Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coordinación do título

Ana María Pita Grandal

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Mariana Blengio Valdés

   Nome: A defensa, promoción e protección dos dereitos humanos no ámbito non xurisdiccional e as Democracias do século XXI
   Data de lectura:
   Directores:

   Pilar Allegue Aguete, Pablo Raúl Bonorino Ramírez

  • Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho

   Nome: O SISTEMA PORTUGUÉS DE EDUCACIÓN SUPERIOR: BINARIO OU UNITARIO? - UNHA ANÁLISE E UNHA VISIÓN
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro, María de Lourdes Fidalgo Machado-Taylor

  • José Manuel Maceda González

   Nome: OS GASTOS DEDUCIBLES NA BASE IMPOÑIBLE NO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana María Pita Grandal, Luís Miguel Muleiro Parada

  • Dolores Fiel Varela

   Nome: Ludi et ius. Deporte e Dereito na antiga Roma
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Bravo Bosch

  • María Yanet Puga Pérez

   Nome: Responsabilidade civil por vicios da construcción no ordenamento xurídico español. O sistema da Ley 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación e a sua concurrencia con outros rexímenes
   Data de lectura:
   Directores:

   Roberto Orlando Bustillo Bolado, MARTA CARBALLO FIDALGO

  • Ana María Martín Romero

   Nome: A Idade como factor de vulnerabilidade nas relacións laborais
   Data de lectura:
   Directores:

   Marta Fernández Prieto, Francisca Fernández Prol

  • María Elisabet Barreiro Morales

   Nome: MULLER E DEREITO: TUTELA MULIERUM NA ANTIGA ROMA
   Data de lectura:
   Directores:

   María José Bravo Bosch

  • Itziar Sobrino García

   Nome: Transferencias de datos persoais nas relacións Unión Europea-Estados Unidos e a súa incidencia no sector público español
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Fernández Acevedo, Fernando Peña López, Patricia Valcárcel Fernández

  • Ignacio López López

   Nome: As relacións entre o dereito da competencia europeo e o deporte
   Data de lectura:
   Directores:

   Julio Costas Comesaña

  • Viviana Salerno

   Nome: Fiscalidade de apoio á economía circular: Que oportunidades?
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana María Pita Grandal, Maria Pia Nastri

  • Irene Dozo Mougán

   Nome: PROTECCIÓN LABORAL MÍNIMA DOS TRABALLADORES MIGRANTES NO ORDE PÚBLICO INTERNACIONA
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro

  • Antonio Villanueva Martínez

   Nome: Iusiurandum neccesarium
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María José Bravo Bosch

  • José Augusto Silva Lopes

   Nome: A exoneración do pasivo restante:

   ENTRE A redención EO purgatorio do debedor / CONSUMIDOR insolvente
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

  • Norberto Aser González Trigo

   Nome: Libre circulación de bens e servizos como sostén ideolóxico do fenómeno globalizador desenrolado dende o dereito Romano ata a actualidade.
   Data de lectura:
   Directores:

   Luis Rodríguez Ennes

  • Mónica García Freiría

   Nome: A CALIFICACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. Estudo dende a perspectiva do Dereito español e da Unión Europea.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana María Pita Grandal

  • Edson Alvisi Neves

   Nome: Función e configuración xurídica da Empresa na Historia Xurídica hispano-brasileira
   Data de lectura:
   Directores:

   Guillermo Suárez Blázquez

  • Beatriz Gómez Fariñas

   Nome: O principio de proporcionalidade no Dereito administrativo, con especial incidencia na contratación pública
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Fernández Acevedo, Patricia Valcárcel Fernández

  • Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho

   Nome: A lógica de las normas e los sistemas normativos: el regime de los vicios de la voluntad en Derecho Civil portugués
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Raúl Bonorino Ramírez

  • Susana Cristina Fernandes Gonçalves

   Nome: Contratación pública electrónica: Novas esixencias á
   vista da cuarta xeneración de Directivas de 2014 (análise desde os ordenamentos español e portugués)
   ordenamientos español e portugués)
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández, Rafael Fernández Acevedo

  • Pablo Riquelme Vázquez

   Nome: A garantía do contido esencial dos dereitos e liberdades no Estado social e democrático de Dereito: especial referencia ós novos retos sociais e demográficos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Almudena Bergareche Gros

  • Roberto Couto Calviño

   Nome: Formación e forma dos contratos bancarios electrónicos
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana María Tobio Rivas

  • Sara Louredo Casado

   Nome: O DESEÑO INDUSTRIAL NON REXISTRADO
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Anxo Tato Plaza, Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

  • María José Valenzuela Rodríguez

   Nome: A anulación de instrumentos de planeamento urbanístico
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández

  • Ana Vázquez Lemos

   Nome: Fundamentos históricos e xurídicos da liberdade de testar.
   Data de lectura:
   Directores:

   Margarita Fuenteseca Degeneffe

  • María Victoria Álvarez Buján

   Nome: ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A PROBA DE ADN: VIRTUALIDADE CIENTÍFICA E XURÍDICA
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inés Celia Iglesias Canle, Víctor Moreno Catena

  • Álvaro Ferreirós Rey

   Nome: "A transición á Vida Activa dos Xóvenes"
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro, Marta Fernández Prieto

  • Adamantino Barreiro García

   Nome: A CADUCIDADE DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández

  • Antía García Fernández

   Nome: A COMPROBACIÓN DE VALORES NO ÁMBITO TRIBUTARIO.
   Data de lectura:
   Directores:

   Roberto Ignacio Fernández López

  • Mauricio Ruiz Ceniceros

   Nome: INACTIVIDADE ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVEMENTO DO SOLO DESTINADO A ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
   Data de lectura:
   Directores:

   Patricia Valcárcel Fernández

  • Xurxo Anxo Airas Cotovad

   Nome: O DEREITO DE FOLGA: FOLGA ILEGAL E FOLGA ABUSIVA.
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro

  • Xosé Manuel Pacho Blanco

   Nome: Lenguas e Constitución. O artigo 3 da Constitución española.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pilar Allegue Aguete

  • Germán María Serrano Espinosa

   Nome: O NOVO PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO
   Data de lectura:
   Directores:

   Jaime Cabeza Pereiro

  Descrición

  O programa de doutoramento en Ordenación Jurídica do Mercado proposto constitue a única opción para que no ámbito do Sistema Universitario de Galicia un alumno poida realizar a súa tese de doutoramento nun Programa de Doctorado xurídico con mención á Excelencia polo que resulta un
  elemento relevante que evidencia a calidade do que ata agora se fixo e pode resultar interesante para atraer alumnos do noso contorno nacional e internacional (especialmente do Norte de Portugal e de Iberoamérica). Además, a participación dos grupos que auspician o programa en redes temáticas europeas, permite ser optimista na incorporación de alumnos centroeuropeos. Ao non impartirse un Programa de doutoramento equivalente no Sistema Universitario de Galicia, a oferta deste Programa colmará a demanda potencial sobre este tipo de estudos que la realidade demuestra existe na sociedade.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 20

  • Obligacións e contratos
  • Sociedades mercantís
  • Dereito da Competencia e da propiedade industrial
  • Protección dos consumidores e usuarios
  • Procesos de integración económica e constitucional
  • Intervención Administrativa na Economía
  • Libre circulación e mercado
  • Libre circulación e políticas sociais
  • Aspectos financeiros e tributarios da ordenación xurídica do mercado no ámbito interno e internacional
  • O Dereito Penal do século XXI: novas orientacións dogmáticas e da política criminal na responsabilidade de persoas xurícias e físicas

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.