Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión [Programa de Doctorado conjunto de Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, Universidade de Aveiro (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes

Área de coñecemento

Área de Ciencias
Área de Ciencias Sociais e Xurídicas
Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Ana María Bernabéu Tello

Campus

Vigo

Código RUCT

5600116
 • Noé Ferreira Rodríguez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Javier Rey Sanz

  Data de lectura:
 • Marta Álvarez Ballesteros

  Data de lectura:
 • Daniel Estévez Barcia

  Data de lectura:
 • Jorge Costoya Noguerol

  Data de lectura:
 • Marcos Morente Fontela

  Data de lectura:
 • Lucie Buttay

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Marianna Cavallo

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Diana Noriega Rodríguez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Maider Plaza Morlote

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Miguel Ángel Álvarez Vázquez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Paula Suárez Bregua

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • José Luis Santiago Castro-Rial

  Data de lectura:
 • Camilo Saavedra Penas

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Begoña Pérez Fernández

  Data de lectura:
 • Pablo César Salgado Garrido

  Data de lectura:
 • María Isabel García Ibáñez

  Data de lectura:
 • Adriana Nogueira Gassent

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Cristina Otero Rodiño

  Data de lectura:
 • Carmen Lorena Olmos Pérez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Marta Vázquez Domínguez

  Data de lectura:
 • Claudia Ofelio

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Rubén Varela Rodríguez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Laura Rodríguez Díaz

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Alba María Martínez Pérez

  Data de lectura:
 • Iria García Moreiras

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Diego Fernández Nóvoa

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 150
Prazas de EEES: 100
Prazas para estranxeiros: 50
Prazas de novo ingreso: 150

 • Interacción de los clusters atómicos cuanticos con la materia viva
 • Oceanografía Física
 • Oceanografía Xeolóxica
 • Teledetección
 • Redes de observación
 • Impacto sobre a costa, hidrografía e dinámica dos océanos
 • Impacto sobre a biodiversidade
 • Impacto sobre as redes tróficas
 • Impacto sobre os recursos explotabeis
 • Avaliación legal e económica do cambio global
 • Investigación nos recursos baseada no coñecemento dos ecosistemas
 • Avaliación do estado ecolóxico dos sistemas oceánicos
 • Avaliación de recursos pesqueiros e marisqueiros
 • Avaliación de recursos xeolóxicos
 • Economía, lexislación e xestión dos recursos mariños
 • Tecnoloxía aplicada á xestión dos recursos
 • Avaliación do impacto da explotación dos recursos
 • Ecoloxía mariña e cultivos
 • Alimentación e nutrición en acuicultura
 • Biotecnia e tecnoloxía aplicadas a acuicultura
 • Benestar animal
 • Biotecnoloxía aplicada á acuicultura
 • Floracións algais nocivas e biotoxinas mariñas
 • Patoloxía e inmunoloxía de organismos en cultivo
 • Economía, lexislación e xestión da acuicultura
 • Xenética e xenómica aplicada á acuicultura
 • Novos produtos de orixe mariña
 • Trazabilidade, calidade e seguridade dos alimentos mariños
 • Mercados, redes comerciais e valorización de productos do mar
 • Obtención, xestión e valorización de subproductos mariños
 • Modelización hidrodinámica e física de sistemas litorais e augas de transición
 • Xeoloxía costeira
 • Modelización do transporte sedimentario en sistemas fluviais e litorais
 • Fluxos de materias a través de fronteiras
 • Biodiversidade e ecoloxía litoral
 • Contaminación e impactos ambientais
 • Diagnóstico e resposta dos ecosistemas costeiros fronte ao cambio climático
 • Avaliación legal e económica dos ecosistemas costeiros e dos impactos ambientais
 • Análise e avaliación ambiental
 • Planificación espacial do litoral. Ordenación integral de zonas costeiras
 • Actividade económica costeira: avaliación e sustentabilidade
 • Gobernanza do medio mariño e costeiro, integración de políticas públicas terrestres e mariñas e responsabilidade social
 • Reservas mariñas
 • Uso turístico sostible do litoral
 • Sociedade e Patrimonio: Historia, poboación e conservación
 • Estructuras de protección costeira: tipoloxías de rompeolas e pantallas
 • Xestión integrada da zona costeira, recuperación e estructuras de protección
 • Recuperación de zonas costeiras. Praias e sistemas dunares, estratexias de xestión de sedimento e dragados
 • Seguridade, risco e responsabilidade
 • Organización dos dispositivos públicos de resposta ás crises
 • Deseño de obras marítimas, costeiras e portuarias
 • Proxectos, loxísticas e seguridade nas instalacións portuarias
 • Gobernanza en portos e actividade marítimas
 • Economía da enerxía. Regulación. Política Enerxética
 • Comunicacións , control e sinalización no mar
 • Eficiencia enerxética
 • Sistemas de abastecemento de enerxía eléctrica
 • Enerxías alternativas
 • Transporte marítimo, plataformas loxísticas e intermodalidade
 • Xestión da Empresa Marítima. Dereito de sociedades
 • Redes de coñecemento e innovación en actividades marítimas
 • Recursos humans en actividades marítimas. Dereito Laboral
 • Avaliación financeira e planificación
 • Mercado e relacións internacionais na empresa marítima
 • Competitividade e sostenibilidade
 • Oceanografía Química
 • Oceanografía Biolóxica
 • Impacto sobre os ciclos bioxeoquímicos