Programa de Doutoramento en Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Arno Formella

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

5600875
 • María Beatriz Villamarín Bello

  Nome: Vixilancia global da infección nosocomial mediante sistemas de información intelixentes
  Data de lectura:
  Directores:

  Daniel González Peña, María Sande Meijide

 • Noé Vázquez González

  Nome: Deseño e integración de pipelines automatizados que den resposta a preguntas biolóxicas complexas relacionadas con secuencias de nucleótidos ou aminoácidos
  Data de lectura:
  Directores:

  Jorge Manuel de Sousa Basto Vieira, Miguel Reboiro Jato

 • Aitor Blanco Míguez

  Nome: Novo marco computacional para a caracterización de probióticos de nova xeración dirixidos a trastornos intestinais autoinmunes e inflamatorios
  Data de lectura:
  Directores:

  Borja Sanchez García, Analia María García Lourenco

 • Martín Pérez Pérez

  Nome: Desenvolvemento de ferramentas intelixentes para Vistas Especializadas e Integradas
  de bibliografia Clínica
  Data de lectura:
  Directores:

  Martin Krallinger -, Analia María García Lourenco

 • Gael Pérez Rodríguez

  Nome: Simulación in silico de fenómenos celulares de interese biotecnolóxico e biomédico
  Data de lectura:
  Directores:

  Nuno Azevedo Filipe, Analia María García Lourenco

 • Pedro Cuesta Morales

  Nome: Aplicación da variabilidade da frecuencia cardíaca ao estudo das emocións
  Data de lectura:
  Directores:

  María José Lado Touriño, Xosé Antón Vila Sobrino

 • Sérgio Manuel de Carvalho Gonçalves

  Nome: Avaliación como momento de aprendizaxe- Análise de comportamentos nun entorno de e-Learning
  Data de lectura:
  Directores:

  Florentino Fernández Riverola, Paulo Jorge Freitas de Oliveira Novais, Davide Rua Carneiro

Descrición

Nos últimos anos, as solucións que proporcionan os chamados Sistemas Software Intelixente e a súa Adaptabilidade adquirían cada vez máis importancia nas solucións ofrecidas aos problemas reais da nova sociedade da información.
Os grupos de investigación que dan soporte o Programa de Doutoramento SSIA traballan activamente, entre outras, nos seguintes liñas de investigación e transferencia: recuperación/extracción automática de información, procesamento de linguaxe natural, adquisición/representación automática de coñecemento, desenvolvemento de modelos intelixentes e a súa aplicación á resolución de problemas do mundo real, aplicacións web e desenvolvemento de sistemas que traballan con bases de datos documentais, detección de parámetros ambientais, visión artificial, axentes intelixentes, mellora e adaptación de algoritmos e estruturas de datos para resolver problemas do
mundo real, procesamento de sinais biomédicos, novas propostas para E-learning.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 8

 • Text Mining
 • Data Bases
 • Bioinformatics
 • Evolutionary computing
 • Human Computer Interfaces
 • Object Oriented Technologies
 • Software Re-Engineering
 • Consulting and Audit of Computer Security
 • e-Learning
 • Computer Vision
 • Applied Informatics
 • Knowledge adquisition and representation
 • Rough Sets
 • Serious Games y Smart 3D
 • Agent and Multiagent Sytems
 • Natural Language Processing
 • Design and Testing of Scientific equipment
 • Internet of Things
 • Information Integration
 • Case-based reasoning systems
 • Expresive and Realistic Visualization
 • Information Retrieval
 • Analisys of Electrocardiograms
 • Detection of Actions in Video
 • Wireless Indoor Localization
 • Injury Detection Techniques in Medical Images
 • Anti-SPAM Filtering
 • Continuous Learning
 • Classifier Ensembles and Hybrid Al Models
 • Planning of Cloud-based Information Systems and Business Intelligence
 • System Integration and Debugging of Corporate Information
 • Opinion Mining
 • Data Mining
 • Computer Graphics and Multimedia
 • Augmented and Virtual Reality

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.