Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Fernando Antonio Aguado Agelet

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600869
 • José María Núñez Ortuño

  Nome: Sistema de telemetría para aplicacións radar de alta resolución
  Data de lectura:
  Directores:

  Marta Gómez Araújo

 • José Vázquez Cabo

  Nome: Espectrometría en terahercios: análise, procesado e aplicacións
  Data de lectura:
  Directores:

  Pedro Chamorro Posada

Descrición

O programa de doutoramento responde a unha demanda do sistema de I+D+I tanto nacional como internacional, como é a de profesionais formados nos campos das tecnoloxías de aplicación aeroespacial, incluíndo as comunicacións por radio, integración de sistemas, así coma as enxeñarías electromagnética, mecánica, electrónica e informática.

O programa de doutoramento, configúrase agora polo tanto como unha conxunción de varios equipos de investigación cun obxectivo común, o desenvolvemento de tecnoloxía susceptible de ser empregada en proxectos aeroespaciais. Trátase dun ámbito formativo que pode considerarse estratéxico para a Universidade de Vigo, e que permite estender cara ao doutoramento o proxecto formativo en tecnoloxía espacial que se iniciou co lanzamento de Xatcobeo, o primeiro satélite Galego, á vez que se orientan nun mesmo obxectivo diferentes grupos con gran experiencia previa en formación doutoral, como demostra o lanzamento recente dos satélites HUMSAT-D e SERPENS.

A relevancia destes desenvolvementos tecnolóxicos radica non só na súa posible aplicación aeroespacial, senón tamén noutros campos de aplicación que xorden na industria en sectores tan variados como as telecomunicacións, a automoción, o sector naval, as aplicacións biomédicas ou novos sistemas de produción industrial. Deste xeito, o presente doutoramento é unha excelente oportunidade para incorporar ao tecido industrial un novo perfil de profesionais cunha alta formación específica.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Análise e deseño avanzado de antenas de apertura e arrays
 • Dependencia espacial e predicción Kriging
 • Tecnoloxías de radar: sección recta, formación de imáxenes e problemas inversos
 • Tecnoloxías de THz: generación, radiación, dispersión e detección
 • Supercomputación electromagnética e a sua aplicación a caracterización e deseño de nanoantenas, metamateriais e dispositivos plasmónicos
 • Tecnoloxías avanzadas de Comunicacións Ópticas:dispositivos, sistemas e redes
 • Tecnoloxías cuánticas para comunicacións
 • Modelado de canle radio
 • Análise e deseño de circuitos de mircoondas e ondas milimétricas
 • Exposición a campos electromágneticos
 • Ensaios non destrutivos
 • Tecnoloxías informáticas:Computación Paralela e distribuida. Computación Evolutiva e Bioinspirada.Optimización Multiobxectivo
 • Computación reconfigurable e empotrada. Redes de sensores inalámbricas
 • Enxeñaría de Sistemas Espaciais, AIV, Operación, Propulsión e Segmento Terreo
 • Ensaios sobre vehículos compoñentes e Pezas
 • Medición, pegado e optimización de fibra de carbono
 • Realización de cálculos FEM sobre aceiro, fibra e materiais compostos
 • Análise tomográfico
 • Fiabilidade de sistemas electrónicos
 • Sensores
 • Convertedores electrónicos de potencia
 • Enxeñaría de Software Aeroespacial

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.