Programa de Doutoramento en Láser, Fotónica e Visión pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Coordinación do título

Jose Ramon Salgueiro Piñeiro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Róbert Trényi

  Nome: Análise de protocolos criptográficos cuánticos con rendemento mellorado
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Marcos Curty Alonso

 • Margarida Amélia Freitas Pereira

  Nome: Seguridade da implementación dos sistemas de distribución cuántica de claves
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Marcos Curty Alonso

 • Álvaro Navarrete Rodríguez

  Nome: Cara á distribución cuántica de chaves segura e práctica
  Data de lectura:
  Directores:

  Marcos Curty Alonso

 • Eduardo Balvís Outeiriño

  Nome: Tecnoloxías fotónicas e modelos matemáticos para alumeado intelixente e eficiencia enerxética
  Data de lectura:
  Directores:

  Humberto Javier Michinel Álvarez,

 • Weilong Wang

  Nome: Análise da Seguridade dos Protocolos Criptográficos Cuánticos no réxime finito
  Data de lectura:
  Directores:

  Marcos Curty Alonso

 • Óscar Sampedro Limia

  Nome: Deseño de sensores fotónicos para monitorización remota de ecosistemas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jose Ramon Salgueiro Piñeiro

Descrición

A ciencia e a tecnoloxía óptica do Láser, a Fotónica e a Visión é un ámbito do coñecemento cuxo obxectivo é o estudo da xeración, transmisión, detección, control e manipulación da luz. Dito estudo está orientado ao desenvolvemento de tecnoloxías con aplicacións de un alto interese en múltiples e dispares ámbitos socioeconómicos e sanitarios, que van dende as telecomunicacións, as ciencias da vida e a saúde, o medio ambiente, a metroloxía industrial, o ocio,... até as fronteiras científico-técnicas como a nanoóptica, o procesado e as comunicacións cuánticas, os metamateriais ópticos, etc. Abrangue por tanto dende o desenvolvemento de dispositivos que forman parte da vida cotiá até innovadoras investigacións que alcanzan as fronteiras do coñecemento científico. A evolución da ciencia e tecnoloxía óptica do Láser, a Fotónica e a Visión foi constante ó longo da historia acompañando o desenvolvemento de moitas outras disciplinas que contribuíron de forma directa ao progreso e á innovación. Na actualidade e de forma natural, a óptica compleméntase coa electrónica, a informática, a micromecánca, etc, dando lugar a unha miríada de aplicacións altamente especializadas (técnicas de metroloxía óptica industrial, instrumentacións bio-óptica, sensores ópticos medio-ambientais, telecomunicacións, corrección de defectos visuais, iluminación, etc) e a produtos de gran consumo (cámaras dixitais, proxectores, soportes ópticos de almacenamento, todo tipo de lentes oftálmicas, etc). En termos socio-políticos, o sector científico-técnico da ciencia e a tecnoloxía óptica e fotónica é de extrema importancia para os grandes retos do século XXI, e de feito as tecnoloxías fotónicas, son consideradas como tecnoloxías estratéxicas (KETs) pola Comisión Europea.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 5

 • Tecnoloxías de Láser e visión
 • Láser e fotónica

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.