Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión

Área de coñecemento

Área de Ciencias
Área de Ciencias Sociais e Xurídicas
Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Facultade de Ciencias do Mar

Coordinación do título

Ana María Bernabéu Tello

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • P P O

  Nome: Análise dos principais patróns económicos, sociais e de goberno para a xestión de sistemas socio-ecolóxicos complexos en situacións pobres en datos
  Data de lectura:
  Directores:

  Sebastián Villasante Larramendi, Manel Antelo Suárez

Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 30

 • Interacción de los clusters atómicos cuanticos con la materia viva
 • Oceanografía Física
 • Oceanografía Xeolóxica
 • Teledetección
 • Redes de observación
 • Impacto sobre a costa, hidrografía e dinámica dos océanos
 • Impacto sobre a biodiversidade
 • Impacto sobre as redes tróficas
 • Impacto sobre os recursos explotabeis
 • Avaliación legal e económica do cambio global
 • Investigación nos recursos baseada no coñecemento dos ecosistemas
 • Avaliación do estado ecolóxico dos sistemas oceánicos
 • Avaliación de recursos pesqueiros e marisqueiros
 • Avaliación de recursos xeolóxicos
 • Economía, lexislación e xestión dos recursos mariños
 • Tecnoloxía aplicada á xestión dos recursos
 • Avaliación do impacto da explotación dos recursos
 • Ecoloxía mariña e cultivos
 • Alimentación e nutrición en acuicultura
 • Biotecnia e tecnoloxía aplicadas a acuicultura
 • Benestar animal
 • Biotecnoloxía aplicada á acuicultura
 • Floracións algais nocivas e biotoxinas mariñas
 • Patoloxía e inmunoloxía de organismos en cultivo
 • Economía, lexislación e xestión da acuicultura
 • Xenética e xenómica aplicada á acuicultura
 • Novos produtos de orixe mariña
 • Trazabilidade, calidade e seguridade dos alimentos mariños
 • Mercados, redes comerciais e valorización de productos do mar
 • Obtención, xestión e valorización de subproductos mariños
 • Modelización hidrodinámica e física de sistemas litorais e augas de transición
 • Xeoloxía costeira
 • Modelización do transporte sedimentario en sistemas fluviais e litorais
 • Fluxos de materias a través de fronteiras
 • Biodiversidade e ecoloxía litoral
 • Contaminación e impactos ambientais
 • Diagnóstico e resposta dos ecosistemas costeiros fronte ao cambio climático
 • Avaliación legal e económica dos ecosistemas costeiros e dos impactos ambientais
 • Análise e avaliación ambiental
 • Planificación espacial do litoral. Ordenación integral de zonas costeiras
 • Actividade económica costeira: avaliación e sustentabilidade
 • Gobernanza do medio mariño e costeiro, integración de políticas públicas terrestres e mariñas e responsabilidade social
 • Reservas mariñas
 • Uso turístico sostible do litoral
 • Sociedade e Patrimonio: Historia, poboación e conservación
 • Estructuras de protección costeira: tipoloxías de rompeolas e pantallas
 • Xestión integrada da zona costeira, recuperación e estructuras de protección
 • Recuperación de zonas costeiras. Praias e sistemas dunares, estratexias de xestión de sedimento e dragados
 • Seguridade, risco e responsabilidade
 • Organización dos dispositivos públicos de resposta ás crises
 • Deseño de obras marítimas, costeiras e portuarias
 • Proxectos, loxísticas e seguridade nas instalacións portuarias
 • Gobernanza en portos e actividade marítimas
 • Economía da enerxía. Regulación. Política Enerxética
 • Comunicacións , control e sinalización no mar
 • Eficiencia enerxética
 • Sistemas de abastecemento de enerxía eléctrica
 • Enerxías alternativas
 • Transporte marítimo, plataformas loxísticas e intermodalidade
 • Xestión da Empresa Marítima. Dereito de sociedades
 • Redes de coñecemento e innovación en actividades marítimas
 • Recursos humans en actividades marítimas. Dereito Laboral
 • Avaliación financeira e planificación
 • Mercado e relacións internacionais na empresa marítima
 • Competitividade e sostenibilidade
 • Oceanografía Química
 • Oceanografía Biolóxica
 • Impacto sobre os ciclos bioxeoquímicos
 • Equipamentos e sensores
 • Proxectos e deseño de obras marítimas. Loxística e seguridade
 • Gobernanza en portos e actividades marítimas
 • Comunicacións, control e sinalización no mar
 • Transporte marítimo, plataformas loxísticas e intermodalidade
 • Xestión da empresa marítima. Dereito de sociedades. Mercado e relacións internacionais
 • Recursos humanos en actividades marítimas
 • Avaliación financieira e planificación
 • Competitividade e sustentabilidade. Redes de coñecemento e innovación en actividades marítimas
 • Enerxías alternativas
 • Sistemas de abastecemento de enerxía eléctrica
 • Economía e eficiencia enerxética. Regulación. Política enerxética

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.