Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Antonio López Castedo

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

5600840
 • Iria Calleja Barcia

  Nome: Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial: Implicacións para o deseño dun programa formativo.
  Data de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Sara Domínguez Lloria

  Nome: ANÁLISE DA ORGANIZACION, XESTION E CURRICULUM DAS ENSINANZAS DE MÚSICA NON SUPERIORES EN GALICIA
  Data de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • María Luísa Baamonde Paz

  Nome: Descrición de hábitos saudables e intelixencia emocional no alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo.
  Data de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Alfredo de Oliveira Araújo

  Nome: Efeito de um programa de treino na performance de elementos de uma subunidade de elite da polícia.
  Data de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral, LUIS PAULO RODRIGUES

 • Lucía Lomba Portela

  Nome: Análise das dificultades para a implementación de proxectos de Innovación Educativa: da cultura da queixa á cultura da transformación
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste, Antonio López Castedo

 • Irimia Mollinedo Cardalda

  Nome: EFECTOS DA APLICACIÓN DO MÉTODO PILATES EN POBOACIÓN DIAGNOSTICADA DE ENFERMIDADE DE PARKINSON
  Data de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral, Gustavo Rodríguez Fuentes

 • Natalia Abalde Amoedo

  Nome: Actividade física e alimentación en adolescentes e a súa influencia no rendemento académico
  Data de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Sara Fernández Aguayo

  Nome: DRAMA COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN SAÚDE MENTAL: DESEÑO E AVALIACIÓN DUN PROGRAMA
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Xoana Reguera López de la Osa

  Nome: Deseño e avaliación dun programa de ximnasia acrobática para a mellora das habilidades sociais e persoais en educación secundaria
  Data de lectura:
  Directores:

  Águeda Gutierrez Sánchez

 • Iago Portela Pino

  Nome: Análise da motivación para a actividade física e barreiras para a práctica en adolescentes galegas.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Antonio López Castedo, José Domínguez Alonso

 • Tania García Remeseiro

  Nome: Análise descriptiva - interpretativa sobre o impacto das pantallas de visualización de datos (PVD) na postura corporal.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Águeda Gutierrez Sánchez

 • María Luisa Mondolfi Miguel

  Nome: POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS E PEDAGÓXICAS DO TEATRO NO MALESTAR PSÍQUICO, AUTOESTIMA E ESTEREOTIPOS EN MULLERES CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA DE XÉNERO

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Thadeu Miranda Gasparetto

  Nome: Análise Empírica da Demanda de Televisión, Balance Competitivo, Demanda de Entradas e Xeración de Ingresos no Mercado Brasileiro de Fútbol
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso

 • Lucía Pumares Lavandeira

  Nome: Determinación da influenza das actividades extraescolares no rendemento académico e na motivación cara as tarefas escolares
  Data de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

Descrición

Este programa de doutoramento pretende erixirse como unha oferta de formación interdisciplinar que integre dous aspectos básicos: a formación de investigadores e o perfeccionamento profesional e científico de profesionais de ámbitos como a educación, a saúde, a educación física e o deporte ou a xestión empresarial deportiva. Os aspectos máis importantes que promove este programa e, en definitiva, o desenvolvemento do doutoramento en Educación, Deporte e Saúde son, por unha banda o interese académico e científico do mesmo e, por outro, a súa posible demanda e interese social.
En relación ao primeiro aspecto, implica unha fonda actualización e redefinición das liñas de investigación que consideramos necesarias para dar resposta ás demandas empresariais e sociais da sociedade do século XXI relacionadas co ámbito económico estratéxico. En relación á súa demanda, habemos de precisar que nos últimos anos de formación o vinculo ao deporte ha ido en aumento e foron moi variadas o temáticas obxecto de solicitude: desde a actividade física saudable para evitar enfermidades cardiovasculares, que son as máis frecuentes nos países desenvolvidos, ata o deseño de proxectos deportivos, pasando pola xestión empresarial, a implementación e avaliación de programas de deporte escolar.
En definitiva, o obxectivo prioritario é o de formar a investigadores e especialistas nas ciencias da Educación, do Deporte e da saúde, capaces de xerar estudos que faciliten o coñecemento da dimensión física, psicolóxica, social, cultural e política que afecta a este tres ámbitos e os seus diferentes niveis.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Prescripción, seguimiento e control do exercicio físico para a saúde
 • Exercicio físico e patoloxías
 • Metodoloxía observacional
 • Lecer, saúde e calidade de vida
 • Imáxenes mentais o seu implicación na aprendizaxe, a creatividade e o deporte
 • Creatividade motriz. Avaliación, desenvolvemento e aprendizaxe
 • Estimulación cognitiva e actividade física
 • Metodoloxías cualitativas e cuantitativas de aplicación en apredinzaje e rendemento
 • Motrocidad, cultura corporal e educación
 • Deseño e avaliación de programas de actividade física saudable
 • Medición do aforro sanitario derivado da práctica deportiva
 • Impacto económico e social dos eventos deportivos
 • Marketing deportivo
 • Indicadores para a medición do rendemento de deportistas, entidades e empresas deportivas
 • Financiamento do deporte
 • Valoración de entidades deportivas
 • Análise da organización e xestión do Movemento Olímpico

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.