Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

María Concepción Paz Penín

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600956
 • José Ángel López Campos

  Nome: Modelos Constitutivos para Materiais Visco-Hiperelásticos. Axuste mediante o uso de Algoritmos Xenéticos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Abraham Segade Robleda, José Antonio Vilán Vilán, Enrique Casarejos Ruiz, José Ramón Fernández García

 • Francisco Manuel Troncoso Pastoriza

  Nome: Modelización automatizada en estándar BIM de elementos de iluminación en edificación mediante métodos de visión artificial
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller, Rebeca Pilar Díaz Redondo

 • Christian Gil Pereira

  Nome: Contribucións ó estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
  Data de lectura:
  Directores:

  María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto

 • Marta Fernández Rodríguez

  Nome: Aplicación de métodos matemáticos á calibración de modelos térmicos de simulación dinámica de edificios
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

 • José María Alonso Rodríguez

  Nome: Análise da eficiencia enerxética en edificación mediante técnicas de simulación térmica de edificios e interpolación avanzada de datos meteorolóxicos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, María Ángeles Saavedra González

 • Araceli Regueiro Pereira

  Nome: Contribucións a reducción de emisións en combustión de biomasa mediante medidas primarias e secundarias en planta piloto
  Data de lectura:
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, David Patiño Vilas

Descrición

Liñas de investigación:
Na Liña eficiencia enerxética, *modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables abórdanse cuestións como o potencial das enerxías renovables, modelado da combustión de biomasa, deseño de caldeiras de biomasa, simulación de procesos de combustión mediante *CFD, etc.
Unha segunda Liña é a investigación de propiedades *termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión.. Nesta Liña investíganse os novos fluídos que presentan un maior interese industrial, tales como *electrolitos líquidos, *iónicos e *nanofluidos.
A terceira liña refírese ao mundo da edificación, e abarca os aspectos en relación coa eficiencia enerxética e *medioambiente na edificación. As actividades de investigación no ámbito desta Liña son: experimentación e modelado da transferencia de calor en compoñentes de edificios, rehabilitación enerxética de edificios, desenvolvemento metodolóxico do *ACV aplicado á edificación, etc.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 8

 • Eficiencia energética, modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables
 • Enxeñaría Térmica e medio ambiente na edificación
 • Investigación de propiedades termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.