Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación do título

Ramón Nóvoa Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Noel Escudero Gómez

  Nome: Implementación de novas estratexias para separar as moléculas de interese das augas residuais.
  Data de lectura:
  Directores:

  Ana María Rodríguez Rodríguez, María Salomé Álvarez Álvarez

 • Aránzazu Pintos Alonso

  Nome: Deseño de capas de conversión sobre aceiro para almacenamento de enerxía
  Data de lectura:
  Directores:

  Ramón Nóvoa Rodríguez, María Beatriz Guitián Saco

 • Lois Morandeira Conde

  Nome: Novos disolventes de deseño biocompatibles: biodegradabilidade, síntese e aplicación.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Francisco Javier Deive Herva

 • Raúl Jorge Ríos Santana

  Nome: AVANCES NAS TAREFAS DE EXPERIMENTACIÓN, MODELACIÓN E VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE DISSOLUCIÓNS DE ESTER-ALCANO E INFLUENCIA EN PROCESOS DE SEPARACIÓN
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Ortega Saavedra

 • Lorena Rodríguez López

  Nome: Purificación e caracterización de biosurfactantes obtidos mediante procesos biotecnolóxicos, utilizando residuos agroindustriais, para a súa aplicación en produtos farmacéuticos e cosméticos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ana Belén Moldes Menduíña, José Manuel Cruz Freire

 • Olalla González Sas

  Nome: O uso de novos disolventes para a extracción de compostos fenólicos presentes nas augas residuais
  industriais
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Begoña González de Prado, María de los Ángeles Domínguez Santiago

 • Mirian Rincón Fontán

  Nome: Formulación de produtos cosméticos e de coidado persoal con biosurfactantes obtidos a partir de subprodutos do procesado do lavado de millo
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

 • Leticia Pérez Rial

  Nome: Optimización das operacións de separación de biomasa algal
  Data de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Cancela Carral, María del Rocío Maceiras Castro

 • María del Carmen Fernández Costas

  Nome: Novas perspectivas na protección da madeira: Utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Diego Moldes Moreira

 • José Luis Salgueiro Fernández

  Nome: Cultivo de microalgas en augas residuais e aproveitamento enerxético da biomasa algal
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, María del Rocío Maceiras Castro

 • Aida María Díez Sarabia

  Nome: Novas perspectivas na aplicación dos Procesos de Oxidación Avanzada
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Marta María Pazos Currás, María Ángeles Sanroman Braga

 • Daniel Martínez Filgueira

  Nome: Biotecnoloxía aplicada á modificación de materiais lignocelulósicos: mellora das propiedades superficiais e elaboración de biocomposites para impresión 3D
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Diego Moldes Moreira, Gary Chinga Carrasco

 • Jéssica Meijide Fernández

  Nome: Electro-Fenton e adsorción como ferramentas para a remediación global de efluentes de diversa orixe
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

 • Elvira Susana Bocos Álvarez

  Nome: Remediación de Enclaves Contaminados por Combinación de Procesos Ambientalmente Sostenibles
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

 • Laura Ferreira Otero

  Nome: BIOBARRERAS PERMEABLES REACTIVAS PARA O TRATAMIENTO DE AUGAS SUBTERRÁNEAS
  Data de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

 • María Pérez Ameneiro

  Nome: Desenvolvemento e aplicación de eco-absorbentes na minimización de residuos da industria vitivinícola
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

Descrición

O Programa de Doutoramento estrutúrase en torno a tres liñas estratéxicas que responden tanto á necesidade social del entorno socio-económico como ós perfís de especialización do profesorado participante. Estas liñas son:
**Transferencia de materia e procesos de separación
**Biotecnoloxía e medio ambiente
**Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.
De acordo co documento do decreto de estudos de doutoramento en España, o programa desenvólvese en 3 anos. Contémplanse actividades de formación específicas (10 ECTS) que se realizarán, en xeral, no primeiro ano (1º e 2º cuadrimestres), reservándose as estadías e congresos para os anos 2º e 3º.
Antes de se preinscribir o alumno/a debe contactar co coordinador ou con algún profesor do programa para que o oriente.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Tecnoloxía do tratamento de correntes gaseosas industriais
 • Control da contaminación ambiental
 • Aplicación dos procesos de separación á fabricación de produtos químicos
 • Biotecnoloxía alimentaria
 • Novos axentes de separación para procesos industriais: líquidos iónicos
 • Materiais e métodos para a protección dos metais fronte á corrosión
 • Biocatálisis aplicada
 • Recuperación e purificación de produtos sintetizados biotecnológicamente e/ou de forma natural
 • Enxeñaría electroquímica e corrosión
 • Equilibrio líquido-líquido e coeficientes de actividade a dilución infinita
 • A termodinámica aplicada aos procesos industriais
 • Ingeniería dos procesos fermentativos

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.