Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica pola Universidade de A Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Ciencias da Saúde

Información administrativa

Facultade de Bioloxía

Coordinación do título

José Antonio Lamas Castro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • María del Carmen Vallejo Curto

  Nome: Atención da Síndrome Metabólico en pacientes crónicos con trastornos mentáis graves. Relación das neurohormonas hipotalámicas coa psicose
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Spuch Calvar, José Manuel Olivares Diez

 • Daniela Sofia Rodrigues Amorim

  Nome: Esquizofrenia: a busca de potenciais biomarcadores periféricos
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Spuch Calvar, José Manuel Olivares Diez

 • Salvador Herrera Pérez

  Nome: Canles de potasio de dobre dominio de poro(K2P-TREK) en neuronas parasimpáticas do Ganglio Intracardíaco de rato
  Data de lectura:
  Directores:

  José Antonio Lamas Castro

 • Lola Rueda Ruzafa

  Nome: Caracterización das canles de potasio de dobre dominio de poro (K2P) en neuronas do ganglio nodoso e o seu possible papel na sensibilidade visceral
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Antonio Reboreda Prieto, José Antonio Lamas Castro

 • Sandra Vicente González

  Nome: Actitudes dos profesionais sanitarios cara á enfermidade mental
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel Olivares Diez

 • María Blanco Formoso

  Nome: Plataformas plasmónicas complexas para diagnóstico e monitorización ambiental mediante SERS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Carlos Spuch Calvar

Descrición

Este Programa de Doutoramento ten como obxectivo a formación de investigadores nas áreas da Neurociencia básica e aplicada, a Psicoloxía Clínica e a Psiquiatría, primando a interdisciplinariedade. Con esta perspectiva, o programa inclúe investigadores adscritos a diferentes áreas de coñecemento dos campos da Neurobioloxía, a Neurociencia Cognitiva, a Psicoloxía Clínica e da Saúde e a Psiquiatría. Trátase dun programa interuniversitario, organizado conxuntamente polas Universidades de Santiago de Compostela (que o coordina), A Coruña e Vigo.
Preténdese proporcionar a formación técnica e os coñecementos específicos para a investigación nestes ámbitos e facilitar un marco de interrelación entre os doutorandos e doutorandas vinculados a elas. Aspírase a fomentar un espazo científico integrador de carácter multidisciplinar, que aborde o estudo do cerebro desde o punto de vista morfolóxico, estrutural, funcional, computacional e do desenvolvemento, ademáis da súa relación recíproca con variables psicosociais. Todo co fin de comprender o comportamento humano e de facilitar estratexias preventivas e terapéuticas para as principais enfermidades neurolóxicas e trastornos psiquiátricos.
O estudo do sistema nervoso en xeral, e do encéfalo humano en particular, é unha das áreas prioritarias de investigación en todo o mundo. Un dos maiores retos desta investigación é descubrir os misterios do cerebro, desde o funcionamento molecular até os mecanismos que sustentan procesos como a memoria, a intelixencia ou a acción consciente e a súa interacción co medio. O progreso no coñecemento do sistema nervoso permitirá combater as enfermidades que o afectan e mellorar a calidade de vida. Desde a perspectiva máis clínica, este programa integra liñas que se ocupan da comprensión, prevención e tratamento dos trastornos mentais, abordándoos desde unha perspectiva biopsicosocial.
Este Programa forma parte da 'Network of European Neuroscience Schools' (NENS), unha estrutura creada no marco da FENS (Federation of European Neuroscience Societies) para facilitar información sobre a formación posgraduada no ámbito da Neurociencia e promover a colaboración entre os programas de estudos europeos.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 6

 • Neurobioloxía.Estructura, evolución, desenvolvemento e rexeneración do sistema nervioso
 • Farmacoxenómica en neurociencias
 • Neurofisioloxía
 • Neurociencia Cognitiva. Estudo psicofisiolóxico e neuropiscolóxico dos procesos psíquicos superiores en poboación xeral e en poboacións especiais
 • Psicoloxía Clínica e da Saúde e Psiquiatría
 • Mecanismos de Neurodexeneración e neuroprotección dopaminérxica na enfermidade de Parkinson e novas estratexias terapéuticas
 • Estudos PET e SPECT en Neuroloxía. Fusión de imaxes morfolóxicas e funcionais

Bioloxía Celular do Sistema Nervioso

Neuroquímica

Neurofarmacoloxía

Fundamentos de Xenómica e Proteómica en Neurociencias

Neuroanatomía

Fisioloxía do Sistema Nervioso

Neurociencia do Comportamento

Técnicas Psicofisiolóxicas

Investigación Aplicada en Neurociencia Cognitiva

Procesos Psíquicos Superiores

Condutas Aditivas

Exploracións Nucleares en Neuroloxía: SPET e PET. Neuroimaxe Dixital

Neurodexeneración e Neurorreparación

Fundamentos de Neurofisioloxía Clínica

Fundamentos de Psiquiatría

Fundamentos de Neuroloxía

Neurociencia Computacional

Modelos Biolóxicos e Computacionais de Representación do Coñecemento

Técnicas en Neurobioloxía Molecular

Desenvolvemento do Sistema Nervioso

Evolución do Sistema Nervioso

Neuroanatomía Comparada

Técnicas Neuroanatómicas

Canles Iónicos e Comportamento Neuronal. Introdución ás Canlepatías

Neuroendocrinoloxía

Técnicas Electrofisiolóxicas

Neurotoxicoloxía

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.