Programa de Doutoramento en Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Arno Formella

Campus

Ourense

Código RUCT

5600875
 • Sérgio Manuel de Carvalho Gonçalves

  Data de lectura:

Descrición

Nos últimos anos, as solucións que proporcionan os chamados Sistemas Software Intelixente e a súa Adaptabilidade adquirían cada vez máis importancia nas solucións ofrecidas aos problemas reais da nova sociedade da información.
Os grupos de investigación que dan soporte o Programa de Doutoramento SSIA traballan activamente, entre outras, nos seguintes liñas de investigación e transferencia: recuperación/extracción automática de información, procesamento de linguaxe natural, adquisición/representación automática de coñecemento, desenvolvemento de modelos intelixentes e a súa aplicación á resolución de problemas do mundo real, aplicacións web e desenvolvemento de sistemas que traballan con bases de datos documentais, detección de parámetros ambientais, visión artificial, axentes intelixentes, mellora e adaptación de algoritmos e estruturas de datos para resolver problemas do
mundo real, procesamento de sinais biomédicos, novas propostas para E-learning.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 8
Prazas de EEES: 8
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 8

 • Text Mining
 • Data Bases
 • Bioinformatics
 • Evolutionary computing
 • Human Computer Interfaces
 • Object Oriented Technologies
 • Software Re-Engineering
 • Consulting and Audit of Computer Security
 • e-Learning
 • Computer Vision
 • Applied Informatics
 • Knowledge adquisition and representation
 • Rough Sets
 • Serious Games y Smart 3D
 • Agent and Multiagent Sytems
 • Natural Language Processing
 • Design and Testing of Scientific equipment
 • Internet of Things
 • Information Integration
 • Case-based reasoning systems
 • Expresive and Realistic Visualization
 • Information Retrieval
 • Analisys of Electrocardiograms
 • Detection of Actions in Video
 • Wireless Indoor Localization
 • Injury Detection Techniques in Medical Images
 • Anti-SPAM Filtering
 • Continuous Learning
 • Classifier Ensembles and Hybrid Al Models
 • Planning of Cloud-based Information Systems and Business Intelligence
 • System Integration and Debugging of Corporate Information
 • Opinion Mining
 • Data Mining
 • Computer Graphics and Multimedia
 • Augmented and Virtual Reality