánica
 • Novas metodoloxías sintéticas no emprego de radicais libres , reaccións de cicloadicións e de anelación
 • Preparación de compostos heterocíclicos con acción sobre o sistema nervioso central
 • Química de carbohidratos: aplicación á síntese de compostos bioactivos e de novos materiais
 • Química biolóxica e supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos e proteínas
 • Reactividade e catálise
 • Recoñecemento molecular e nanotecnoloxía
 • Síntese de compostos de interese agroalimentario
 • Síntese de compostos que recoñecen o complexo catalítico enzima-ácido nucleico
 • Síntese de inhibidores enzimáticos
 • Síntese de moléculas que recoñecen sitios báiscos e ocos no ADN
 • Síntese en fase fluorosa
 • Compostos de coordinación: Actividade catalítica, biolóxica, química supramolecular- Complexos de metais de transición coc potencial actividade catalítica/ou biolóxica
 • Compostos de coordinación: Actividade catalítica, biolóxica e química Supramolecular: Química Metalosupramolecular
 • Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos. Deseño de síntese estereocontolada de biomoduladores
 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Química cuántica. Análise de densidade electrónica
 • Reactividade en agregados coloidais: Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos
 • Análise de trazas, especiación elemental e metalómica
 • Química biolóxica e supramolecuar: nanotubos peptídicos
 • Química de arinos: aplicacións en síntese de productos bioactivos no desenvolvemento de materiais moleculares
 • Reaccións tandem
 • Deseño, síntese e avliación médica de compostos bioactivos e novos materiais
 • Síntese e reactividade de compostos nitroxenados
 • Compostos de Coordinación : Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular
 • Ciclometalación
 • Nanografenos por aproximación ascendente:síntese, propiedades e aplicacións
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgánica
 • Química Orgánica
 • Complejos e sistemas moleculares

Modelización Molecular

Química Supramolecular

Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica

Mecanismos de Reacción e Catálise

Complexos Metálicos

Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise

Síntese Estereoselectiva

Produtos e Técnicas Sintéticas

Química de Biomoléculas

Química Médica

Bioloxía Molecular

Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados

Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais

Propiedades de Materiais

Materiais Moleculares

Técnicas de Preparación de Mostra

Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos

Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación

Química de Produtos Naturais

Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores

Química Industrial: Control de Procesos

Calidade nos Laboratorios Químicos

Seguridade Industrial

Sistemas de Xestión na Industria Química

Lexislación Industrial

Economía e Empresa

Recursos Humanos