Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación do título

Enrique Granada Álvarez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Luis González Varela

  Nome: Contribución ao modelado das físicas do leito na combustión de biomasa
  Data de lectura:
  Directores:

  Jacobo Porteiro Fresco, Daniel González Peña

 • Javier López Gómez

  Nome: Investigación para a adaptación de novas técnicas de interpolación e fontes de datos meteorolóxicos para simulacións de eficiencia enerxética na edificación
  Data de lectura:
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

 • Jesús Vence Fernández

  Nome: Contribucións ao estudo de formación de depósitos hidrocarbonados en intercambiadores de calor do sistema EGR. Desenvolvemento de modelo e validación experimental.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Concepción Paz Penín

 • Roberto Bellas Rivera

  Nome: Técnicas de modelado e optimización de sistemas contraincendios, seguridade e loxística baixo un enfoque de sustentabilidade.
  Data de lectura:
  Directores:

  Jacobo Porteiro Fresco, Miguel Ángel Gómez Rodríguez

 • Raquel Pérez Orozco

  Nome: Contribucións á redución de emisións de partículas na combustión de biomasa
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas

 • Jacobo González Baldonedo

  Nome: Análise de modelos matemáticos de dano en remodelación ósea: resolución mediante métodos numéricos.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García

 • José Luis López González

  Nome: ANÁLISE DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E A SEGURIDADE AMBIENTAL EN BLOQUES CIRÚRXICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
  Data de lectura:
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

 • Sandra Martínez Mariño

  Nome: Investigación e desenvolvemento de técnicas automatizadas de calibración e optimización multiobxectivo aplicadas á simulación de modelos enerxéticos de edificios.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

 • Sergio Chapela López

  Nome: Modelaxe e simulación CFD de mecanismos de ensuciamento e deposición de partículas na combustión de biomasa
  Data de lectura:
  Directores:

  Jacobo Porteiro Fresco, José Luis Míguez Tabarés

 • José Ángel López Campos

  Nome: Modelos Constitutivos para Materiais Visco-Hiperelásticos. Axuste mediante o uso de Algoritmos Xenéticos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Abraham Segade Robleda, José Antonio Vilán Vilán, Enrique Casarejos Ruiz, José Ramón Fernández García

 • Francisco Manuel Troncoso Pastoriza

  Nome: Modelización automatizada en estándar BIM de elementos de iluminación en edificación mediante métodos de visión artificial
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller, Rebeca Pilar Díaz Redondo

 • Christian Gil Pereira

  Nome: Contribucións ó estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
  Data de lectura:
  Directores:

  María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto

 • Marta Fernández Rodríguez

  Nome: Aplicación de métodos matemáticos á calibración de modelos térmicos de simulación dinámica de edificios
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

 • José María Alonso Rodríguez

  Nome: Análise da eficiencia enerxética en edificación mediante técnicas de simulación térmica de edificios e interpolación avanzada de datos meteorolóxicos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, María Ángeles Saavedra González

 • Araceli Regueiro Pereira

  Nome: Contribucións a reducción de emisións en combustión de biomasa mediante medidas primarias e secundarias en planta piloto
  Data de lectura:
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, David Patiño Vilas

Descrición

Liñas de investigación:
Na Liña eficiencia enerxética, *modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables abórdanse cuestións como o potencial das enerxías renovables, modelado da combustión de biomasa, deseño de caldeiras de biomasa, simulación de procesos de combustión mediante *CFD, etc.
Unha segunda Liña é a investigación de propiedades *termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión.. Nesta Liña investíganse os novos fluídos que presentan un maior interese industrial, tales como *electrolitos líquidos, *iónicos e *nanofluidos.
A terceira liña refírese ao mundo da edificación, e abarca os aspectos en relación coa eficiencia enerxética e *medioambiente na edificación. As actividades de investigación no ámbito desta Liña son: experimentación e modelado da transferencia de calor en compoñentes de edificios, rehabilitación enerxética de edificios, desenvolvemento metodolóxico do *ACV aplicado á edificación, etc.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 8

 • Eficiencia energética, modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables
 • Enxeñaría Térmica e medio ambiente na edificación
 • Investigación de propiedades termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.