Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflictos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Esther María Pillado González

Campus

Vigo

Código RUCT

5600871
 • María Silvia Oyhamburu

  Data de lectura:
 • Alejandra Marlene Gómez Barrera

  Data de lectura:
 • Javier Diz Casal

  Data de lectura:

Descrición

O Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica pola Universidade de Vigo é un Programa de Doutoramento de carácter multidisciplinar rexido polo RD 99/2011, de 28 de xaneiro, que se oferta dende o curso académico 2013/2014. Inclúe liñas de investigación do ámbito xurídico, psicolóxico e socieducativo; e por iso, está particularmente dirixido a titulados no ámbito das “Ciencias Sociais e Xurídicas”, entre os que teñen preferencia os titulados en Dereito, Psicoloxía, Traballo Social, Socioloxía e Educación.
As liñas de investigación incluídas neste Programa de Doutoramento son as seguintes:

Ámbito Xurídico
• Dereitos fundamentais do menor.
• Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional.
• Reinserción do menor en conflito coa lei penal.
• O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional.
• Servizos públicos e estado social.
• Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo.
• Resolución de conflitos no ámbito internacional.
• Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información.
• Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica.

Ámbito Psicosocial
• Psicología xurídica do menor.
• Psicología xurídica da familia.
• Xénero e igualdade.
• Intervención social con menores e familia.
• Xustiza terapéutica.
• Configuración social dos menores en situación de risco e conflito.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 12
Prazas de EEES: 12
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 12

 • Dereitos fundamentais do menor
 • Protección do menor en situación de risco e desamparo no ámbito nacional e internacional
 • Reinserción do menor en conflito coa lei penal
 • O dereito de familia dende unha perspectiva nacional e internacional
 • Servizos Públicos e Estado Social
 • Solución extraxudicial de conflitos no ámbito administrativo
 • Resolución de conflitos no ámbito internacional
 • Protección dos dereitos do cidadán na sociedade da información
 • Resolución de conflitos a través do proceso e outros métodos alternativos. Xustiza Terapéutica
 • Psicoloxía xurídica do menor
 • Psicoloxía xurídica da familia
 • Xénero e Igualdade
 • Intervención social con menores e familia
 • Xustiza Terapéutica
 • Configuración social dos menores en situación de risco e conflito