Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Ramón Nóvoa Rodríguez

Campus

Vigo

Código RUCT

5600876
 • Elvira Susana Bocos Álvarez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Jéssica Meijide Fernández

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Laura Ferreira Otero

  Data de lectura:
 • María Pérez Ameneiro

  Data de lectura:

Descrición

O Programa de Doutoramento estrutúrase en torno a tres liñas estratéxicas que responden tanto á necesidade social del entorno socio-económico como ós perfís de especialización do profesorado participante. Estas liñas son:
**Transferencia de materia e procesos de separación
**Biotecnoloxía e medio ambiente
**Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.
De acordo co documento do decreto de estudos de doutoramento en España, o programa desenvólvese en 3 anos. Contémplanse actividades de formación específicas (10 ECTS) que se realizarán, en xeral, no primeiro ano (1º e 2º cuadrimestres), reservándose as estadías e congresos para os anos 2º e 3º.
Antes de se preinscribir o alumno/a debe contactar co coordinador ou con algún profesor do programa para que o oriente.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 10
Prazas de EEES: 10
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 10

 • Tecnoloxía do tratamento de correntes gaseosas industriais
 • Control da contaminación ambiental
 • Aplicación dos procesos de separación á fabricación de produtos químicos
 • Biotecnoloxía alimentaria
 • Novos axentes de separación para procesos industriais: líquidos iónicos
 • Materiais e métodos para a protección dos metais fronte á corrosión
 • Biocatálisis aplicada
 • Recuperación e purificación de produtos sintetizados biotecnológicamente e/ou de forma natural
 • Enxeñaría electroquímica e corrosión
 • Equilibrio líquido-líquido e coeficientes de actividade a dilución infinita
 • A termodinámica aplicada aos procesos industriais
 • Ingeniería dos procesos fermentativos