Programa de Doutoramento en Física Aplicada

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

José Luís Legido Soto

Campus

Vigo

Código RUCT

5600883
 • Eva Aguiar Fernández

  Data de lectura:
 • Salvador Canzonieri

  Data de lectura:
 • Antonio Paulo Gonçalves Fernandes Ferreira

  Data de lectura:
 • Pablo Breogán Sánchez Vázquez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Roberto Valdés Pons

  Data de lectura:
 • Katerina Zemánková

  Data de lectura:
 • Carolina Natalia Hermida Merino

  Data de lectura:
Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 15
Prazas de EEES: 15
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 15

 • Nanofluídos
 • Propiedades Dieléctricas
 • Física aplicada ao medio ambiente
 • Refrixerantes
 • Nanopartículas
 • Fenómenos críticos en líquidos e mesturas líquidas
 • Caracterización Termofísica de líquidos iónicos a alta temperatura
 • Simulación molecular en líquidos e mesturas líquidas
 • Correntes persistentes en superconductores de alta temperatura crítica
 • Reología e análise térmico dos biopolímeros
 • Metroloxía óptica
 • Novos materiais
 • Aplicacións industriais dos láseres
 • Análise termodinámico de mesturas poliméricas
 • Polímeros híbridos orgánicos/inorgánicos
 • Procesado de materiais poliméricos
 • Propiedades mecánicas e análise termodinámico de materiais poliméricos
 • Química análitica do plástico
 • Tecnología de elastómeros
 • Cambio climático
 • Dinámica do clima e variabilidade
 • Modelización
 • Reconstrución climática
 • Análise climático
 • Fotónica
 • Astrobioloxía
 • Oceanografía física
 • Oceanografía operacional
 • Modelización hidrodinámica
 • Medida de propiedades físicas de líquidos iónicos puros e mesturados con disolventes orgánicos, sales inorgánicas e polímeros
 • Medida de propiedades físicas de mesturas de líquidos moleculares
 • Astrobioloxía
 • Química analítica do plástico e tecnoloxía de elastómeros
 • Cambio climático e dinámica do clima e variabilidade
 • Reconstrución climática e análise climático