Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Coordinación do título

Henrique Lorenzo Cimadevila

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Marcos Fernández Lorenzo

  Nome: CARACTERIZACIÓN ENERXÉTICA DAS PRINCIPAIS ESPECIES FORESTAIS DE GALICIA. MODELIZACIÓN DO PODER CALORÍFICO DA BIOMASA EN FUNCIÓN DA SÚA ANÁLISE ELEMENTAL E COMPOSICIÓN MINERAL
  Data de lectura:
  Directores:

  Luis Ortiz Torres, Daniel José Vega Nieva

 • Luis Miguel González de Santos

  Nome: Deseño e Validación de cargas de pago específicas de Sistemas Aéreos non Tripulados para realizar tarefas de inspección de contacto en grandes estruturas.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

 • Ana Sánchez Rodríguez

  Nome: Inspección automatizada de estruturas asociadas a redes de transporte terrestre a partir de datos xeométricos e radiométricos capturados mediante unidades de escaneado láser.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

 • Jesús Balado Frías

  Nome: Clasificación e modelado de entornos urbanos a partir de nubes de puntos para a diagnose da accesibilidade física e o cálculo de rutas para peóns
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez, Lucía Díaz Vilariño

 • Vânia Margarida da Silva Marecos

  Nome: OPTIMIZACIÓN DO XEORRADAR NO TRÁFICO DE VELOCIDADE PARA MONITORES ESTRUTURAIS DE PAVIMENTOS
  Data de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Solla Carracelas, SIMONA FONTUL

 • Aimara Reyes Pantoja

  Nome: Aplicación das Xeotecnologías para a análise da paisaxe e influencia da infraestructura viaria
  Data de lectura:
  Directores:

  Henrique Lorenzo Cimadevila, María Mercedes Solla Carracelas

 • Francisco Javier Prego Martínez

  Nome: Análisis da viabilidade e caracterización do sinal GPR para a avaliación de obras de infraestructuras do transporte.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Solla Carracelas, Pedro Arias Sánchez

 • Mario Soilán Rodríguez

  Nome: Recoñecemento de obxectos en ámbitos urbanos e de estrada a partires de datos obtidos por sensores de mapeado móbil.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez

 • Martín Rodrigo Bueno Esposito

  Nome: Procesado automático de datos xeoespaciais ea súa representación final empregando técnicas de machine learning.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Higinio González Jorge, Joaquín Martínez Sánchez

 • María Rosa Varela González

  Nome: Desenvolvemento de un sistema SIX de xestión de estradas baseado en datos xeorreferenciados 3D de alta densidade
  Data de lectura:
  Directores:

  Belén Riveiro Rodríguez, Higinio González Jorge

 • Juan Luis Rodríguez Somoza

  Nome: “OPTIMIZACIÓN DOS SITEMAS E PROCESOS DE CONTROL DE CALIDADE DE PRODUCTOS BIOMÁSICOS RESIDUAIS”
  Data de lectura:
  Directores:

  Luis Ortiz Torres

 • Borja Conde Carnero

  Nome: Avaliación estrutural de pontes arcos de fábrica a partir da combinación de técnicas de ensaios non destrutivos e modelización numérica avanzada
  Data de lectura:
  Directores:

  Belén Riveiro Rodríguez, Pedro Arias Sánchez

 • Manuel Cabaleiro Núñez

  Nome: NOVOS AVANCES NO MODELADO 3D DE ESTRUTURAS DE BARRAS A PARTIR DE DATOS LIDAR: INSPECCIÓN E CONTROL ESTRUTURAL
  Data de lectura:
  Directores:

  Pedro Arias Sánchez, Belén Riveiro Rodríguez, José Carlos Caamaño Martínez

 • Xavier Núñez Nieto

  Nome: Potencialidade do sistema GPR para aplicacións militares e de seguridade.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Solla Carracelas, Henrique Lorenzo Cimadevila

Descrición

Este Programa de Doutoramento interuniversitario entre as Universidades de Vigo e Salamanca contribúe a encher un espazo baleiro ata o momento no ámbito das Xeotecnologías aplicadas a sectores crave como son a industria, a enerxía e a construción. As Xeotecnologías abarcan diferentes ámbitos de coñecemento dunha forma transversal, de forma que poden constituírse en compoñentes clave para a súa mellora tecnolóxica e competitividade no mercado. Actividades como a obtención de cartografía, os sistemas de posicionamento, a verificación cuantitativa e cualitativa na execución e mantemento de obras e edificacións, ou o control dimensional en diferentes campos da industria ou relacionados coa enerxía son actividades de gran importancia económica nas cales este ámbito de coñecemento está chamado a contribuír á súa mellora.
Obxectivos do Programa:
- Formar investigadores e tecnólogos con excelente base científica e criterio adecuado na selección de solucións tecnolóxicas a problemas relacionados coas Xeotecnologías.
- Formar investigadores que poidan acceder con facilidade ao mercado laboral, tanto no ámbito nacional como internacional.
- Fomentar o intercambio entre universidades no ámbito internacional.
- Formar doutores capacitados para iniciar unha carreira académica que garanta a calidade docente e investigadora e a permanente renovación tecnolóxica no campo das Xeotecnologías aplicadas á Construción, a Enerxía e a Industria.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 2

 • Cámaras RGB: caracterización e calibración
 • Cámaras termográficas: caracterización e calibración
 • Láser escáner terrestre (TLS)
 • Sistemas láser móbil (MLS)
 • Sistemas inerciais de posicionamiento: odómetros, acelerómetros e giróscopos
 • Caracterización estrutural xeométrica e mecánica. Análise estrutural
 • Sistemas radar de subsuelo: GPR
 • Integración de técnicas no destrutivas(xeofísica, xeoquímica, e termografía) en enxeñaría civil e medioambiental. Actualización, optimización e normalización das distintas aplicacións
 • Procesado de imaxe e visión por computador
 • Vehículos aéreos non tripulados(UAV)
 • Sistemas de información xeográfica
 • Teledetección
 • Biomasa e enerxía
 • Prevención de riscos
 • Fotogrametría UAV e láser escáner aplicadas a enxeñaría e arquitectura
 • Da nube de puntos aos modelos CAD: infraestructuras críticas
 • Modelado urbano mediante LIDAR
 • Infografía forense
 • Desenvolvemento e aplicación de técnicas matemáticas en detección e extinción de incendios
 • Modelización matemática
 • Laser Remote Sensing
 • Computer Visión techniques in remote Sensing
 • Earth Observation, Energy Balance, Radiative Transfer
 • Sensores e plataformas
 • Análise estrutural e NDT
 • Teledetección e SIG
 • Biomasa, enerxía e medio ambiente
 • Xeointelixencia computacional

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.