Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Ciencias

Coordinación do título

Adela María Sánchez Moreiras

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

 • Náyade Álvarez Quintero

  Nome: Efectos ambientais e parentais sobre o comportamento e a estratexia de vida en peixes espiñentos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin Yeon Kim

 • David López González

  Nome: Estudo do modo de acción dos metabolitos secundarios trans-cinamaldehído e norharmano sobre o metabolismo vexetal
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Joaquín Reigosa Roger, Adela María Sánchez Moreiras

 • Ana López Malvar

  Nome: Componentes estructurais da parede celular do maiz. Estudo do seu papel na protección de cultivos, dixestibilidade animal e producción de bioenerxia.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Rogelio Santiago Carabelos

 • Carla Vázquez González

  Nome: As canles de resina como indicador retrospectivo da inversión en defensas nunha especie de piñeiro mediterráneo: Variacion adaptativa e respostas plásticas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

 • Yaiza Lechuga Lago

  Nome: Que non che dean gato por flor: a uña de gato que ameaza a costa galega
  Data de lectura:
  Directores:

  Luis González Rodríguez, Ana Novoa Pérez

 • Anais Rivas Torres

  Nome: Etodiversidade: estudo da variabilidade do comportamento sexual na orde Odonata
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Adolfo Cordero Rivera, Rosa Ana Sánchez Guillén, María Olalla Lorenzo Carballa

 • Jonatan Rodríguez Parra

  Nome: Non hai volta atrás: cambios nas interaccións bióticas promovidas por plantas exóticas invasoras.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Luis González Rodríguez, Adolfo Cordero Rivera

 • Estefanía Suárez Vidal

  Nome: Resposta a estreses múltiples en piñeiros ibéricos: conflitos entre o estres hídrico e a resistencia á herbivoría.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Luis Sampedro Pérez, Rafael Zas Arregui

 • Cristina Domínguez Castro

  Nome: Control fisiolóxico da maduración de embrións somáticos de vide (Vitis vinifera L.).
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

 • María Pardo Muras

  Nome: Potencial fitotóxico de especies da matogueria Atlántica para o control de malezas
  Data de lectura:
  Directores:

  Luis González Rodríguez, María Nuria Pedrol Bonjoch

 • Xosé López Goldar

  Nome: Estrutura xeográfica, plasticidade, variación e covariación xenética en defensas
  químicas do piñeiro marítimo (Pinus pinaster Ait.).
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

 • Manoel Lago Vila

  Nome: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS EN SOLOS CONTAMINADOS
  Data de lectura:
  Directores:

  María Flora Alonso Vega

 • Óscar Martínez Troncoso

  Nome: Análise molecular da regulación da maduración de embrións somáticos na vide (Vitis vinifera L.)
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

 • Javier Díaz Real

  Nome: Determinantes ambientais das diferenzas fenotípicas individuais en dúas especies de vertebrados
  Data de lectura:
  Directores:

  Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin Yeon Kim

 • Carolina Beatriz González Puig

  Nome: Eucalyptus globulus Labill. para o control da flora arvense en Agricultura Ecolóxica: dende as moléculas ata o campo
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Nuria Pedrol Bonjoch, Manuel Joaquín Reigosa Roger

 • Alfonso Rodríguez Vila

  Nome: Efecto das emendas orgánicas e fitorremediación para a recuperación de solos de mina
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Emma Fernández Covelo

 • Andrés Rodríguez Seijo

  Nome: Enfoque multianalítico para avaliar a contaminación por chumbo en solos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Luísa Andrade Couce, María Flora Alonso Vega

 • Hugo Martínez Cordeiro

  Nome: da uva a uva : Vermicompostaxe do bagazo e aplicación do vermicompost o viñedo
  Data de lectura:
  Directores:

  José Jorge Domínguez Martín, Marta Lores Aguín

 • Olalla López Fernández

  Nome: Estratexias de investigación para avaliar a seguridade de residuos de pesticidas en alimentos
  Data de lectura:
  Directores:

  Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero

Descrición

O presente programa de doutoramento está encamiñado á realización de teses de doutoramento de nivel internacional nos eidos da agrobioloxía ambiental, as relación solo-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, fundamentalmente centradas nos ecosistemas terrestres e cubrindo un amplo rango de áreas de coñecemento nos eidos agrícola e ambiental

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 18

 • Bioloxía e ecoloxía do chan e das augas continentais. Degradación física, química e biolóxica e rehabilitación
 • Ecofisioloxía vexetal, alelopatía e estudo da resposta ao estrés
 • Estudo do modo de acción de metabolitos secundarios de orixe vexetal mediante - ómicas
 • Conservación e xestión da biodiversidade
 • Relacións químicas entre plantas e microorganismos
 • Ecoloxía do chan
 • Vermicompostaxe
 • Interaccións bióticas , invasións bilóxicas e conservación
 • Ecoloxía evolutiva e de poboacións
 • Evolución das estratexias vitais
 • Degradación física de chans. Erosión hidríca, repelencia á auga do chan
 • Aspectos bioxeoquímicos de acidificación de chans e augas
 • Mellora da produción vexetal
 • Cambio global dende o Antropoceno
 • Calidade, contaminación e recuperación de chans
 • Ecofisioloxía vexetal, estrés e especies invasoras
 • Biodiversidade e bioindicación en líquenes
 • Conservación de aves e evolución
 • Mellora xenética de especies vexetais
 • Taxonomía faunística, avaliación de impacto ambiental

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.