Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Jacobo De Uña Álvarez

Campus

Vigo

Código RUCT

5600813
  • Alfredo Valencia Toledo

    Data de lectura:
    Tese con mención internacional
  • Sergio Alberto Castillo Páez

    Data de lectura:

Descrición

A estatística e a investigación de operacións son hoxe de grande importancia como parte das matemáticas e como disciplinas necesarias para a comprensión e o avance doutras ramas de coñecemento como a Economía, a Enxeñerías ou a Medicina, entre outras. Este doutoramento en Estatística e Investigación de Operacións pretende proporcionar unha sólida formación no eido da estatística e da investigación operativa, quen de adaptarse ás necesidades da sociedade actual. Asimesmo se pretende fomenta-la formación continua dos profesionais no eido da estatística e da investigación de operacións e a interconexión entre as diversas parcelas da área froito da colaboración no doutoramento de profesores pertencentes a diferentes liñas e grupos de investigación.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 8
Prazas de EEES: 8
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 8

  • Estatística
  • Investigación Operativa e Teoría de xogos

Estatística non Paramétrica

Estatística Espacial

Introdución á Teoría de Xogos

Redes e Planificación

Colas e Inventarios

Series de Tempo

Simulación Estadística

Análisis Multivariante

Fiabilidade e Modelos Biométricos

Modelos de Probabilidade

Estatística Aplicada

Modelos de Regresión

Análise Exploratoria de Datos

Programación Lineal e Enteira

Xogos cooperativos