Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea pola Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Información administrativa

Facultade de Belas Artes

Coordinación do título

Ignacio Fernando Barcia Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

 • Eva Monroy Pérez

  Nome: RECOLECTORAS
  O DISPOSITIVO DA ACUMULACIÓN EN ARTISTAS MULLERES ENTRE 1989-2019
  Data de lectura:
  Directores:

  Silvia García González

 • Ventura Alejandro Pérez Suárez

  Nome: A escala reducida na construcción contemporánea como deriva hacia unha utopía discreta.
  Vinte e catro actos que dan forma e estructura á construcción utópica do siglo XX na súa multiplicación e simulación territorial.
  Data de lectura:
  Directores:

  Mónica Ortuzar González

 • Thomas Apostolou

  Nome: Os límites do control: búsqueda de estratexias nas artes plásticas con baixo nivel de control. Análise dos seus procesos creativos.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez, María José Pérez Fabello

 • María Eugenia Romero Baamonde

  Nome: Sexualidades Des-Xeneradas na Práctica Escénica Contemporánea
  Data de lectura:
  Directores:

  Xosé Manuel Buxán Bran

 • Manuela Elizabeth Rodríguez González

  Nome: A pegada gráfica do bosquexo en animación comercial
  Data de lectura:
  Directores:

  José Chavete Rodríguez, María Sol Alonso Romera

 • Natalia Desirée García Lema

  Nome: A no-imaxe como espellismo: fragmentación e diseminación na fotografía actual
  Data de lectura:
  Directores:

  José Castro Muñiz

 • Daniel Rodríguez Palacios

  Nome: Estética e ética da ilustración de fantasía. Monstros, universos, héroes e antihéroes.
  Data de lectura:
  Directores:

  María José Pérez Fabello

 • Manuel Mata Piñeiro

  Nome: A esencia quente. Unha interpretación dos fundamentos do realismo sucio na arte contemporánea.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Almudena Fernández Fariña

 • Mohamed El Amine Asselman

  Nome: Zellige e creación contemporánea en Marruecos e España: O Zellige (Alicatado) como soporte identitario na arte e no deseño.
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • Yolanda Ríos Coello

  Nome: A construcción sensible do espazo privado na arte: do cuarto propio ao cuarto propio conectado
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Consuelo Matesanz Pérez

 • María de la Luz Feijóo Cid

  Nome: CORPO E PINTURA. EXTENSIÓN DO ACTION PAINTING DE JACKSON POLLOCK NA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
  Data de lectura:
  Directores:

  María Almudena Fernández Fariña

 • Gonzalo José Rey Villaronga

  Nome: Estratexias creativas da arte fronte á dividualización
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez, ELÍAS MIGUEL PÉREZ GARCÍA

 • Manuel Mas Martín-Cortés

  Nome: Dionisio Canas: prácticas artísticas dun poeta, un percorrido pola periferia.
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • José Francisco García

  Nome: SECOND LIFE, REALIDADE DUPLICADA E PRAXIS ARTÍSTICA NO METAVERSO
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • María José Prada Rodríguez

  Nome: O libro en abismo. Relacións e transferencias entre imaxe e dispositivo no libro de artista.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Alberto José Ruíz de Samaniego García, Ann Heyvaert

 • Román Padín Otero

  Nome: A articulación da moda no espazo museístico no cambio de milenio.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Dolores Dopico Aneiros

Descrición

A creación artística é unha actividade xeradora de coñecemento, cunhas esixencias metodolóxicas propias que atenden á produción, o análise e a interpretación artísticas, axuntando creación e investigación.
A integración da produción artística no contexto cultural é a que permite unha rexeneración das capacidades simbólicas, así como a permanente reelaboración dos parámetros estéticos que a constitúen, contribuíndo e influíndo na maneira de percibir, sentir e conceptualizar os valores que rexen nunha sociedade.
Os contextos sociais na terceira cultura implican unha interrelación moito máis sistémica. Iso precisa a incorporación ao noso contexto cultural de suxeitos altamente responsables, creativos e con gran capacidade de análise da contorna.
O ensino e investigación artísticas han de entenderse como unhas actividades interdisciplinares que poñen en xogo os recursos perceptivos, emocionais e conceptuais que incumben ao cidadán, procurando un maior e mellor nivel cultural, unha integración nos contextos, un coñecemento responsable para contribuír ao enriquecemento do patrimonio cultural e á súa transmisión.
Neste novo contexto, a figura do/a artista como profesional ou investigador/a, integrado en equipos interdisciplinares, perfílase como unha das máis sólidas saídas profesionais.

