Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Coordinación do título

Fernando Antonio Aguado Agelet

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Juan González Núñez

  Nome: Arquivado de datos astronómicos a grande escala para a misión Gaia da ESA
  Data de lectura:
  Directores:

  Fernando Antonio Aguado Agelet, Fernando Antonio Aguado Agelet

 • Lorena María Pérez Eijo

  Nome: Antenas reflectoras de exploración de nova xeración en sistemas de detección en milimétricas para a reconstrucción en movemento en aplicacións de seguridade.
  Data de lectura:
  Directores:

  Antonio Pino García, Borja González Valdés

 • José María Núñez Ortuño

  Nome: Sistema de telemetría para aplicacións radar de alta resolución
  Data de lectura:
  Directores:

  Marta Gómez Araújo

 • José Vázquez Cabo

  Nome: Espectrometría en terahercios: análise, procesado e aplicacións
  Data de lectura:
  Directores:

  Pedro Chamorro Posada

Descrición

O programa de doutoramento responde a unha demanda do sistema de I+D+I tanto nacional como internacional, como é a de profesionais formados nos campos das tecnoloxías de aplicación aeroespacial, incluíndo as comunicacións por radio, integración de sistemas, así coma as enxeñarías electromagnética, mecánica, electrónica e informática.

O programa de doutoramento, configúrase agora polo tanto como unha conxunción de varios equipos de investigación cun obxectivo común, o desenvolvemento de tecnoloxía susceptible de ser empregada en proxectos aeroespaciais. Trátase dun ámbito formativo que pode considerarse estratéxico para a Universidade de Vigo, e que permite estender cara ao doutoramento o proxecto formativo en tecnoloxía espacial que se iniciou co lanzamento de Xatcobeo, o primeiro satélite Galego, á vez que se orientan nun mesmo obxectivo diferentes grupos con gran experiencia previa en formación doutoral, como demostra o lanzamento recente dos satélites HUMSAT-D e SERPENS.

A relevancia destes desenvolvementos tecnolóxicos radica non só na súa posible aplicación aeroespacial, senón tamén noutros campos de aplicación que xorden na industria en sectores tan variados como as telecomunicacións, a automoción, o sector naval, as aplicacións biomédicas ou novos sistemas de produción industrial. Deste xeito, o presente doutoramento é unha excelente oportunidade para incorporar ao tecido industrial un novo perfil de profesionais cunha alta formación específica.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 10

 • Análise e deseño avanzado de antenas de apertura e arrays
 • Dependencia espacial e predicción Kriging
 • Tecnoloxías de radar: sección recta, formación de imáxenes e problemas inversos
 • Tecnoloxías de THz: generación, radiación, dispersión e detección
 • Supercomputación electromagnética e a sua aplicación a caracterización e deseño de nanoantenas, metamateriais e dispositivos plasmónicos
 • Tecnoloxías avanzadas de Comunicacións Ópticas:dispositivos, sistemas e redes
 • Tecnoloxías cuánticas para comunicacións
 • Modelado de canle radio
 • Análise e deseño de circuitos de mircoondas e ondas milimétricas
 • Exposición a campos electromágneticos
 • Ensaios non destrutivos
 • Tecnoloxías informáticas:Computación Paralela e distribuida. Computación Evolutiva e Bioinspirada.Optimización Multiobxectivo
 • Computación reconfigurable e empotrada. Redes de sensores inalámbricas
 • Enxeñaría de Sistemas Espaciais, AIV, Operación, Propulsión e Segmento Terreo
 • Ensaios sobre vehículos compoñentes e Pezas
 • Medición, pegado e optimización de fibra de carbono
 • Realización de cálculos FEM sobre aceiro, fibra e materiais compostos
 • Análise tomográfico
 • Fiabilidade de sistemas electrónicos
 • Sensores
 • Convertedores electrónicos de potencia
 • Enxeñaría de Software Aeroespacial

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.