Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Escola de Enxeñaría Forestal

Coordinación do título

María Ángeles Cancela Carral

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

  • María Rocío Carballo Afonso

   Nome: Autopercepción da condición física saudable nunha mostra de preadolescentes: influenza da composición corporal e do estilo de vida.
   Data de lectura:
   Directores:

   Carlos Luis Ayan Perez, Antonio José Molina de la Torre

  • Hermes de Andrade Júnior

   Nome: A TRANSDISCIPLINARIZACIÓN DO ANTROPOCENO: ESTUDOS ANTIDIRUPTIVOS NO ÁMBITO DA SEGURIDADE, LIDERADO E RESILIENCIA

   Data de lectura:
   Directores:

   Rosa María Ricoy Casas, Vicente Romo Pérez

  • Alberto García Méijome

   Nome: Modelo de xestión sostible para o aproveitamento compatible de resina e madeira en masas de Pinus pinaster Ait. de Galicia
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Picos Martín, Esteban Gómez García

  • Irene Márquez Fernández

   Nome: Téxtiles sostibles e intelixentes para a saúde e o benestar persoal. Un caso de estudo para o ámbito deportivo.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Dolores Dopico Aneiros, José Luís García Soidan

  • Julia Fontenla Pedreira

   Nome: NOVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA:
   IMPACTO E CONVERSACIÓN EN REDES SOCIAIS DE DEBATE ELEGITAL TELEVISADO
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Ruas Araújo, Francisco Campos Freire

  • Carolina Acuña Alonso

   Nome: Avaliación dos ecosistemas fluviais: cara á súa seguridade hídrica e gobernanza ambiental
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Xana Álvarez Bermúdez, SIMONE DA GRAÇA PINTO VARANDAS

  • Patricia Suárez Álvarez

   Nome: O concello de Carreño (Asturias) no século XVIII. A investigación en historia local e a súa aplicación á didáctica das Ciencias Sociais.
   Data de lectura:
   Directores:

   Miguel Cuevas Alonso, Roberto García Morís

  • Francisco David Oviedo Silva

   Nome: Unha aproximación epistemolóxica á didáctica das expresións circenses en contextos educativos non formais e formais en Chile: unha visión integral dos seus educadores
   Data de lectura:
   Directores:

   Jose Maria Pazos Couto, Sergio Toro Arévalo

  • Bruno González Cacheda

   Nome: Mobilización de recursos participativa para a acción colectiva a través das campañas de sociopolitical crowdfunding
   Data de lectura:
   Directores:

   Celso Cancela Outeda, Vicente Romo Pérez

  • Jesús García Liñeira

   Nome: Avaliación e valoración do equilibrio postural en escolares entre 6 e 12 anos mediante o uso de dispositivos acelerométricos
   Data de lectura:
   Directores:

   José Luís García Soidan, José Luis Chinchilla Minguet

  • Javier Abuín Penas

   Nome: A RESPONSABILIDADE SOCIAL E A SÚA COMUNICACIÓN NOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Isabel Míguez González, María José Martínez Patiño

  Ano comezo impartición: 2017
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 20

  • Innovación e sustentabilidade dos recursos naturais
  • Innovación en saúde
  • Deseño e innovación social
  • Innovación, sustentabilidade e comunicación
  • Innovación pedagóxica na profesionalización docente
  • Gobernanza e innovación

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.