Obxetivos:
Formar artistas e investigadores/as que entendan a arte como unha forma de coñecemento integral, que o insira no seu contexto sociocultural e o relacione con diferentes disciplinas.
Capacitar a artistas e investigadores/as para articular respostas cuestións expostas mediante o desenvolvemento de proxectos de investigación artísticos innovadores Capacitar a artistas e investigadores/as para transmitir e proxectar, con sentido analítico e crítico, os coñecementos adquiridos durante as súas producións e/ou investigación.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Modelos relacionales na investigación artística
 • Gnoseoloxía da arte. A escultura como saber. A arte nas sociedades do coñecemento
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea.
 • Procesos de creación e investigación: Aproximación a unha epistemoloxía da arte. Posta en escena de relatos espacio temporais complexos. Escultura e instalación. Arte e espazo público.
 • Arte e antropoloxía
 • Imaxe mental. Imaxes mentais e creatividade
 • Poéticas do proceso; evolución e complexidade Los dispositivos de reprodución dende o trinomio arte, ciencia e tecnoloxía. Estratexias diverxentes na práctica artística contemporánea
 • A dimensión escultórica das prácticas artísticas: Procesos de materialización e visualización. Situacións de alteridade. Espacialidad.
 • Formas de procesar. A idea de proceso como acto creativo
 • O funcionamento das linguaxes artísticas nos seus procesos de creación
 • Identidades non normativas
 • Identidades periféricas. Prácticas artísticas non objetuales, prácticas artísticas derivadas de cultura e mercado GLBT, práctica artística e muller, masculinidades
 • Miradas e invención de identidades
 • Arte e identidade
 • Imperfeccións na memoria. A vaguidade de ver. Produción de autobiografías e biografías axenas dende a representación artística e a escritura. Obras de anónima factura.
 • Pintura no campo expandido. Aperturas e derivas da pintura contemporánea.
 • Aperturas e derivas na pintura contemporánea. Relación Pintura, cine, ilustración e animación.
 • A utilización de procedementos e técnicas alleas á corrente dominante da historia da arte e a tradición artística, a revisión dos xéneros e categorias
 • Fronteira e desbordamentos entre xéneros e medios
 • Negación da representación
 • A reciprocidade do apropiacionismo simbólico no declive da arte contemporánea española
 • Fotografía creativa contemporánea. Fotografía histórica galega.
 • Arquivo, site specific, working progress
 • Arte e Arquitectura. Arte e espazo social.
 • Debuxo e gráfica contemporánea
 • Pintura contemporánea. Percorridos urbanos.
 • Gráfica contemporánea de campo expandido e arte múltiple
 • Orixinal, copia, imitación, plaxio
 • Arte gráfica. Múltiple e transformación.
 • O retrato imposible. Fotografía e corpo
 • Vestir o corpo. Narrativas na arte contemporánea
 • Proxectos de arte de acción que utilicen o corpo, o tempo e o espazo como ferramentas fundamentais.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea. Arte e xénero. Corpo e escultura.
 • Estudos sobre a produción cultural en Galicia. Políticas culturais aplicadas.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporáneo.Historia e crítica da arte. Arte pública.
 • Hª da arte contemporánea Proyectos expositivos. As marxes da modernidade: Interrelación entre arte, deseño e moda. Hª da arquitectura contemporánea: Espectáculo e posmodernidade
 • Historia do deseño e a Tipografía

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.