Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Ana María Pita Grandal

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600983
 • Roberto Couto Calviño

  Nome: Formación e forma dos contratos bancarios electrónicos
  Data de lectura:
  Directores:

  Ana María Tobio Rivas

 • Sara Louredo Casado

  Nome: O DESEÑO INDUSTRIAL NON REXISTRADO
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Anxo Tato Plaza, Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

 • María José Valenzuela Rodríguez

  Nome: A anulación de instrumentos de planeamento urbanístico
  Data de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Ana Vázquez Lemos

  Nome: Fundamentos históricos e xurídicos da liberdade de testar.
  Data de lectura:
  Directores:

  Margarita Fuenteseca Degeneffe

 • María Victoria Álvarez Buján

  Nome: ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A PROBA DE ADN: VIRTUALIDADE CIENTÍFICA E XURÍDICA
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ines Celia Iglesias Canle, Víctor Moreno Catena

 • Álvaro Ferreirós Rey

  Nome: "A transición á Vida Activa dos Xóvenes"
  Data de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro, Marta Fernández Prieto

 • Adamantino Barreiro García

  Nome: A CADUCIDADE DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
  Data de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Antía García Fernández

  Nome: A COMPROBACIÓN DE VALORES NO ÁMBITO TRIBUTARIO.
  Data de lectura:
  Directores:

  Roberto Ignacio Fernández López

 • Mauricio Ruiz Ceniceros

  Nome: INACTIVIDADE ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVEMENTO DO SOLO DESTINADO A ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
  Data de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Xurxo Anxo Airas Cotovad

  Nome: O DEREITO DE FOLGA: FOLGA ILEGAL E FOLGA ABUSIVA.
  Data de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro

 • José Manuel Pacho Blanco

  Nome: Lenguas e Constitución. O artigo 3 da Constitución española.
  Data de lectura:
  Directores:

  Pilar Allegue Aguete

 • Germán María Serrano Espinosa

  Nome: O NOVO PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO
  Data de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro

Descrición

O programa de doutoramento en Ordenación Jurídica do Mercado proposto constitue a única opción para que no ámbito do Sistema Universitario de Galicia un alumno poida realizar a súa tese de doutoramento nun Programa de Doctorado xurídico con mención á Excelencia polo que resulta un
elemento relevante que evidencia a calidade do que ata agora se fixo e pode resultar interesante para atraer alumnos do noso contorno nacional e internacional (especialmente do Norte de Portugal e de Iberoamérica). Además, a participación dos grupos que auspician o programa en redes temáticas europeas, permite ser optimista na incorporación de alumnos centroeuropeos. Ao non impartirse un Programa de doutoramento equivalente no Sistema Universitario de Galicia, a oferta deste Programa colmará a demanda potencial sobre este tipo de estudos que la realidade demuestra existe na sociedade.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 20

 • Obligacións e contratos
 • Sociedades mercantís
 • Dereito da Competencia e da propiedade industrial
 • Protección dos consumidores e usuarios
 • Procesos de integración económica e constitucional
 • Intervención Administrativa na Economía
 • Libre circulación e mercado
 • Libre circulación e políticas sociais
 • Aspectos financeiros e tributarios da ordenación xurídica do mercado no ámbito interno e internacional
 • O Dereito Penal do século XXI: novas orientacións dogmáticas e da política criminal na responsabilidade de persoas xurícias e físicas

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.