Programa de Doutoramento en Tradución e Paratradución

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Ana Luna Alonso

Campus

Vigo

Código RUCT

5600881
 • Maria do Céu Henriques de Bastos

  Data de lectura:

Descrición

O Doutoramento T&P investiga como ao longo da historia a tradución e a interpretación foron prácticas fundamentais na construción das culturas e na súa capacidade de cambio. As culturas son resultado dunha constante negociación de textos traducidos, tanto lingüísticos como icónicos ou símbólicos. As persoas que traducen son axentes de mediación cultural con capacidade de transformación social e política. Na actualidade vivimos realidades mestizas, lemos linguas traducidas, vemos imaxes adaptadas e consumimos produtos localizados que constituíron encargas de tradución e interpretación.
O Doutoramento T&P é o único Programa de doutoramento en tradución e interpretación de toda a eurorrexión Galicia-Portugal. Trátase dun posgrao de investigación representativo do Espazo Europeo de Educación Superior que responde á demanda de formación por parte do alumnado de Tradución e interpretación, cubrindo a necesidade de ofrecer unha formación adicional para mellorar as perspectivas propias da carreira profesional. Neste sentido, ofrecemos un conxunto equilibrado de contidos teóricos e prácticos con vistas tanto á investigación como á preparación dos/das profesionais da tradución e a interpretación.
O Doutoramento T&P ofrece o modelo máis flexible de semipresencialidade, xa que se pode cursar completamente a distancia ou ben asistir ás sesións presenciais realizando prácticas de campo en Ciencias humanas e sociais.
O Doutoramento T&P responde á transformación teórica e metodolóxica que viviu a área científica de Tradución e interpretación na última década, ofrecendo contidos teóricos procedentes das distintas fases de descrición, estudo e análise das actuais realidades socioprofesionais de era dixital, o cal garante a continuidade entre teoría e práctica.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 10
Prazas de EEES: 10
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 10

 • Tradución publicitaria
 • Tradución de cómics
 • Tradución de videoxogos
 • Tradución da Literatura infantil e xuvenil
 • Migración e tradución: Tradución e interpretación en Mediación social (TIMS)
 • Protocolos de actuación doTradutor e Intérprete Xurado
 • Miradas ao espacio urbán para-traducir a cidade
 • Memoria, migración e mestizaxe en tradución
 • Memoria de Soah/Holocausto e tradución
 • Historia da interpretación na época colonial
 • Antropoloxía e tradución
 • Novas tendencias en tradución en audiovisual
 • Tradución e cine nacional
 • Interpretación entre as linguas estatais
 • Teoría e Filosofía da Tradución
 • Tradución textos médicos, científicos, técnicos, xurídicos, económicos e administrativos: xéneros, convencións textuais e tradución
 • Didáctica da tradución
 • Iuslingüística e Tradución
 • Tradución e mestizaxe
 • Traducir a identidade europea en construción
 • Tradutoloxía aplicada
 • Os mediadores culturais
 • As políticas de tradución
 • Tradución intersemiótica
 • Prefacios e fontes documentais en estudos de tradución
 • Técnicas de tradución nos medios de comunicación: dobraxe, subtitulado, voice-over, comentario
 • Conceptos tradutolóxicos na obra de Eugen Nida
 • Estudos de xénero e tradución
 • Tradución e políticas editoriais
 • Historia da tradución en Galicia
 • Tradución e calidade
 • Aspectos profesionais en tradución
 • Deontoloxía da tradución
 • Teoría da tradución, recepción e crítica da tradución
 • Terminoloxía e documentación
 • Tecnoloxías da lingua e da tradución
 • Tradución e paratradución na creación de identidades
 • Lexicografía
 • Estilística comparada
 • Terminografía
 • Teoría e práctica da paratradución
 • Corpus e estudos de tradución: creación e explotación de corpus (médicos, científicos, técnicos, xurídicos, económicos e administrativos) para tradutores
 • Teoría e metodoloxía das traducións nas culturas plurilingües
 • Estudos basados en corpus
 • Terminoloxía