Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Química

Coordinación do título

Ezequiel Manuel Vázquez López

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Ani Özçelik -

  Nome: Modulación de espirobifluorenos para aplicacións quirópticas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Lorenzo Alonso Gómez, Raquel Pereira Cameselle

 • Nuria María Álvarez Pazos

  Nome: Estudio da reactividade de complexos semi- sandwich de Rutenio(II) e Iridio(III)
  Data de lectura:
  Directores:

  María Soledad García Fontán, Jorge Bravo Bernárdez

 • Verónica Fernández Stefanuto

  Nome: Desenvolvemento de nuevos liquidos iónicos e outras sales relacionadas para unha química sostible
  Data de lectura:
  Directores:

  Emilia Tojo Suárez

 • Andrea Areal González

  Nome: Síntese de alcaloides basados no triptófano con estruturas de pirrolidinoindolinas dicetopiperazinas diméricas.
  Data de lectura:
  Directores:

  Angel Rodríguez De Lera, Rosana Álvarez Rodríguez

 • Pedro Villar Cruces

  Nome: Nos limites da química orgánica computacional: Dende as reaccións periciclicas ata as ciclacións enantioselectivas e as reaccions catalizadas por metais de transición.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Angel Rodríguez De Lera, Adán Borja González Pérez, Rosana Álvarez Rodríguez

 • Saray Argibay Otero

  Nome: Complexos metálicos con potencial uso na obtención de imaxes do
  receptor de estróxeno
  Data de lectura:
  Directores:

  Ezequiel Manuel Vázquez López, Rosa Carballo Rial

 • Áurea Rivas Landín

  Nome: Síntese estereocontrolada de (Apo)Carotenoides
  Data de lectura:
  Directores:

  Rosana Álvarez Rodríguez, Angel Rodríguez De Lera

 • Fátima Garrido Fernández

  Nome: Síntese de oxaciclos e polioxaciclos quirais de 5, 6 ou 7 eslabóns: aproximación á síntese de toxinas mariñas.
  Data de lectura:
  Directores:

  Yagamare Fall Diop, María Generosa Gómez Pacios

 • Hugo Santalla García

  Nome: SÍNTESE DE ANÁLOGOS TIPO GÉMINI DO CALCITRIOL E DO COLESTEROL
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Yagamare Fall Diop, María Generosa Gómez Pacios

 • Francisco Cruz Calderón

  Nome: "Desenvolvemento de reaccións en cascada catalizadas por Paladio e a súa aplicación á síntese de heterociclos"
  Data de lectura:
  Directores:

  Rosana Álvarez Rodríguez, Belén Vaz Araújo

 • Sandra Sarceda López

  Nome: Exploración de vías sintéticas para Incednam
  Data de lectura:
  Directores:

  Rosana Álvarez Rodríguez, Marta Domínguez Seoane

 • Samuel Gallego Leal

  Nome: "Síntesis total de alcaloides con unidades de hexahidropirrol[2,3-b]indol a partir de bromopirrolidinoindolinas"
  Data de lectura:
  Directores:

  Rosana Álvarez Rodríguez, Angel Rodríguez De Lera

 • Adrián García Figueroa

  Nome: Desenvolvemento de metodoloxías analíticas baseadas en microextracción para a determinación de contaminantes emerxentes
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Carlos Bendicho Hernández, María Isela Lavilla Beltrán

 • Lucía Guillade Alonso

  Nome: Síntese total de tripartina e ácido nahuoico A, inhibidores naturais de enzimas epixenéticas
  Data de lectura:
  Directores:

  Angel Rodríguez De Lera, Rosana Álvarez Rodríguez

 • Javier Pérez Piñeiro

  Nome: Produción de nanocápsulas para a ultradetección de contaminantes emerxentes
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

 • Ana Sousa Castillo

  Nome: Enxeñaría de Nanostructuras baseadas en ouro con funcionalidades avanzadas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

 • Arantxa Pino Cuevas

  Nome: Deseño e síntese de compostos de coordinación con afinidade por cúmulos de ?-amiloide
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ezequiel Manuel Vázquez López, Rosa Carballo Rial

 • María del Carmen Costas Lago

  Nome: Híbridos de piridazina con potencial aplicación en trastornos asociados o envellecemento
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María del Carmen Terán Moldes, Pedro Besada Pereira

 • Andrea Martínez Domínguez

  Nome: Novas estratexias sintéticas para a obtención de análogos da vitamina D, con potencial actividade biológica
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Yagamare Fall Diop, María Generosa Gómez Pacios

Descrición

Formar dende o punto de vista teórico e práctico a estudantes que estean interesados en adquirir as competencias e habilidades necesarias para xerar conocimiento químico en laboratorios de investigación e/o nuha amplia variedade de áreas económico-sociales relacionadas coa Química.
Contribuir á sociedade da información e do coñecemento, contribuindo á creación do mesmo no campo da Química.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 20

 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Compostos de coordinación: Actividade catalítica, biolóxica e química Supramolecular: Química Metalosupramolecular
 • Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos. Deseño de síntese estereocontolada de biomoduladores
 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Análise de trazas, especiación elemental e metalómica
 • Deseño, síntese e avliación médica de compostos bioactivos e novos materiais
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgánica
 • Química Orgánica
 • Complejos e sistemas moleculares

Modelización Molecular

Química Supramolecular

Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica

Mecanismos de Reacción e Catálise

Complexos Metálicos

Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise

Síntese Estereoselectiva

Produtos e Técnicas Sintéticas

Química de Biomoléculas

Química Médica

Bioloxía Molecular

Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados

Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais

Propiedades de Materiais

Materiais Moleculares

Técnicas de Preparación de Mostra

Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos

Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación

Química de Produtos Naturais

Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores

Química Industrial: Control de Procesos

Calidade nos Laboratorios Químicos

Seguridade Industrial

Sistemas de Xestión na Industria Química

Lexislación Industrial

Economía e Empresa

Recursos Humanos

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.