Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Minera Sustentable e Modelización polas Universidades de Oviedo, Vigo e Politécnica de Madrid

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo
Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 0

 • Mecánica de Rochas
 • Deseño e explotación de canteiras de rocha ornamental
 • Optimización de leis de corte en minaría a ceo aberto
 • Análise de deterioración e técnicas de remediación de rochas ornamentais
 • Análise de deformacións e desprazamentos en escavacións subterráneas
 • Aplicación de técnicas estatísticas no ámbito mineiro
 • Aplicación de técnicas estatísticas en enxeñaría ambiental
 • Deseño de índices de calidade de rocha ornamental con Técnicas Estatísticas e de Machine Learning
 • Explotación sostible de recursos
 • Mecánica de rochas e solos
 • Mecánica de rochas
 • Concentración de menas
 • Explotación sostible de recursos
 • Modelización
 • Eficiencia energética

MRR

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.