Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea pola Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Información administrativa

Facultade de Belas Artes

Coordinación do título

Ignacio Fernando Barcia Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

  • Blanca Nieves Lourés Miranda

   Nome: O concepto de superficie no vocabulario artístico e a sua relevancia na creación contemporánea.
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Loeck Hernández

  • Pedro Miguel dos Santos Silva

   Nome: A arte como apertura ao ser: A Morte como símbolo na pratica artística
   Data de lectura:
   Directores:

   Ignacio Fernando Barcia Rodríguez, Eduarda Dias Neves

  • Ana Pérez Valdés

   Nome: Fashion Film Essay. Unha proposta para o estudo da moda dende a imaxe en movemento
   Data de lectura:
   Directores:

   María Dolores Dopico Aneiros

  • Sara Martínez Pérez-Coleman

   Nome: TECENDO (NA) INCERTEZA.
   O textil como proceso material e interfaz espacial
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana María Soler Baena

  • Eduardo Manuel Outeiro Ferreño

   Nome: Mapeados. Rexistro da superficie do mundo e experiencia xeovivencial.
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto José Ruíz de Samaniego García

  • Marco Costa Moreira

   Nome: Máquinas de debuxo: interactiva e interactividade
   Data de lectura:
   Directores:

   Ann Heyvaert

  • Román Corbato Pérez

   Nome: Construíndo lugares: emprazamentos, accións e significados da idea de lugar na arte contemporánea
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Carlos Meana Martínez, María José Pérez Fabello

  • Andrea Domínguez Torres

   Nome: “Arte en contra da violencia especista (España, 2000-2019)”
   Data de lectura:
   Directores:

   María Sol Alonso Romera

  • María del Mar Ramón Soriano

   Nome: O xénero como proceso na arte obxectual
   Data de lectura:
   Directores:

   María Almudena Fernández Fariña, María Consuelo Matesanz Pérez

  • Denise Sánchez Vaccarello

   Nome: Ídem de ídem: metaficción da investigación artística no ecosistema insular.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ann Heyvaert

  • María Teresa Ferreiro Peleteiro

   Nome: “Como o flúor na auga”. Estudo feminista sobre a banda deseñada: análise deste medio gráfico-narrativo para o fomento da empatía e definición do «cómic testemuñal feminista».
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Xosé Manuel Buxán Bran, José Andrés Santiago Iglesias

  • Ignacio Manuel Montes Fernández

   Nome: As metamorfoses de Dionisos: raíces da experiencia hermenéutica na obra de arte.
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto José Ruíz de Samaniego García

  • Rebeca López Villar

   Nome: Representacións da Bruxa na creación audiovisual contemporánea (2000-2019): videoarte, cine e televisión
   Data de lectura:
   Directores:

   Marina Susana Cendán Caaveiro

  • Ignacio Pérez Folgado

   Nome: MATERIALIZACIÓN DO ESPAZO DIXITAL TRIDIMENSIONAL.
   Posibilidades creativas dos sistemas de copia e representación dixital tridimensional no ámbito escultórico da Arte Contemporánea.

   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan Loeck Hernández

  • Nuria Bouzas Loureiro

   Nome: O pelo como elemento de especulación artística na creación contemporánea
   Data de lectura:
   Directores:

   Marina Susana Cendán Caaveiro

  • Eva Monroy Pérez

   Nome: RECOLECTORAS
   O DISPOSITIVO DA ACUMULACIÓN EN ARTISTAS MULLERES ENTRE 1989-2019
   Data de lectura:
   Directores:

   Silvia García González

  • Ventura Alejandro Pérez Suárez

   Nome: A escala reducida na construcción contemporánea como deriva hacia unha utopía discreta.
   Vinte e catro actos que dan forma e estructura á construcción utópica do siglo XX na súa multiplicación e simulación territorial.
   Data de lectura:
   Directores:

   Mónica Ortuzar González

  • Thomas Apostolou

   Nome: Os límites do control: búsqueda de estratexias nas artes plásticas con baixo nivel de control. Análise dos seus procesos creativos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan Carlos Meana Martínez, María José Pérez Fabello

  • María Eugenia Romero Baamonde

   Nome: Sexualidades Des-Xeneradas na Práctica Escénica Contemporánea
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Buxán Bran

  • Manuela Elizabeth Rodríguez González

   Nome: A pegada gráfica do bosquexo en animación comercial
   Data de lectura:
   Directores:

   José Chavete Rodríguez, María Sol Alonso Romera

  • Natalia Desirée García Lema

   Nome: A no-imaxe como espellismo: fragmentación e diseminación na fotografía actual
   Data de lectura:
   Directores:

   José Castro Muñiz

  • Daniel Rodríguez Palacios

   Nome: Estética e ética da ilustración de fantasía. Monstros, universos, héroes e antihéroes.
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Pérez Fabello

  • Manuel Mata Piñeiro

   Nome: A esencia quente. Unha interpretación dos fundamentos do realismo sucio na arte contemporánea.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Almudena Fernández Fariña

  • Mohamed El Amine Asselman

   Nome: Zellige e creación contemporánea en Marruecos e España: O Zellige (Alicatado) como soporte identitario na arte e no deseño.
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Carlos Meana Martínez

  • Yolanda Ríos Coello

   Nome: A construcción sensible do espazo privado na arte: do cuarto propio ao cuarto propio conectado
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Consuelo Matesanz Pérez

  • María de la Luz Feijóo Cid

   Nome: CORPO E PINTURA. EXTENSIÓN DO ACTION PAINTING DE JACKSON POLLOCK NA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
   Data de lectura:
   Directores:

