Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Henrique Lorenzo Cimadevila

Campus

Vigo

Código RUCT

5600984
 • Martín Rodrigo Bueno Esposito

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Mario Soilán Rodríguez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Juan Luis Rodríguez Somoza

  Data de lectura:
 • María Rosa Varela González

  Data de lectura:
 • Xavier Núñez Nieto

  Data de lectura:
 • Manuel Cabaleiro Núñez

  Data de lectura:
 • Borja Conde Carnero

  Data de lectura:

Descrición

Este Programa de Doutoramento interuniversitario entre as Universidades de Vigo e Salamanca contribúe a encher un espazo baleiro ata o momento no ámbito das Xeotecnologías aplicadas a sectores crave como son a industria, a enerxía e a construción. As Xeotecnologías abarcan diferentes ámbitos de coñecemento dunha forma transversal, de forma que poden constituírse en compoñentes clave para a súa mellora tecnolóxica e competitividade no mercado. Actividades como a obtención de cartografía, os sistemas de posicionamento, a verificación cuantitativa e cualitativa na execución e mantemento de obras e edificacións, ou o control dimensional en diferentes campos da industria ou relacionados coa enerxía son actividades de gran importancia económica nas cales este ámbito de coñecemento está chamado a contribuír á súa mellora.
Obxectivos do Programa:
- Formar investigadores e tecnólogos con excelente base científica e criterio adecuado na selección de solucións tecnolóxicas a problemas relacionados coas Xeotecnologías.
- Formar investigadores que poidan acceder con facilidade ao mercado laboral, tanto no ámbito nacional como internacional.
- Fomentar o intercambio entre universidades no ámbito internacional.
- Formar doutores capacitados para iniciar unha carreira académica que garanta a calidade docente e investigadora e a permanente renovación tecnolóxica no campo das Xeotecnologías aplicadas á Construción, a Enerxía e a Industria.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 2
Prazas de EEES: 2
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 2

 • Cámaras RGB: caracterización e calibración
 • Cámaras termográficas: caracterización e calibración
 • Láser escáner terrestre (TLS)
 • Sistemas láser móbil (MLS)
 • Sistemas inerciais de posicionamiento: odómetros, acelerómetros e giróscopos
 • Caracterización estructural xeométrica e mecánica. Análise estructural
 • Sistemas radar de subsuelo:GPR
 • Integración de técnicas no destructivas(xeofísica, xeoquímica, y termografía) en enxeñaría civil e medioambiental. Actualización, optimización e normalización das distintas aplicacions
 • Procesado de imaxe e visión por computador
 • Vehículos aéreos no tripulados(UAV)
 • Sistemas de información xeográfica
 • Teledetección
 • Biomasa y enerxía
 • Prevención de riscos
 • Fotogrametría UAV e láser escáner aplicadas a enxeñaría e arquitectura
 • Da nube de puntos aos modelos CAD: infraestructuras críticas
 • Modelado urbano mediante LIDAR
 • Infografía forense
 • Desenvolvemento e aplicación de técnicas matemáticas en detección e extinción de incendios
 • Modelización matemática
 • Laser Remote Sensing
 • Computer Visión techniques in remote Sensing
 • Earth Observation, Energy Balance, Radiative Transfer