Programa de Doutoramento en Química Teórica e Modelización Computacíonal/Theoretical Chemistry and Computacional Modelling

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Marcos Mandado Alonso

Campus

Vigo

Código RUCT

5600888
 • Ana Cristina da Silveira de Moura

  Data de lectura:

Descrición

O doutoramento está orientado á realización de traballos de investigación no campo da modelización molecular e a química cuántica. Estes traballos poden ser tanto de aplicación directa da modelización ao estudo de problemas de interese químico (química orgánica, inorgánica e química física) como ao desenvolvemento de metodoloxías, modelos e software específico. O programa de doutoramento dispón de Mención cara á Excelencia (MEE2011-0153) e posúe un forte carácter interuniversitario (13 universidades diferentes). A admisión no programa de doctorado realízase, habitualmente, tras cursar o Master Europeo en Química Teórica e Modelización Computacional aínda que tamén é accesible despois de cursar un máster oficial de carácter científico. A formación pode completarse a través de complementos de formación dispoñibles a través do máster mencionado anteriormente ou propios do programa de doutoramento. Durante a realización do traballo de doutoramento incentivarase que os alumnos adquiran unha formación adecuada en sistemas operativos e linguaxes de programación, ademais de mellorar o seu dominio do Inglés ou outros idiomas europeos. A duración será variable; procurarase que a lectura sexa compatible co Doutoramento Europeo.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 5
Prazas de EEES: 5
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 5

 • Reaccións ión-molécula en fase gas
 • Modelización de reaccións en superficies de sistemas fotovoltaicos
 • Dinámica de fragmentación de clusters e moléculas
 • Ionización e disociación de moléculas por pulso láser ultracurtos
 • Estrutura e espectroscopia de materiais dopados con impurezas de elementos pesados
 • Dinámica Cuántica e Cuasiclásica de reaccións químicas e procesos de Fotodisociación
 • Control Cuántico con Campos Ultraintensos e Dinámica de Attosegundo con Paquetes de Onda
 • Simulacións por ordenador de líquidos. Cálculo das propiedades da auga en fase sólida
 • Modelos simplificados para o estudo da estrutura e dinámica de proteínas
 • Estrutura electrónica e reactividade do estado fundamental e dos estados excitados de moléculas orgánicas
 • Estudo teórico de cristais e superficies
 • Estudo teórico de biomoléculas. Reactividade química en encimas. Deseño de fármacos e Bioinformática
 • Estudo teórico do magnetismo en cristais moleculares
 • Modelización computacional e simulación de clusters iónicos e neutros de tamaño medio
 • Estudo teórico da dinámica de reaccións atmosféricas e sistemas complexos
 • Bio-fisicoquímica de macromoléculas e coloides
 • Interaccións entre proteínas e docking
 • Inestabilidades Jahn-Teller pseudo e Jahn-Teller en materiais.
 • Desenvolvemento de métodos de simulación dende primeiros principios. Propiedades de Interfases entre óxidos
 • Evolución de estados excitados en disolución. Busca e caracterización de interseccións cónicas
 • Efecto de disolvente na cinética e termodinámica de reaccións químicas e no espectro de moléculas de interese biolóxico
 • Estudo da inhibición da formación de ALE (Advanced LipoxidationEnd-products) e AGE (AdvancedGlycationEnd-products)
 • Estudos teóricos de reactividade química en medios condensados, disolución e proteínas. Desenvolvementos metodolóxicos de algoritmos híbridos QM/MM
 • Deseño de inhibidores enzimáticos e novos catalizadores biolóxicos
 • Estudo teórico de nanoestruturas
 • Estudo teórico de espectro vibracional de moléculas poliatómicas
 • Láseres e procesos fotoquímicos
 • Dinámica de estados excitados de moléculas en disolución
 • Química Organometálica Teórica
 • Simulación de Metaloproteasas de Matriz
 • Teoría do enlace químico no espazo real
 • Termodinámica e cinética de transicións de fase en materiais materia a alta presión
 • Incorporación de metais de transición en compostos tipo-sándwich
 • Desenvolvementos en teoría do funcional de Orbitais naturais. Densidades electrónicas de par e densidades electrónicas
 • Biocompatibilidade de clusters semicondutores pasivados. Bases moleculares da toxicoloxía do aluminio (III)
 • Estrutura electrónica en puntos cuánticos
 • Explosións de Coulomb en clusters inducidas por pulso de láser ultraintensos
 • Estudo teórico de sólidos, superficies y catálisis
 • Estrutura molecular e reactividade. Aplicacións a sistemas magnéticos e de valencia mixta con aplicacións tecnolóxicas
 • Estudo teórico da solvatación de metais
 • Química cuántica do estado excitado e fotobioloxía teórica
 • Simulación de procesos químicos en disolucións e medios enzimáticos. Deseño e desenvolvemento de fármacos asistido por ordenador
 • Caracterización teórica de materiais moleculares electroactivos
 • Desenvolvementos metodolóxicos para cálculos de estrutura electrónica e modelado molecular
 • Desenvolvemento de métodos de alta precisión e de análise da estrutura electrónica en Química Cuántica
 • Estudo teórico de interaccións moleculares e reaccións químicas de interese astrofísico, atmosférico e biolóxico
 • Estrutura molecular e reactividade química
 • Desenvolvemento de métodos de simulación en química
 • Estados excitados e fotoquímica
 • Química organometálica computacional
 • Bioquímica computacional
 • Procesos inducidos por láseres
 • Sólidos e superficies
 • Estudo de novos materiais