Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Enrique Granada Álvarez

Campus

Vigo

Código RUCT

5600956
 • Marta Fernández Rodríguez

  Data de lectura:
 • Araceli Regueiro Pereira

  Data de lectura:
 • José María Alonso Rodríguez

  Data de lectura:

Descrición

Liñas de investigación:
Na Liña eficiencia enerxética, *modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables abórdanse cuestións como o potencial das enerxías renovables, modelado da combustión de biomasa, deseño de caldeiras de biomasa, simulación de procesos de combustión mediante *CFD, etc.
Unha segunda Liña é a investigación de propiedades *termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión.. Nesta Liña investíganse os novos fluídos que presentan un maior interese industrial, tales como *electrolitos líquidos, *iónicos e *nanofluidos.
A terceira liña refírese ao mundo da edificación, e abarca os aspectos en relación coa eficiencia enerxética e *medioambiente na edificación. As actividades de investigación no ámbito desta Liña son: experimentación e modelado da transferencia de calor en compoñentes de edificios, rehabilitación enerxética de edificios, desenvolvemento metodolóxico do *ACV aplicado á edificación, etc.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 8
Prazas de EEES: 8
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 8

 • Eficiencia energética, modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables
 • Enxeñaría Térmica e medio ambiente na edificación
 • Investigación de propiedades termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión