Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Ciencias

Coordinación do título

Adela María Sánchez Moreiras

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  • David Alves Comesaña

   Nome: A COMPOSTAXE COMO CHAVE PARA O TRATAMENTO DE RESIDUOS: A SÚA IMPORTANCIA NA BIORREMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS E NA XESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPAIS.
   Data de lectura:
   Directores:

   Salustiano Mato de la Iglesia, Iria Villar Comesaña

  • Celina Inés Borrajo Martone

   Nome: Estudo ecofisiolóxico das poboacións de Elymus spp., en resposta ao estrés hídrico e salino.
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Joaquín Reigosa Roger, Adela María Sánchez Moreiras

  • Alejandra Guisande Collazo

   Nome: Efectos invisibles das invasións biolóxicas. Cambios estruturais nas comunidades micorrícicas dos ecosistemas atlánticos e consecuencias no desenvolvemento das plantas nativas
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Pablo Souza Alonso

  • María Carlota Barañano Carrión

   Nome: Interacción entre marisqueo e as pradeiras mariñas: impacto ecolóxico e percepción social
   Data de lectura:
   Directores:

   Gonzalo Benito Méndez Martínez, Emilio Manuel Fernández Suárez

  • Náyade Álvarez Quintero

   Nome: Efectos ambientais e parentais sobre o comportamento e a estratexia de vida en peixes espiñentos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin-Yeon Kim

  • David López González

   Nome: Estudo do modo de acción dos metabolitos secundarios trans-cinamaldehído e norharmano sobre o metabolismo vexetal
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Joaquín Reigosa Roger, Adela María Sánchez Moreiras

  • Ana López Malvar

   Nome: Componentes estructurais da parede celular do maiz. Estudo do seu papel na protección de cultivos, dixestibilidade animal e producción de bioenerxia.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rogelio Santiago Carabelos

  • Carla Vázquez González

   Nome: As canles de resina como indicador retrospectivo da inversión en defensas nunha especie de piñeiro mediterráneo: Variacion adaptativa e respostas plásticas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

  • Yaiza Lechuga Lago

   Nome: Que non che dean gato por flor: a uña de gato que ameaza a costa galega
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Ana Novoa Pérez

  • Anais Rivas Torres

   Nome: Etodiversidade: estudo da variabilidade do comportamento sexual na orde Odonata
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Adolfo Cordero Rivera, María Olalla Lorenzo Carballa

  • Jonatan Rodríguez Parra

   Nome: Non hai volta atrás: cambios nas interaccións bióticas promovidas por plantas exóticas invasoras.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Adolfo Cordero Rivera

  • Estefanía Suárez Vidal

   Nome: Resposta a estreses múltiples en piñeiros ibéricos: conflitos entre o estres hídrico e a resistencia á herbivoría.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luis Sampedro Pérez, Rafael Zas Arregui

  • Cristina Domínguez Castro

   Nome: Control fisiolóxico da maduración de embrións somáticos de vide (Vitis vinifera L.).
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

  • María Pardo Muras

   Nome: Potencial fitotóxico de especies da matogueria Atlántica para o control de malezas
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, María Nuria Pedrol Bonjoch

  • Xosé López Goldar

   Nome: Estrutura xeográfica, plasticidade, variación e covariación xenética en defensas
   químicas do piñeiro marítimo (Pinus pinaster Ait.).
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

  • Manoel Lago Vila

   Nome: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS EN SOLOS CONTAMINADOS
   Data de lectura:
   Directores:

   María Flora Alonso Vega

  • Óscar Martínez Troncoso

   Nome: Análise molecular da regulación da maduración de embrións somáticos na vide (Vitis vinifera L.)
   Data de lectura:
   Directores:

   Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

  • Javier Díaz Real

   Nome: Determinantes ambientais das diferenzas fenotípicas individuais en dúas especies de vertebrados
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin-Yeon Kim

  • Carolina Beatriz González Puig

   Nome: Eucalyptus globulus Labill. para o control da flora arvense en Agricultura Ecolóxica: dende as moléculas ata o campo
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Nuria Pedrol Bonjoch, Manuel Joaquín Reigosa Roger

  • Alfonso Rodríguez Vila

   Nome: Efecto das emendas orgánicas e fitorremediación para a recuperación de solos de mina
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Emma Fernández Covelo

  • Andrés Rodríguez Seijo

   Nome: Enfoque multianalítico para avaliar a contaminación por chumbo en solos
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Luísa Andrade Couce, María Flora Alonso Vega

  • Hugo Martínez Cordeiro

   Nome: da uva a uva : Vermicompostaxe do bagazo e aplicación do vermicompost o viñedo
   Data de lectura:
   Directores:

   José Jorge Domínguez Martín, Marta Lores Aguín

  • Olalla López Fernández

   Nome: Estratexias de investigación para avaliar a seguridade de residuos de pesticidas en alimentos
   Data de lectura:
   Directores:

   Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero

  Descrición

  O presente programa de doutoramento está encamiñado á realización de teses de doutoramento de nivel internacional nos eidos da agrobioloxía ambiental, as relación solo-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, fundamentalmente centradas nos ecosistemas terrestres e cubrindo un amplo rango de áreas de coñecemento nos eidos agrícola e ambiental

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 18

  • Bioloxía e ecoloxía do chan e das augas continentais. Degradación física, química e biolóxica e rehabilitación
  • Ecofisioloxía vexetal, alelopatía e estudo da resposta ao estrés
  • Conservación e xestión da biodiversidade
  • Ecoloxía evolutiva e de poboacións
  • Mellora da produción vexetal
  • Cambio global dende o Antropoceno

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.