Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Coordinación do título

Juan José Vidal Puga

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Nora Martínez Villanueva

  Nome: Novas contribucións á identificación de grupos en curvas non paramétricas.
  Data de lectura:
  Directores:

  Javier Roca Pardiñas,

 • Adriana Navarro Ramos

  Nome: Sobre árbores de expansión de custo mínimo con múltiples fontes e problemas de aglomeración
  Data de lectura:
  Directores:

  Gustavo Bergantiños Cid

 • Alejandro Saavedra Nieves

  Nome: CONTRIBUCIÓNS EN TEORÍA DE XOGOS COOPERATIVOS E APLICACIÓNS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ignacio García Jurado, Gloria Fiestras Janeiro

 • Marta Cousido Rocha

  Nome: Novas contribucións á análise estatística de datos de alta dimensón baixo dependencia
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jacobo De Uña Álvarez

 • Alfredo Valencia Toledo

  Nome: Modelos de negociación con axentes asimétricos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan José Vidal Puga

 • Sergio Alberto Castillo Páez

  Nome: Achegas á Xeostatística non paramétrica
  Data de lectura:
  Directores:

  María Del Pilar Hortensia García Soidan, Rubén Fernández Casal

Descrición

A estatística e a investigación de operacións son hoxe de grande importancia como parte das matemáticas e como disciplinas necesarias para a comprensión e o avance doutras ramas de coñecemento como a Economía, a Enxeñerías ou a Medicina, entre outras. Este doutoramento en Estatística e Investigación de Operacións pretende proporcionar unha sólida formación no eido da estatística e da investigación operativa, quen de adaptarse ás necesidades da sociedade actual. Asimesmo se pretende fomenta-la formación continua dos profesionais no eido da estatística e da investigación de operacións e a interconexión entre as diversas parcelas da área froito da colaboración no doutoramento de profesores pertencentes a diferentes liñas e grupos de investigación.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 8

 • Estatística
 • Investigación Operativa e Teoría de xogos

Estatística non Paramétrica

Estatística Espacial

Introdución á Teoría de Xogos

Redes e Planificación

Colas e Inventarios

Series de Tempo

Simulación Estadística

Análisis Multivariante

Fiabilidade e Modelos Biométricos

Modelos de Probabilidade

Estatística Aplicada

Modelos de Regresión

Análise Exploratoria de Datos

Programación Lineal e Enteira

Xogos cooperativos

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.