Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Ramón Nóvoa Rodríguez

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600876
 • Leticia Pérez Rial

  Nome: Optimización das operacións de separación de biomasa algal
  Data de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Cancela Carral, María del Rocío Maceiras Castro

 • María del Carmen Fernández Costas

  Nome: Novas perspectivas na protección da madeira: Utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Diego Moldes Moreira

 • José Luis Salgueiro Fernández

  Nome: Cultivo de microalgas en augas residuais e aproveitamento enerxético da biomasa algal
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, María del Rocío Maceiras Castro

 • Aida María Díez Sarabia

  Nome: Novas perspectivas na aplicación dos Procesos de Oxidación Avanzada
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Marta María Pazos Curras, María Ángeles Sanroman Braga

 • Daniel Martínez Filgueira

  Nome: Biotecnoloxía aplicada á modificación de materiais lignocelulósicos: mellora das propiedades superficiais e elaboración de biocomposites para impresión 3D
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Diego Moldes Moreira, Gary Chinga Carrasco

 • Jéssica Meijide Fernández

  Nome: Electro-Fenton e adsorción como ferramentas para a remediación global de efluentes de diversa orixe
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • Elvira Susana Bocos Álvarez

  Nome: Remediación de Enclaves Contaminados por Combinación de Procesos Ambientalmente Sostenibles
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • Laura Ferreira Otero

  Nome: BIOBARRERAS PERMEABLES REACTIVAS PARA O TRATAMIENTO DE AUGAS SUBTERRÁNEAS
  Data de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • María Pérez Ameneiro

  Nome: Desenvolvemento e aplicación de eco-absorbentes na minimización de residuos da industria vitivinícola
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

Descrición

O Programa de Doutoramento estrutúrase en torno a tres liñas estratéxicas que responden tanto á necesidade social del entorno socio-económico como ós perfís de especialización do profesorado participante. Estas liñas son:
**Transferencia de materia e procesos de separación
**Biotecnoloxía e medio ambiente
**Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.
De acordo co documento do decreto de estudos de doutoramento en España, o programa desenvólvese en 3 anos. Contémplanse actividades de formación específicas (10 ECTS) que se realizarán, en xeral, no primeiro ano (1º e 2º cuadrimestres), reservándose as estadías e congresos para os anos 2º e 3º.
Antes de se preinscribir o alumno/a debe contactar co coordinador ou con algún profesor do programa para que o oriente.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Tecnoloxía do tratamento de correntes gaseosas industriais
 • Control da contaminación ambiental
 • Aplicación dos procesos de separación á fabricación de produtos químicos
 • Biotecnoloxía alimentaria
 • Novos axentes de separación para procesos industriais: líquidos iónicos
 • Materiais e métodos para a protección dos metais fronte á corrosión
 • Biocatálisis aplicada
 • Recuperación e purificación de produtos sintetizados biotecnológicamente e/ou de forma natural
 • Enxeñaría electroquímica e corrosión
 • Equilibrio líquido-líquido e coeficientes de actividade a dilución infinita
 • A termodinámica aplicada aos procesos industriais
 • Ingeniería dos procesos fermentativos

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.