Programa de Doutoramento en Estudos Literarios

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

José Francisco Montero Reguera

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600870
 • Susana Pinho de Figueiredo

  Nome: O Teatro de Rúa en Portugal: das festas cíclicas ás propostas posmodernas. Aspectos teóricos, históricos, estéticos e socioeducativos.
  Data de lectura:
  Directores:

  María del Camino Noya Campos, Manuel Angel Candelas Colodrón

 • Marleine Paula Marcondes e Ferreira de Toledo

  Nome: Galego
  Data de lectura:
  Directores:

  Xosé Bieito Arias Freixedo

 • Pablo Rodríguez Fernández

  Nome: Don Juan na Literatura e na Música: aportación da música para piano do Romanticismo á significación do mito literario
  Data de lectura:
  Directores:

  María del Carmen Becerra Suárez

 • Ana Caíño Carballo

  Nome: A poesía dialogada de Juan Alfonso de Baena: edición e estudo
  Data de lectura:
  Directores:

  Antonio Chas Aguión

Descrición

Formación avanzada e especializada, así como capacidade investigadora no ámbito das literaturas en lingua española, lingua galega e lingua portuguesa, sentando as bases para o desenvolvemento da investigación básica e aplicada neste ámbito esencial do coñecemento. O seu interese científico é común ao da investigación noutros ámbitos das Humanidades: a exploración e a preservación e interpretación da memoria sociocultural colectiva, unida a unha formación e investigación nas vertentes teórica e pragmática.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Literaturas e culturas galega e portuguesa e literatura medieval
 • Literatura en lingua española e literatura comparada

MRR

Literatura: Introdución aos estudos literarios

Literatura comparada

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.