Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Usos Sustentables e Implicacións Ambientais

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Adela María Sánchez Moreiras

Campus

Ourense

Código RUCT

5600864
 • Javier Díaz Real

  Data de lectura:
 • Carolina Beatriz González Puig

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Alfonso Rodríguez Vila

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Óscar Martínez Troncoso

  Data de lectura:
 • Andrés Rodríguez Seijo

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Olalla López Fernández

  Data de lectura:
 • Hugo Martínez Cordeiro

  Data de lectura:

Descrición

O presente programa de doutoramento está encamiñado á realización de teses de doutoramento de nivel internacional nos eidos da agrobioloxía ambiental, as relación solo-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, fundamentalmente centradas nos ecosistemas terrestres e cubrindo un amplo rango de áreas de coñecemento nos eidos agrícola e ambiental

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 18
Prazas de EEES: 18
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 18

 • Calidade, contaminación e recuperación de chans
 • Alelopatía
 • Estrés en vexetais
 • Ecofisioloxía vexetal, estrés e especies invasoras
 • Restauración vexetal de zonas degradadas
 • Estudo do modo de acción de metabolitos secundarios de orixe vexetal mediante - ómicas
 • Estudo da resposta das plantas ao estrés abiótico
 • Proteómica vexetal
 • Mejora xenética de Pinus
 • Mellora xenética do millo
 • Mellora xenética de brasicas
 • Resistencia do millo ao ataque do taladro
 • Líquenes como bioindicadores
 • Biodiversidade e bioindicación en líquenes
 • Relacións químicas entre plantas e microorganismos
 • Ecoloxía do chan
 • Bioloxía e Ecoloxía de lombrigas de terra
 • Vermicompostaxe
 • Interaccións bióticas , invasións bilóxicas e conservación
 • Invasións biolóxicas, mecanismos e consecuencias
 • Conservación de especies raras, endémicas e/ou ameazadas
 • Rexeneración de bosques; importancia das interaccións bióticas no proceso
 • Conservación de aves e evolución
 • Ecoloxía evolutiva de peixes
 • Evolución das estratexias vitais
 • Degradación física de chans. Erosión hidríca, repelencia á auga do chan
 • Taxonomía e faunística de insectos acuáticos
 • Biodiversidade de macroinvertebrados en ecosistemas de auga doce
 • Biodiversidade e conservación de espazos protexidos
 • Estudo da calidade da auga, mediante parámetros bióloxicos e fisicoquímicos
 • Avaliación de impacto ambiental e programas de vixilancia en ríos
 • Aspectos bioxeoquímicos de acidificación de chans e augas
 • Efectos nos ecosistemas terrestres da deposición atmosférica ácida
 • Acumulación de metais pesados en chans por efecto de actividades antrópicas
 • Bioxeoquímica de elementos traza en turbeiras e o seu uso como indicador de contaminación actual e paleocontaminación
 • Caracterización e alternativas de reutilización de residuos de orixe agronómica
 • Mellora xenética de especies vexetais
 • Taxonomía faunística, avaliación de impacto ambiental