Programa de Doutoramento en Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Coordinación do título

Arno Formella

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

 • Carlos Manuel de Oliveira Alves

  Nome: Modelo Interactivo de Visualización Multi-nivel para os Sistemas de Soporte de Toma de Decisións
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Pérez Cota, Miguel Ramón González Castro

 • Orlando García Feal

  Nome: Desenvolvemento e optimización do modelo hidráulico Iber+: Aplicación a eventos de risco
  Data de lectura:
  Directores:

  Arno Formella , José Manuel Domínguez Alonso

 • Edgar Figueiras Gómez

  Nome: Algoritmos e ferramentas para representar e observar simulacións de experimentos de física cuántica computacional.
  Data de lectura:
  Directores:

  David Nicholas Olivieri Cecchi, Ángel Paredes Galán

 • Osvaldo Graña Castro

  Nome: Deseño e desenvolvemento de workflows software para a análise de datos procedentes de secuenciación masiva
  Data de lectura:
  Directores:

  Daniel González Peña, Alfonso Valencia Herrera

 • Víctor Mondelo Visuña

  Nome: SISTEMA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE ELECTROCARDIOGRAMAS
  Data de lectura:
  Directores:

  Xosé Antón Vila Sobrino, Arturo José Méndez Penín, María José Lado Touriño

 • María Beatriz Villamarín Bello

  Nome: Vixilancia global da infección nosocomial mediante sistemas de información intelixentes
  Data de lectura:
  Directores:

  Daniel González Peña, María Sande Meijide

 • Noé Vázquez González

  Nome: Deseño e integración de pipelines automatizados que den resposta a preguntas biolóxicas complexas relacionadas con secuencias de nucleótidos ou aminoácidos
  Data de lectura:
  Directores:

  Jorge Manuel de Sousa Basto Vieira, Miguel Reboiro Jato

 • Aitor Blanco Míguez

  Nome: Novo marco computacional para a caracterización de probióticos de nova xeración dirixidos a trastornos intestinais autoinmunes e inflamatorios
  Data de lectura:
  Directores:

  Borja Sanchez García, Analia María García Lourenco

 • Martín Pérez Pérez

  Nome: Desenvolvemento de ferramentas intelixentes para Vistas Especializadas e Integradas
  de bibliografia Clínica
  Data de lectura:
  Directores:

  Martin Krallinger -, Analia María García Lourenco

 • Gael Pérez Rodríguez

  Nome: Simulación in silico de fenómenos celulares de interese biotecnolóxico e biomédico
  Data de lectura:
  Directores:

  Nuno Azevedo Filipe, Analia María García Lourenco

 • Pedro Cuesta Morales

  Nome: Aplicación da variabilidade da frecuencia cardíaca ao estudo das emocións
  Data de lectura:
  Directores:

  María José Lado Touriño, Xosé Antón Vila Sobrino

 • Sérgio Manuel de Carvalho Gonçalves

  Nome: Avaliación como momento de aprendizaxe- Análise de comportamentos nun entorno de e-Learning
  Data de lectura:
  Directores:

  Florentino Fernández Riverola, Paulo Jorge Freitas de Oliveira Novais, Davide Rua Carneiro

Descrición

Nos últimos anos, as solucións que proporcionan os chamados Sistemas Software Intelixente e a súa Adaptabilidade adquirían cada vez máis importancia nas solucións ofrecidas aos problemas reais da nova sociedade da información.
Os grupos de investigación que dan soporte o Programa de Doutoramento SSIA traballan activamente, entre outras, nos seguintes liñas de investigación e transferencia: recuperación/extracción automática de información, procesamento de linguaxe natural, adquisición/representación automática de coñecemento, desenvolvemento de modelos intelixentes e a súa aplicación á resolución de problemas do mundo real, aplicacións web e desenvolvemento de sistemas que traballan con bases de datos documentais, detección de parámetros ambientais, visión artificial, axentes intelixentes, mellora e adaptación de algoritmos e estruturas de datos para resolver problemas do
mundo real, procesamento de sinais biomédicos, novas propostas para E-learning.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 8

 • Text Mining
 • Data Bases
 • Bioinformatics
 • Evolutionary computing
 • Human Computer Interfaces
 • Object Oriented Technologies
 • Software Re-Engineering
 • Consulting and Audit of Computer Security
 • e-Learning
 • Computer Vision
 • Applied Informatics
 • Knowledge adquisition and representation
 • Rough Sets
 • Serious Games y Smart 3D
 • Agent and Multiagent Sytems
 • Natural Language Processing
 • Design and Testing of Scientific equipment
 • Internet of Things
 • Information Integration
 • Case-based reasoning systems
 • Expresive and Realistic Visualization
 • Information Retrieval
 • Analisys of Electrocardiograms
 • Detection of Actions in Video
 • Wireless Indoor Localization
 • Injury Detection Techniques in Medical Images
 • Anti-SPAM Filtering
 • Continuous Learning
 • Classifier Ensembles and Hybrid Al Models
 • Planning of Cloud-based Information Systems and Business Intelligence
 • System Integration and Debugging of Corporate Information
 • Opinion Mining
 • Data Mining
 • Computer Graphics and Multimedia
 • Augmented and Virtual Reality

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.