   María Almudena Fernández Fariña

  • Gonzalo José Rey Villaronga

   Nome: Estratexias creativas da arte fronte á dividualización
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Carlos Meana Martínez, ELÍAS MIGUEL PÉREZ GARCÍA

  • Manuel Mas Martín-Cortés

   Nome: Dionisio Canas: prácticas artísticas dun poeta, un percorrido pola periferia.
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Carlos Meana Martínez

  • José Francisco García

   Nome: SECOND LIFE, REALIDADE DUPLICADA E PRAXIS ARTÍSTICA NO METAVERSO
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Carlos Meana Martínez

  • María José Prada Rodríguez

   Nome: O libro en abismo. Relacións e transferencias entre imaxe e dispositivo no libro de artista.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Alberto José Ruíz de Samaniego García, Ann Heyvaert

  • Román Padín Otero

   Nome: A articulación da moda no espazo museístico no cambio de milenio.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Dolores Dopico Aneiros

  Descrición

  A creación artística é unha actividade xeradora de coñecemento, cunhas esixencias metodolóxicas propias que atenden á produción, o análise e a interpretación artísticas, axuntando creación e investigación.
  A integración da produción artística no contexto cultural é a que permite unha rexeneración das capacidades simbólicas, así como a permanente reelaboración dos parámetros estéticos que a constitúen, contribuíndo e influíndo na maneira de percibir, sentir e conceptualizar os valores que rexen nunha sociedade.
  Os contextos sociais na terceira cultura implican unha interrelación moito máis sistémica. Iso precisa a incorporación ao noso contexto cultural de suxeitos altamente responsables, creativos e con gran capacidade de análise da contorna.
  O ensino e investigación artísticas han de entenderse como unhas actividades interdisciplinares que poñen en xogo os recursos perceptivos, emocionais e conceptuais que incumben ao cidadán, procurando un maior e mellor nivel cultural, unha integración nos contextos, un coñecemento responsable para contribuír ao enriquecemento do patrimonio cultural e á súa transmisión.
  Neste novo contexto, a figura do/a artista como profesional ou investigador/a, integrado en equipos interdisciplinares, perfílase como unha das máis sólidas saídas profesionais.

  Obxetivos:
  Formar artistas e investigadores/as que entendan a arte como unha forma de coñecemento integral, que o insira no seu contexto sociocultural e o relacione con diferentes disciplinas.
  Capacitar a artistas e investigadores/as para articular respostas cuestións expostas mediante o desenvolvemento de proxectos de investigación artísticos innovadores Capacitar a artistas e investigadores/as para transmitir e proxectar, con sentido analítico e crítico, os coñecementos adquiridos durante as súas producións e/ou investigación.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 10

  • Modelos relacionales na investigación artística
  • Gnoseoloxía da arte. A escultura como saber. A arte nas sociedades do coñecemento
  • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea.
  • Procesos de creación e investigación: Aproximación a unha epistemoloxía da arte. Posta en escena de relatos espacio temporais complexos. Escultura e instalación. Arte e espazo público.
  • Arte e antropoloxía
  • Imaxe mental. Imaxes mentais e creatividade
  • Poéticas do proceso; evolución e complexidade Los dispositivos de reprodución dende o trinomio arte, ciencia e tecnoloxía. Estratexias diverxentes na práctica artística contemporánea
  • A dimensión escultórica das prácticas artísticas: Procesos de materialización e visualización. Situacións de alteridade. Espacialidad.
  • Formas de procesar. A idea de proceso como acto creativo
  • O funcionamento das linguaxes artísticas nos seus procesos de creación
  • Identidades non normativas
  • Identidades periféricas. Prácticas artísticas non objetuales, prácticas artísticas derivadas de cultura e mercado GLBT, práctica artística e muller, masculinidades
  • Miradas e invención de identidades
  • Arte e identidade
  • Imperfeccións na memoria. A vaguidade de ver. Produción de autobiografías e biografías axenas dende a representación artística e a escritura. Obras de anónima factura.
  • Pintura no campo expandido. Aperturas e derivas da pintura contemporánea.
  • Aperturas e derivas na pintura contemporánea. Relación Pintura, cine, ilustración e animación.
  • A utilización de procedementos e técnicas alleas á corrente dominante da historia da arte e a tradición artística, a revisión dos xéneros e categorias
  • Fronteira e desbordamentos entre xéneros e medios
  • Negación da representación
  • A reciprocidade do apropiacionismo simbólico no declive da arte contemporánea española
  • Fotografía creativa contemporánea. Fotografía histórica galega.
  • Arquivo, site specific, working progress
  • Arte e Arquitectura. Arte e espazo social.
  • Debuxo e gráfica contemporánea
  • Pintura contemporánea. Percorridos urbanos.
  • Gráfica contemporánea de campo expandido e arte múltiple
  • Orixinal, copia, imitación, plaxio
  • Arte gráfica. Múltiple e transformación.
  • O retrato imposible. Fotografía e corpo
  • Vestir o corpo. Narrativas na arte contemporánea
  • Proxectos de arte de acción que utilicen o corpo, o tempo e o espazo como ferramentas fundamentais.
  • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea. Arte e xénero. Corpo e escultura.
  • Estudos sobre a produción cultural en Galicia. Políticas culturais aplicadas.
  • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporáneo.Historia e crítica da arte. Arte pública.
  • Hª da arte contemporánea Proyectos expositivos. As marxes da modernidade: Interrelación entre arte, deseño e moda. Hª da arquitectura contemporánea: Espectáculo e posmodernidade
  • Historia do deseño e a Tipografía

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.